| |

„Jakmile začnete cenzurovat, jste na cestě k dystopii a totalitářství,“ řekl RFK Jr. sněmovnímu výboru

Tento článek byl původně zveřejněn na webových stránkách The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views.

Robert F. Kennedy Jr., předseda organizace Children’s Health Defense (CHD), vypovídal během slyšení, které bylo provázeno spornými přestávkami a pokusy demokratů ze Sněmovny reprezentantů o jeho vyloučení z role svědka, před slyšením ve Sněmovně reprezentantů USA, které uspořádal podvýbor pro ozbrojování federální vlády.

Podvýbor, který působí v rámci justičního výboru Sněmovny reprezentantů, uvedl, že dnešní slyšení mělo „prozkoumat roli federální vlády při cenzuře Američanů“, „spolčení velkých technologických společností s nekontrolovatelnými vládními agenturami s cílem umlčet projev“ a probíhající soudní proces Missouri v. Biden, v němž se tvrdí, že vláda cenzuruje.

Mezi dalšími svědky, kteří dnes vypovídali, byli D. John Sauer, zvláštní asistent generálního prokurátora pro Louisianu, právní zástupce žalobců v případu Missouri v. Biden, novinářka serveru Breitbart Emma-Jo Morrisová, která v roce 2020 jako první odhalila dnes již nechvalně proslulý „příběh o laptopu Huntera Bidena“, a Maya Wileyová, předsedkyně a výkonná ředitelka organizace The Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Vládní cenzura a údajné porušování prvního dodatku ze strany federální vlády zaujímaly v dnešním slyšení významné místo. „Musíme mít možnost mluvit,“ řekl Kennedy výboru. „A první dodatek nebyl sepsán pro snadné vyjadřování. Byl napsán kvůli projevům, za něž vás někdo nemá rád.“

Morris vypovídal o ohrožení svobodného tisku, když řekl:

„To, co tento vztah mezi americkými vládními představiteli a americkými korporacemi představuje, je bezprecedentní snaha podkopat první dodatek, právo myslet, psát, číst, říkat, co chceme, a to, jak zareagujeme, tak to určí, zda budeme svobodný tisk považovat za nezcizitelný, nebo za volitelný.“

Sauer se ve svém svědectví odvolával na rozhodnutí soudce Terryho Doughtyho z okresního soudu USA pro západní okres Louisiany ze 4. července, který zakázal Bílému domu a federálním úřadům cenzurovat příspěvky na sociálních sítích. Řekl:

„Vláda ráda tvrdí, že platformy sociálních médií jednající na vlastní pěst by uplatňovaly svou politiku a cenzurovaly veškerý tento obsah. … Soud v Louisianě zjistil, že platformy by tento projev bývaly nepotlačily, nebýt toho, že na to tlačili federální úředníci.“

Sauer označil rozsah a dosah federálních cenzurních snah za „ohromný“ a doplnil:

„V celé Americe byly [cenzurovány] miliony příspěvků a mluvčích na sociálních sítích. Týká se to prakticky každého Američana, který čte, poslouchá, zapojuje se nebo píše na sociálních sítích o velkých sporných politických a společenských otázkách, do kterých federální cenzoři strkají prsty ….. Cenzurní snahy federálních úředníků jsou v plném proudu a rozšiřují se na nové hranice.“

‚Pokus o cenzuru cenzurního slyšení‘

Snahy demokratů zabránit Kennedymu ve svědectví začaly již počátkem tohoto týdne. V pondělí zástupci Dan Goldman (D-N.Y.), Debbie Wasserman Schultzová (D-Fla.) a Judy Chuová (D-Calif.) zaslali vedení republikánů ve Sněmovně reprezent antů dopis podepsaný 102 demokraty, v němž je žádali, aby „odvolali pozvání Roberta F. Kennedyho ml. k podání svědectví“.

Podle dopisu:

„Pan Kennedy opakovaně útočil na dvě skupiny, které jsou dlouhodobě vystaveny smrtelné diskriminaci. Jeho vlastní důvěryhodnost jako svědka je nulová. Umožnění panu Kennedymu vystupovat jako svědek před vybraným podvýborem slouží pouze [sic] k legitimizaci jeho antisemitských a protiasijských názorů.“

Republikánské vedení Sněmovny reprezent antů žádost před slyšením zamítlo. „Slyšení, které máme tento týden, je o cenzuře,“ řekl předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy (R-Kalif.). „Nemyslím si, že cenzurovat někoho je zde skutečně řešením.“

Kennedy v reakci na obvinění vznesená na jeho adresu odložil své připravené svědectví pro slyšení. S odkazem na dopis řekl výboru: „102 lidí, kteří ho podepsali, [je] samo o sobě důkazem problému, kvůli kterému bylo toto slyšení svoláno. Jedná se o pokus o cenzuru slyšení, jež je o cenzuře.“

Kennedy přirovnal tyto snahy k mccarthismu 50. let a řekl, že je cenzurován „prostřednictvím pomluv, nesprávných interpretací toho, co jsem řekl, lží a asociací“, a dodal: „I když jsem pod přísahou, za celý svůj život jsem nikdy nevyslovil větu, která by byla rasistická nebo antisemitská.“

Reprezentant Thomas Massey (R-Ky.) v improvizovaném rozhovoru po skončení slyšení řekl:

„Ta ironie a kognitivní disonance z druhé strany uličky, to je ohlušující. Dalo by se to krájet nožem. Zároveň popírají, že by docházelo k cenzuře, ale naznačují, že existuje více materiálů, které je třeba cenzurovat.“

Přesto snahy zastavit Kennedyho svědectví pokračovaly po celou dobu slyšení. Wassermanová Schultzová požádala o procedurální návrh s tvrzením, že Kennedy porušuje čl. 11 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny reprezentantů, protože „opakovaně pronesl opovržlivé antisemitské a protiasijské výroky“

Wassermanová uvedla, že toto pravidlo zakazuje svědectví, které „může mít tendenci hanobit, ponižovat nebo obviňovat jakoukoli osobu“

Po Masseyho návrhu předložit procedurální návrh proběhlo jmenovité hlasování, které proběhlo v poměru 10:8 podle stranického klíče, což umožnilo pokračovat v Kennedyho výpovědi.

Později během slyšení však Wasserman Schultzová trvala na svém a uvedla, že „antisemitské incidenty … jsou ve Spojených státech na nejvyšší úrovni od roku 1970. Za posledních šest let se téměř ztrojnásobily, [přesto] jste dnes dali panu Kennedymu megafon“

Když se Kennedy pokusil reagovat na obvinění Wasserman Schultzové a poukázal na to, že popisuje studii financovanou Národním institutem zdraví a prováděnou Clevelandskou klinikou, přerušila ho s tím, že si „bere zpět“ svůj přidělený čas na vystoupení.

Republikánští členové podvýboru později schválili návrh na doplnění záznamu o studii Clevelandské kliniky. Studie potvrdila Kennedyho tvrzení o viru SARS-CoV-2 a zjistila „jedinečnou genetickou náchylnost napříč různými populacemi k ACE2 a TMPRSS2“, zejména u „africké/afroamerické populace“ Na základě těchto tvrzení byl Kennedy označen za „rasistu“.

Ve svém úvodním prohlášení Jordan poznamenal, že cenzurní snahy Bidenovy administrativy začaly jen několik hodin po Bidenově nástupu do funkce v lednu 2021.

První příklad, který Jordan uvedl, se týkal snahy Bílého domu cenzurovat Kennedyho tweet ze začátku téhož měsíce o tehdejším úmrtí baseballové legendy Hanka Aarona, a to necelé dva týdny poté, co mu byla veřejně aplikována vakcína COVID-19.

„Na e-mailu, který Bílý dům zaslal Twitteru,“ uvedl Jordan, „je zajímavé, že v předmětu je uvedeno ‚Označení dezinformace ohledně Hanka Aarona‘,“ s odkazem na informace zveřejněné v rámci lednových „Twitter Files„.

„‚Mylná informace‘ je, když nemáte správná fakta – říkáte věci, které nejsou pravdivé,“ řekl Jordan. „Ale když se podíváte na tweet pana Kennedyho, nebylo tam nic, co by bylo fakticky nepřesné. A přesto se Bílý dům třetí den [Bidenovy vlády] snažil pana Kennedyho cenzurovat.“

„Ironií je, že se snaží cenzurovat člověka, který je ve skutečnosti jejich demokratickým soupeřem v primárkách,“ dodal Jordan s odkazem na Kennedyho prezidentskou kampaň.

Člen soudního výboru Chip Roy (R-Texas) zopakoval Jordanova slova. „Právě za to se panu Kennedymu dostává opovržení ze strany politické levice i pravice, protože pokud se někdo odváží zpochybnit ortodoxii těch, co jsou u moci, pak je jejich nepřítelem.“

V úvodním projevu přešla republikánka Stacey Plaskettová (D-V.I.), hlavní členka podvýboru, k delšímu útoku na Kennedyho a práci podvýboru.

„Proč jsme tady? … Proč pořádáte toto slyšení? Co to má společného s inflací? Co to má společného s životními náklady na bydlení? Co to má společného s každodenním životem Američanů?“ se Plaskettová ptala republikánských poslanců.

S odkazem na přítomnost Kennedyho jakožto svědka se zeptala: „Proč republikánské vedení většiny výboru poskytlo slyšení a platformu svědkům, konkrétně panu Kennedymu, člověku, který nedávno prohlásil, že COVID-19 je zaměřen na útoky proti bělochům a černochům?“

Plaskettová později tvrdila, že výbor – a ti, kteří zpochybňují narativy establishmentu – se snaží „šikanovat“ velké technologické společnosti.

„Je jasné, že jedním z cílů tohoto vyšetřování je šikanovat technologické a mediální společnosti, aby přivřely oči,“ řekla Plaskettová. „Když se hlásí k extremistickým konspiracím“, takové projevy podle ní „porušují velmi základní podmínky služby týkající se záměrných dezinformací a propagace násilí“.

Plaskettová uvedla, že cílem vyšetřování podvýboru je „donutit společnosti provozující sociální média, aby propagovaly konspirační teorie, protože oni si myslí, že je to jediný způsob, jak může jejich kandidát vyhrát volby v roce 2024“, a to prostřednictvím „šikanózních[…] odborníků … na dezinformace“ a dávání „výrazu těm nejodpornějším druhům projevů“

Zdálo se, že Plaskettová útočí na svobodu projevu i v širším smyslu.

„Mnozí z mých republikánských kolegů přes uličku se budou předhánět v zakrývání, že tu mají pana Kennedyho, protože chtějí chránit jeho svobodu projevu, že nevěří v americkou cenzuru,“ řekl Plaskett. „Tohle není ten druh svobody projevu, který znám, svoboda projevu, která je chráněna prvním dodatkem ústavy.“

„Svoboda projevu není absolutní,“ dodala. „Nejvyšší soud uvedl [že] nenávistná a urážlivá rétorika nesmí být podporována na chodbách Lidového domu. „

Tvrdila také, že republikáni se snaží propagovat „kvazivědu“, čímž narážela na Kennedyho názory na vakcíny COVID-19 a další témata.

„I když věděli, co vědí o nenávistné rétorice pana Kennedyho, která neobsahuje důkazy,“ tvrdila Plaskettová, „předseda McCarthy a Jim Jordan se pozitivně rozhodli poskytnout tomuto platformu. Záměrně se rozhodli tuto rétoriku vyzdvihnout, aby těmto škodlivým a nebezpečným názorům poskytli platformu v sálech Kongresu Spojených států.“

Plaskettová později prohlásila, že Kennedyho tweet z ledna 2021 o Hanku Aaronovi „nebyl stažen“, a zaútočila na organizaci CHD, přičemž naznačila, že Kennedyho kampaň dostává od této organizace finanční prostředky, a tvrdila, že ona je „zodpovědná za většinu nepravdivých informací o vakcínách“

Zjištění v rámci soudního sporu Missouri versus Biden odhalilo e-maily Bílého domu adresované Twitteru, které požadovaly, aby Kennedyho tweet o Aaronovi byl „co nejdříve odstraněn“.

Ve své výpovědi Wileyová spojila Kennedyho a jeho údajné výroky s násilnými útoky na rasovém a náboženském základě a tvrdila, že jeho údajné výroky „sloužily k podněcování nenávisti a předsudků … včetně násilných incidentů“

Kennedy na tvrzení o „antisemitismu“ a „rasismu“ opakovaně reagoval prohlášením: „To, co jste uvedla a s čím jste se mě snažila spojit prostřednictvím viny, je prostě nepřesné. Všechny věci, ze kterých mě právě teď obviňujete a které jsou uvedeny v tomto dopise, jsou překroucené a zkreslené.“

„Jsou to pomluvy a zlovolné výroky, které jsou používány k mé cenzuře, aby lidé nemohli poslouchat skutečné věci, které říkám,“ řekl Kennedy. „A myslím si, že … bychom měli vést skutečnou konverzaci, a ne výměnu útoků ad hominem (lat. k člověku).“

Kennedy vyzval k jednotě namísto rozdělující rétoriky.

„Musíme se přestat snažit jeden druhého zničit, marginalizovat, očerňovat, gaslightovat (psych. manipulovat). Musíme najít ono místo uvnitř nás, místo pro světlo, empatii a soucit. A především musíme vyzdvihnout Ústavu Spojených států, která byla napsána pro těžké časy,“ řekl.

Kennedy: „mal-informace je informace, která je pravdivá, ale nepohodlná

Kennedy v reakci na Plaskettové tvrzení, že jeho tweet o Hanku Aaronovi nebyl nikdy cenzurován, uvedl, že tomu tak bylo a že brzy po nástupu Bidenovy administrativy byl vytvořen nový termín „mal-informace“, „aby cenzuroval lidi, jako jsem já“

Kennedy uvedl, že jeho účet na Instagramu byl zakázán, přestože neobsahoval „žádné dezinformace“, ale pouze obsah, který „byl citován a podložen zdroji“, včetně „recenzovaných publikací nebo vládních databází“ Přesto mu bylo „odstraněno něco, čemu se říká ‚mal-informace'“.

Definoval „mal-informaci“ jako „informaci, která je pravdivá, ale je nepohodlná pro vládu, a kterou nechtějí, aby lidé slyšeli“.

Podle Kennedyho šlo o „informace, které Facebook, Twitter a další sociální sítě chápaly jako pravdivé, ale Bílý dům a další federální agentury je chtěly z politických důvodů stejně cenzurovat, protože zpochybňovaly oficiální ortodoxii“.

Kennedy však poznamenal, že „pro lidi se stalo obtížnějším mě přímo cenzurovat“ poté, co oznámil svou prezidentskou kampaň, a řekl, že nyní je „předmětem této nové formy cenzury, které se říká ‚cílená propaganda‘, kdy lidé používají pejorativní výrazy jako ‚anti-vax‘ … aby mě umlčeli“

Jako příklad Kennedy uvedl své zařazení do takzvaného „dezinformačního tuctu“, který sestavilo Centrum pro boj s digitální nenávistí (CCDH). S konstatováním, že CCDH je „financováno z temných peněz“, uvedl, že Bílý dům na základě tohoto seznamu požádal společnosti provozující sociální média o cenzuru účtů a že tyto platformy mu vyhověly.

Kennedy při odpovědích na otázky členů podvýboru uváděl další příklady cenzury. Roy odkázal na schůzku Kennedyho s Anthonym Faucim a dalšími federálními představiteli veřejného zdravotnictví z roku 2016, na níž požadoval důkazy o tom, že každá vakcína před udělením licence prošla placebem kontrolovaným zkušebním testem bezpečnosti.

Podle Kennedyho se Fauci a další úředníci „předváděli“, že takové informace hledají, a pak řekli, že mu je pošlou.

Když se tak nestalo, CHD podala žalobu podle zákona o svobodném přístupu k informacím proti americkému ministerstvu zdravotnictví a lidských služeb a vynutila si zveřejnění informací, které ukázaly, že HHS nebylo schopno najít jedinou placebovou kontrolní zkoušku bezpečnosti před vydáním licence pro žádnou z vakcín určených pro děti.

Přesto jsou tyto příklady používány k jeho označení za „antivaxer“, řekl Kennedy.

„Mé názory jsou neustále zkreslovány,“ řekl Kennedy. „Není nám dovoleno vést o tom s americkým lidem rozhovor, [že] že vakcíny by měly být testovány se stejnou přísností jako jiné léky a léčiva.“

„Důvěřovat odborníkům není funkcí vědy. Není to ani funkce demokracie. Je to funkce náboženství a totalitářství a nevede ke zdravější populaci,“ dodal.

V odpovědi na další Royovu otázku, zda „je správnou funkcí a úlohou Kongresu a nás všech zpochybňovat“ vládu, Kennedy řekl: „To je přesně ta funkce, která je Ústavou Spojených států podepsána lidem členům Kongresu.“

Později během slyšení Kennedy řekl: „Myslím, že demokracie je závislá na volném toku informací. A pokud jsou tyto informace zkreslené, pokud je veřejnost obelhávána, pak to zasahuje do voleb. A mimochodem to zasahuje i do veřejného zdraví.“

Kennedy dodal, že „The Wall Street Journal před několika týdny uveřejnil článek, který naznačuje, že cenzura důležitých zdravotnických informací stojí americké životy“.

S odkazem na Plaskettové tvrzení, že slyšení podvýboru odvádí pozornost od otázek týkajících se běžných Američanů, jako je například inflace, Kennedy uvedl, že jeho dubnový projev při zahájení prezidentské kampaně byl cenzurován serverem YouTube, když hovořil právě o takovýchto otázkách.

„V tom projevu jsem nemluvil o vakcínách,“ řekl. „Nemluvil jsem o ničem, co by bylo verbálním tématem. Mluvil jsem jen o své kampani a o rozhovoru, který bychom mezi sebou jako Američané měli vést. Ale byl jsem umlčen.“

„Proto je důležitá debata podle prvního dodatku, příjemná, uctivé debaty jsou hnojivem, jsou vodou, jsou slunečním světlem pro naši demokracii,“ dodal Kennedy.

„Tento druh rozdělení je pro naši zemi nebezpečnější než kdykoli od americké občanské války,“ dodal Kennedy. „Jak se s tím vypořádáme? … Myslíte si, že to lze řešit cenzurou lidí? Říkám vám, že to nejde. To problém jen zhoršuje a zesiluje.“

„Musíme k sobě začít být laskaví,“ pokračoval Kennedy. „Musíme se k sobě začít chovat s resúeltem. Musíme začít obnovovat slušnost v této komoře i ve zbytku Ameriky. Ale musí to začít tady.“

Je však pozoruhodné, že demokratičtí členové podvýboru směřovali na Kennedyho jen málo otázek, místo toho se raději ptali svého vlastního svědka Wileyho. Chris D. Jackson, volební komisař a bývalý předseda Demokratické strany z Tennessee, na Twitteru napsal, že to bylo záměrné, protože „mu byla odepřena možnost odpovědět“

‚Federální cenzura pokračuje a nejeví žádné známky toho, že by měla ustoupit‘

Významnou součástí dnešního slyšení byl také probíhající soudní proces Missouri versus Biden. Sauer se ve své výpovědi odvolával na rozhodnutí federálního soudu ze 4. července, který vydal dočasný soudní příkaz proti několika federálním agenturám a členům Bidenovy administrativy a omezil jejich interakci s platformami sociálních médií.

Ačkoli toto rozhodnutí bylo opakovaně napadáno demokratickými členy podvýboru, Sauer uvedl, že stanovisko ze 4. července, kterým byl vydán dočasný soudní příkaz, „obsahuje 82 stran podrobných skutkových zjištění, podložených 577 citacemi důkazů, které jsou čerpány ze zhruba 20 000 stran vlastních e-mailů a komunikace federální vlády s platformami sociálních médií a šesti plnohodnotných výpovědí“

Sauer uvedl, že ačkoli odvolací soud 5. obvodu „dočasně administrativně pozastavil tento soudní příkaz a povolil zrychlenou argumentaci“, která je naplánována na 10. srpna – což označil za „běžnou praxi v 5. obvodu“ -, uvedl také, že „vláda se téměř neobtěžovala zpochybnit jakákoli [ faktická] zjištění“

Dodal, že ačkoli to byly platformy sociálních médií, které cenzurovaly účty tzv. „dezinformačního tuctu“ a dalších osobností za zpochybňování narativů establishmentu, „louisianský soud zjistil, že platformy by tento projev nepotlačily“ a „často pravdivý obsah“. Nicméně „federální úředníci na to tlačili“.

Sauer dodal, že „rozsah a dosah federální cenzury je ohromný“ a „týká se … milionů příspěvků a mluvčích na sociálních sítích … prakticky každého Američana, který čte, poslouchá, angažuje se nebo píše na sociálních sítích o velkých sporných politických a společenských otázkách, do kterých federální cenzoři strkají prsty“

Sauer navíc uvedl, že „federální cenzura pokračuje a nejeví žádné známky toho, že by měla polevit“, a dodal, že „federální úředníci jsou nejhorlivější a nejvíce se soustředí na umlčování pravdivých projevů“. Pokud to „zůstane bez kontroly, federální cenzura zasáhne prakticky jakoukoli spornou společenskou a politickou otázku, nad kterou budou chtít federální úředníci prosadit svou moc,“ dodal.

S odkazem na dřívější vydání „Twitter files“ Sauer uvedl, že „federální úředníci jsou hluboce provázáni s … cenzurně-průmyslovým komplexem“ mezi federální vládou, platformami sociálních médií a dalšími neziskovými a akademickými organizacemi.

Sauer uvedl, že v důsledku toho se „federálnímu cenzurnímu podniku podařilo transformovat online diskurz tím, že celé názory jsou na sociálních médiích prakticky nevyslovitelné“, včetně „přímého podněcování[…] změny v zásadách moderování obsahu hlavních platforem sociálních médií, aby předem znevýhodňovaly názory“

Uvedl, že federální vláda toho byla schopna dosáhnout jak přímými, tak nepřímými prostředky, a řekl podvýboru, že „existuje několik způsobů, jak můžete porušit první dodatek, pokud jste vládní úředník“, včetně „nátlaku“, „významného povzbuzování“ a „společné účasti, kdy jste se vmísili do soukromého rozhodování“, a dodal, že „všechny tyto způsoby [byly ] přítomny“ ve věci Louisiana v. Bauer.

Kennedy, který je spolu s organizací CHD účastníkem několika soudních sporů napadajících údajnou cenzuru ze strany vlády, velkých technologických společností a médií, řekl podvýboru:

„Pokud vláda může cenzurovat své kritiky, je to povolení pro každé zvěrstvo. Je to počátek totalitářství.

„Jakmile začnete cenzurovat, jste na cestě k dystopii a totalitářství.“

Podívejte se na slyšení

Server The Defender příležitostně zveřejňuje obsah související s neziskovým posláním organizace Children’s Health Defense, který obsahuje názory pana Kennedyho na otázky, jimž se CHD a The Defender pravidelně věnují. V souladu s pravidly Federální volební komise tento obsah totiž nepředstavuje podporu pana Kennedyho. Ten je totiž v organizaci CHD dočasně mimo funkci a usiluje o demokratickou nominaci na prezidenta USA.

Tento článek byl původně zveřejněn na stránkách The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website pod licencí Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Zvažte prosím možnost předplatit si The Defender nebo přispět organizaci Children’s Health Defense.

Podívejte se na související video – po čtvrtečním sporném slyšení ve Sněmovně reprezentantů USA o cenzuře uspořádala organizace Children’s Health Defense právní kulatý stůl o právech vyplývajících z prvního dodatku a o potlačování svobody projevu ze strany vlády: cenzurní průmyslový komplex – právní panel CHD

Suggest a correction

Podobné příspěvky