| | |

“Doodvonnis voor miljoenen”: WHO en EU lanceren nieuw initiatief voor wereldwijd vaccinpaspoort

Technologie-expert Michael Rectenwald, PhD, vertelde aan The Defender dat een digitaal paspoortsysteem onder het mom van het behouden van vrijheid “beperkingen betekent op het gebied van verkeer en wonen voor niet-gevaccineerden, en gedwongen vaccinatie om deel te nemen aan het leven”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie – de uitvoerende tak van de Europese Unie (EU) – lanceerden maandag een“baanbrekend digitaal gezondheidssamenwerkingsverband“, dat het begin markeert van het Global Digital Health Certification Network (GDHCN) van de WHO om een wereldwijd interoperabel digitaal vaccinpaspoort te promoten.

Vanaf deze maand zal de WHO het EU-systeem voor digitale COVID-19 certificering overnemen “om een wereldwijd systeem op te zetten dat zal helpen de wereldwijde mobiliteit te vergemakkelijken en burgers wereldwijd te beschermen tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen, waaronder pandemieën”, aldus de aankondigingen van de WHO en de Europese Commissie van maandag.

De WHO en de Europese Commissie beweren dat het GDHCN-initiatief, waar al sinds 2021 aan wordt gewerkt, “een breed scala aan digitale producten zal ontwikkelen voor een betere gezondheid voor iedereen.”

De organisaties zeggen dat de WHO geen persoonlijke gegevens van individuen zal verzamelen via deze digitale paspoorten – ze zeggen dat dergelijke gegevensverzameling “het exclusieve domein van overheden blijft.”

WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus prees de nieuwe overeenkomst:

“Voortbouwend op het zeer succesvolle digitale certificeringsnetwerk van de EU, wil de WHO alle WHO-lidstaten toegang bieden tot een open source digitaal gezondheidshulpmiddel, gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, innovatie, transparantie en gegevensbescherming, en privacy.

“Nieuwe digitale gezondheidsproducten die momenteel worden ontwikkeld, zijn bedoeld om mensen overal ter wereld te helpen snel en efficiënter gezondheidsdiensten van goede kwaliteit te ontvangen.”

Experts die met The Defender spraken, zeiden echter dat de implicaties van een dergelijk systeem voor de menselijke vrijheid en bewegingsvrijheid zorgwekkend zijn.

Onafhankelijk journalist James Roguski vertelde The Defender dat de WHO niet wacht op de succesvolle afronding van deze onderhandelingen om initiatieven zoals een wereldwijd digitaal vaccinpaspoort te implementeren. Hij zei:

“De aankondiging door de WHO en de Europese Commissie van de lancering van hun digitale gezondheidspartnerschap was nauwelijks een verrassing. Meer dan een maand geleden kondigde de WHO stilletjes aan dat ze bezig waren met het ‘operationaliseren’ van precies die zaken waarover ‘onderhandeld’ werd

“Dit is slechts één voorbeeld dat duidelijk laat zien dat de supergeheime ‘onderhandelingen’ over de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) een farce zijn.”

Michael Rectenwald, PhD, auteur van “Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom”, vertelde aan The Defender dat een digitaal paspoortsysteem onder het mom van het behouden van vrijheid “betekent dat de niet-gevaccineerden beperkt worden in hun bewegingsvrijheid en in hun manier van leven en dat ze gedwongen worden om een vaccin te nemen om deel te kunnen nemen aan het leven”

De aankondiging van de samenwerking tussen de WHO en de Europese Commissie kwam slechts enkele dagen na de afsluiting van de jaarlijkse Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van de WHO.

Hoewel het pandemieverdrag en de IGR-wijzigingen niet werden afgerond tijdens de vergadering van dit jaar, waarschuwden hoge WHO-functionarissen voor het risico van een toekomstige pandemie en de verspreiding van een dodelijke “ziekte X” en wezen ze op de noodzaak om “persoonlijke vrijheden te beperken” tijdens een toekomstige gezondheidscrisis.

De EU is een groot voorstander van digitale vaccinpaspoorten, die voor het eerst werden gelanceerd voor lidstaten aan het einde van 2020 – op hetzelfde moment als de introductie van de COVID-19 vaccins – onder de naam “Green Pass.” De ervaring van de EU met de digitale paspoorten wordt weerspiegeld in de aankondiging van maandag, waarin staat:

“Een van de belangrijkste elementen van de reactie van de EU op de COVID-19-pandemie waren digitale COVID-19-certificaten. Om het vrije verkeer binnen haar grenzen te vergemakkelijken, heeft de EU snel interoperabele COVID-19-certificaten ingevoerd.

“Gebaseerd op open source technologieën en standaarden, bood het ook de mogelijkheid om niet-EU-landen die certificaten uitgeven met elkaar te verbinden… en het werd de meest gebruikte oplossing ter wereld.”

Roguski vertelde The Defender dat de EU ook een van de sterkste pleitbezorgers was voor vaccinpaspoorten tijdens de lopende onderhandelingen over het “pandemie-verdrag” van de WHO en amendementen op de IHR.

“Ze willen echt het wereldwijde digitale gezondheidscertificaat,” vertelde Roguski in maart aan The Defender. “Het komt in de eerste plaats van de Europese Unie.”

‘Pandemische paspoorten zijn een doodvonnis voor miljoenen’

Volgens Roguski heeft de EU tijdens de onderhandelingen over de IGR-amendementen voorstellen gedaan die “de implementatie van een wereldwijd digitaal gezondheidscertificaat te normaliseren”

Tsjechië pleitte voor Passenger Locator Forms die “informatie bevatten over de bestemming van de reiziger”, bij voorkeur in digitale vorm, voor het traceren van contacten.

Ze stelden ook voor dat de Gezondheidsvergadering van de WHO “in samenwerking met de Internationale Burger-luchtvaartorganisatie [ICAO] en andere relevante organisaties, de vereisten kan vaststellen waaraan documenten in digitale of papieren vorm moeten voldoen op het gebied van interoperabiliteit tussen informatietechnologie-platforms, technische vereisten voor gezondheidsdocumenten en veiligheidsmaatregelen om het risico van misbruik en vervalsing te beperken.”

De WHO noemt de ICAO als officieel erkende “stakeholder”

Tsjechië en de EU stelden niet alleen documentatie voor voor vaccinatie, maar ook voor “test- en genezingscertificaten” in gevallen “waarin een vaccin of profylaxe nog niet beschikbaar is voor een ziekte waarvoor een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang is afgekondigd”

Plannen voor het GDHCN van de WHO zijn in de maak sinds ten minste augustus 2021, toen de WHO een document vrijgaf met de titel “Digitale documentatie van COVID-19-certificaten: vaccinatiestatus: technische specificaties en implementatierichtlijnen, 27 augustus 2021.”

Het GDHCN-kader kwam op de agenda van de WHA van dit jaar, waar stond:

“Het secretariaat heeft SMART-richtlijnen (standards-based, machine-readable, adaptive, requirements-based and testable) ontwikkeld voor digitale documentatie van COVID-19-certificaten die aanbevelingen bevatten over gegevens, digitale functionaliteit, ethiek en vertrouwensarchitectuur die nodig zijn om de interoperabiliteit tussen immunisatie- en gezondheidsregisters wereldwijd te garanderen.”

De WHO kondigde ook de succesvolle afronding aan van een “technische haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een verbonden wereldwijd vertrouwensnetwerk, waarin het vermogen werd getest om gezondheidsinhoud en vertrouwensnetwerken over bestaande regionale inspanningen interoperabel te maken.”

Ambtenaren van de EU hebben zichzelf vaak geprezen voor de lancering van de EUGreenPass, waarbij ze benadrukten hoe de privacy van individuen zou worden beschermd in de app. De introductie van de Groene Pas ging gepaard met verklaringen van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die opriep tot een “discussie” over verplichte vaccinaties in de EU.

Een van de prioriteiten van de EU als onderdeel van het vijfjarenplan 2019-2024 is het creëren van een “digitale identiteit voor alle Europeanen“, wat betekent dat alle burgers en inwoners van de EU toegang moeten hebben tot een “persoonlijke digitale portemonnee”, die nationale identiteitskaarten, geboorte- en medische certificaten en rijbewijzen zal bevatten.

Deze voorstellen en initiatieven lijken nauw samen te hangen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, en in het bijzonder met doel 16.9, dat iedereen, inclusief pasgeborenen, oproept om tegen 2030 een digitale wettelijke identiteit te hebben.

Tedros zei dat de SDG’s “onze noorderster” zijn toen hij sprak op de WHA van dit jaar.

Rectenwald noemde “pandemische paspoorten” een “doodvonnis voor miljoenen” Tegen The Defender zei hij het volgende:

“Ondanks de studies die aantonen dat vaccins om pandemieën te beteugelen dodelijk en nutteloos zijn geweest, verdubbelt de WHO de verplichtingen voor vaccins.

“Pandemische paspoorten staan gelijk aan een doodvonnis voor miljoenen en de annulering van rechten voor degenen die er niet aan mee willen doen. De WHO moet gestopt worden voordat het de bouw van een wereldwijd totalitair systeem voltooit.”

Oorspronkelijk gepubliceerd op The Defender

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten