| | | | | | | |

Vodenje z zgledom: Kneževina Lihtenštajn kritično gleda na sporazum SZO

Medtem ko v moji državi kritike pogodbe SZO o pandemiji in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika skorajda ne slišimo, je Kneževina Lihtenštajn dober zgled: Na predavanju švicarskega odvetnika Philippa Kruseja 7. februarja je bil navzoč nihče drug kot princ dedič Alois iz Lihtenštajna. Poslušalo ga je tudi več članov parlamenta. Pravnik Dr. Christian Presoly se v ekskluzivnem gostujočem članku poklanja temu močnemu sporočilu.

Vir: 14. februar 2024, report24.news: gostujoči članek odvetnika dr. Christiana Presolya

Svetovna zdravstvena organizacija na svoji zdravstveni konferenci maja 2024 načrtuje velike spremembe svojega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP 2005) in novo pogodbo o pandemijah. Namen obeh sklopov predpisov je, da bi priporočila SZO, ki so bila doslej le nezavezujoča, postala obvezna za vse države članice. Generalni direktor SZO – in ne skupina strokovnjakov – ima pravico odločiti, kdaj gre za regionalno ali globalno pandemijo ali celo le za razmere, ki bi lahko postale pandemija. V obeh primerih bi moral generalni direktor SZO sam določiti ukrepe, od zaprtja in karantene do prisilnega zdravljenja, države članice pa bi jih morale (!) izvajati. Poleg tega naj bi vse to potekalo brez kakršnih koli nadzornih mehanizmov: Države članice in njihovi državljani tako nimajo možnosti, da bi odločitve generalnega direktorja SZO pregledalo sodišče ali neodvisna skupina strokovnjakov in jih po potrebi spremenilo.

Če upoštevamo tudi financiranje SZO, ki ga v več kot 80 % ne financirajo države članice, temveč donatorji, ki ta denar dajo na voljo le, če se uporabi za posebne namene, je povsem jasno, da imajo velik vpliv na SZO. Tako veliko moč na čelu SZO je zato treba zelo kritično preučiti, saj bi lahko donatorji močno vplivali nanjo.

Mimogrede še majhna podrobnost: kot je razvidno iz spletne strani SZO, kar 21 % finančnih sredstev SZO prihaja neposredno od Fundacije Billa in Melinde Gates ali pa je pod njenim jasnim vplivom (GAVI). Ta sredstva Fundacije Billa in Melinde Gates sta – kar ni presenetljivo – na voljo le za posebne namene. Zdaj, ko je fundacija Bill & Melinda Gates po lastnih izjavah Billa Gatesa na WEF (Svetovnem gospodarskem forumu) leta 2019 ustvarila največji dobiček vseh časov iz industrije cepljenja (Gates je izjavil, da je naložbo v višini 10 milijard USD spremenil v impresivnih 200 milijard (!)). Upravičeno se postavlja vprašanje, ali imajo fundacija Billa in Melinde Gates ter drugi veliki vlagatelji v mislih le dobrobit človeštva ali pa so jim pri financiranju SZO pomembnejši njihovi lastni gospodarski interesi.

Vse to bi moralo sprožiti alarm pri vseh, ki razmišljajo v smislu demokracije in pravne države. Konec koncev, zakaj bi morale zdaj vse smernice SZO postati zavezujoče, če so jih skoraj vse države do zdaj bolj ali manj brez pomislekov upoštevale? Zakaj naj bi o obstoju pandemije in s tem povezanih ukrepih odločala ena sama oseba in ne skupina strokovnjakov? Zakaj ni mogoč nadzor – zlasti če odloča le ena oseba in je SZO tako finančno odvisna?

Te načrte SZO bi bilo zato treba zelo kritično pregledati in bi morali sprožiti parlamentarne razprave in naslovnice v naših medijih. Zanimivo pa je, da se to ne dogaja: tudi na nujne pozive številnih organizacij avstrijska vlada ali avstrijski osrednji mediji tega vprašanja ne slišijo, ampak ga zavračajo kot malenkost.

Na srečo je v Lihtenštajnu drugače. V kneževini se tej temi posvečajo celo na najvišji ravni, in sicer v sami knežji hiši, tako da se s tem vprašanjem ukvarjajo tudi politiki. Na predstavitvi švicarskega odvetnika Philippa Kruseja 7. februarja 2024, ko je predaval o teh načrtovanih spremembah, je bila prisotna tudi njegova presvetla visokost princ dedič Alois, ki ga je osebno pozdravil. Tudi več članov parlamenta si je vzelo čas, ne le da so prisluhnili predstavitvi, temveč so na predhodnem sestanku z princem dedičem razpravljali o ključnih točkah načrtovanih sprememb.

Lihtenštajn ponovno dokazuje, da velikost države ni odločilna, temveč da so odgovorni ljudje odprti za reševanje problemov. To je edini način za iskanje rešitev! Nadaljujte z dobrim delom, Lihtenštajn! Upam, da bodo vašemu zgledu sledile še mnoge druge države!

Suggest a correction

Similar Posts