Varför gör WHO falska påståenden om förslag att beslagta staters suveränitet?
| | |

Varför gör WHO falska påståenden om förslag att beslagta staters suveränitet?

Generaldirektören (DG) för Världshälsoorganisationen (WHO) säger: Inget land kommer att avstå någon suveränitet till WHO, och hänvisar till WHO:s nya pandemiavtal och föreslagna ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR), som för närvarande förhandlas. Hans uttalanden är klara och entydiga och helt oförenliga med de texter han hänvisar till. En rationell granskning av texterna i fråga…

Inofficiell Q&A gällande de internationella hälsoreglerna
|

Inofficiell Q&A gällande de internationella hälsoreglerna

1. Varför denna inofficiella Q& A? Världshälsoorganisationen(WHO) har på sin webbplats en Q&A om sina föreslagna verktyg för nödsituationer inom hälsoområdet. Detta dokument ger en otillräcklig beskrivning av de ändringsförslag som har betydande konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och den demokratiska processen. Därför förtydligas förslagen och deras konsekvenser ytterligare här, baserat på WHO:s utkast, för…