| | |

«Dødsdom for millioner»: WHO og EU lanserer nytt globalt initiativ for vaksinepass

Teknologiekspert Michael Rectenwald, PhD, sier til The Defender at et digitalt passsystem under dekke av å bevare friheten «betyr begrensninger i bevegelsesfrihet og livsrom for uvaksinerte og tvangsvaksinering for å kunne delta i livet»

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU-kommisjonen – den utøvende delen av Den europeiske union (EU) – lanserte mandag et«banebrytende digitalt helsepartnerskap«, som markerer starten på WHOs Global Digital Health Certification Network (GDHCN) for å fremme et globalt interoperabelt digitalt vaksinepass.

Fra og med denne måneden vil WHO ta i bruk EUs system for digital covid-19-sertifisering «for å etablere et globalt system som vil bidra til å lette global mobilitet og beskytte innbyggere over hele verden mot pågående og fremtidige helsetrusler, inkludert pandemier», ifølge mandagens kunngjøringer fra WHO og EU-kommisjonen.

Tekst oversatt fra bildet over:

WHO og @EU_Commission lanserer et banebrytende digitalt helseinitiativ som skal bidra til å beskytte mennesker over hele verden mot pågående og fremtidige helsetrusler Dette er den første byggesteinen i WHO Global Digital Health Certification Network, som skal utvikle et bredt spekter av digitale produkter… Vis mer

WHOs globale nettverk for digital helsesertifisering

En plattform med åpen kildekode

Bygget på robuste, transparente standarder

Styrker beredskapen mot pandemier

WHO og EU-kommisjonen hevder at GDHCN-initiativet, som har vært under arbeid siden 2021, «vil utvikle et bredt spekter av digitale produkter for å levere bedre helse for alle»

Organisasjonene sier at WHO ikke vil samle inn enkeltpersoners personopplysninger via disse digitale passene – de sier at slik datainnsamling «forblir myndighetenes eksklusive domene.»

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus roser den nye avtalen:

«Med utgangspunkt i EUs svært vellykkede digitale sertifiseringsnettverk har WHO som mål å tilby alle WHOs medlemsland tilgang til et digitalt helseverktøy med åpen kildekode, basert på prinsippene om rettferdighet, innovasjon, åpenhet, databeskyttelse og personvern.

«Nye digitale helseprodukter som er under utvikling, har som mål å hjelpe mennesker over hele verden med å motta helsetjenester av høy kvalitet raskt og mer effektivt.»

Eksperter som The Defender har konsultert, mener imidlertid at det er grunn til bekymring for hvordan et slikt system vil påvirke folks frihet og bevegelsesfrihet.

Den uavhengige journalisten James Roguski sier til The Defender at WHO ikke venter på en vellykket avslutning av disse forhandlingene før de lanserer initiativer som et globalt digitalt vaksinepass. Han sier

«Kunngjøringen fra WHO og EU-kommisjonen om lanseringen av deres digitale helsepartnerskap kom neppe som noen overraskelse. For over en måned siden kunngjorde WHO i all stillhet at de jobbet med å «operasjonalisere» de samme tingene som det ble «forhandlet» om.»

«Dette er bare ett eksempel som tydelig viser at de superhemmelige «forhandlingene» om det internasjonale helsereglementet (IHR) er en farse.»

Michael Rectenwald, PhD, forfatter av«Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom», sier til The Defender at et digitalt passystem under dekke av å bevare friheten «betyr begrensninger i bevegelsesfriheten og livet for uvaksinerte og tvangsvaksinering for å kunne delta i livet.»

Kunngjøringen om samarbeidet mellom WHO og EU-kommisjonen kom bare noen dager etter avslutningen av WHOs årlige verdens helseforsamling (WHA).

Selv om pandemitraktaten og IHR-endringene ikke ble ferdigbehandlet på årets møte, advarte høytstående WHO-tjenestemenn om risikoen for en fremtidig pandemi og spredning av en dødelig«sykdom X» og uttrykte behovet for å«begrense den personlige friheten» under en fremtidig helsekrise.

EU har vært en sterk forkjemper for digitale vaksinepass, som først ble lansert for medlemslandene i slutten av 2020 – samtidig med innføringen av covid-19-vaksinene – under navnet «Green Pass». EUs erfaring med digitale pass gjenspeiles i mandagens kunngjøring, der det heter:

«Et av de viktigste elementene i EUs respons på covid-19-pandemien har vært digitale covid-19-sertifikater. For å gjøre det lettere å bevege seg fritt innenfor EUs grenser, etablerte EU raskt interoperable covid-19-sertifikater.

«Basert på åpen kildekode-teknologi og standarder ble det også mulig å koble seg til land utenfor EU som utsteder sertifikater … og det ble den mest brukte løsningen i verden.»

Roguski forteller til The Defender at EU også var blant de sterkeste forkjemperne for vaksinepass under de pågående forhandlingene om WHOs «pandemitraktat» og endringer i IHR.

«De vil virkelig ha det globale digitale helsesertifikatet», sa Roguski til The Defender i mars. «Det kommer først og fremst fra EU.»

«Pandemipass er en dødsdom for millioner av mennesker«

Ifølge Roguski fremmet EU under forhandlingene om IHR-endringene forslag om å «normalisere» innføringen av et globalt digitalt helsesertifikat.

Tsjekkia etterlyste Passenger Locator Forms som «inneholder informasjon om den reisendes destinasjon», fortrinnsvis i digital form, for kontaktoppsporingsformål.

De foreslo også at WHOs helseforsamling «i samarbeid med International Civil Aviation Organization [ICAO] … og andre relevante organisasjoner kan vedta krav som dokumenter i digital form eller papirform må oppfylle når det gjelder interoperabilitet mellom informasjonsteknologiske plattformer, tekniske krav til helsedokumenter og sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for misbruk og forfalskning.»

WHO nevner ICAO som en offisielt anerkjent «interessent».

Tsjekkia og EU foreslo dokumentasjon ikke bare for vaksinasjon, men også «testsertifikater og kurasjonssertifikater» i tilfeller «der en vaksine eller profylakse ennå ikke er gjort tilgjengelig for en sykdom som det er erklært en internasjonal folkehelsekrise for»

Planene for WHO GDHCN har vært under utarbeidelse siden minst august 2021, da WHO publiserte et dokument med tittelen«Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status: technical specifications and implementation guidance, August 27, 2021″

GDHCN-rammeverket kom på dagsordenen for årets WHA, der det heter:

«Sekretariatet har utviklet SMART-retningslinjer (standardbaserte, maskinlesbare, tilpasningsdyktige, kravbaserte og testbare) for digital dokumentasjon av covid-19-sertifikater som inkluderer anbefalinger om data, digital funksjonalitet, etikk og tillitsarkitektur som er nødvendig for å sikre interoperabilitet mellom vaksinasjons- og helseregistre globalt.»

WHO kunngjorde også at de har fullført en «teknisk mulighetsstudie for etablering av et globalt tillitsnettverk, der de tester muligheten for interoperabilitet mellom helseinnhold og tillitsnettverk på tvers av eksisterende regionale initiativer.»

EU-tjenestemenn har ofte rost seg selv for lanseringen av EUGreenPass og understreket at personvernet ville bli beskyttet i appen. Introduksjonen av Green Pass ble ledsaget av uttalelser fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som etterlyste en «diskusjon» om obligatoriske vaksiner i EU.

En av EUs uttalte prioriteringer i femårsplanen for 2019-2024 er å skape en«digital identitet for alle europeere«, noe som betyr at alle EU-borgere og -innbyggere skal ha tilgang til en «personlig digital lommebok» som inneholder nasjonale ID-kort, fødsels- og legeattester og førerkort.

Disse forslagene og initiativene ser ut til å være nært knyttet til FNs bærekraftsmål, særlig delmål 16.9, som krever at alle, inkludert nyfødte, skal ha en digital juridisk identitet innen 2030.

Tedros sa at bærekraftsmålene er «vår nordstjerne» da han talte på årets WHA.

Rectenwald kalte «pandemipasset» en «dødsdom for millioner av mennesker» og uttalte følgende til The Defender:

«Til tross for studiene som viser at vaksiner for å begrense pandemier har vært dødelige og ubrukelige, dobler WHO vaksinemandatene.

«Pandemipass er ensbetydende med en dødsdom for millioner av mennesker og opphevelse av rettigheter for dem som ikke overholder dem. WHO bør stoppes før de fullfører byggingen av et globalt totalitært system.»

Opprinnelig publisert på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts