Inofficiell Q&A gällande de internationella hälsoreglerna
|

Inofficiell Q&A gällande de internationella hälsoreglerna

1. Varför denna inofficiella Q& A? Världshälsoorganisationen(WHO) har på sin webbplats en Q&A om sina föreslagna verktyg för nödsituationer inom hälsoområdet. Detta dokument ger en otillräcklig beskrivning av de ändringsförslag som har betydande konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och den demokratiska processen. Därför förtydligas förslagen och deras konsekvenser ytterligare här, baserat på WHO:s utkast, för…