| | |

Zdravotnictví se přeorientovává na pandemickou připravenost, obrovské výdaje a rychlé nasazení mRNA vakcín proti infekcím, ale možná i všem ostatním zdravotním stavům

Dokumenty pocházejí od Komise EU a vlády USA

Evropa a USA se již zapojily do globální agendy biologické bezpečnosti alias připravenosti na pandemii.

Evropa vydala v březnu zprávu o své Globální zdravotní agendě, která není o zdraví, ale o tom, aby se zdraví stalo motorem agendy WHO/globalistů. To asi není žádné překvapení. Ale vidět to v tištěné podobě, se spoustou pěkných obrázků, vše vyšperkované: no, byla jsem překvapena. Prosím, podívejte se na to.

Globální *brána

GLOBÁLNÍ STRATEGIE EU PRO ZDRAVÍ

Lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě

„S tím, jak se přesouvá pozornost na to, co dělat, musí nastat stejně zásadní změna v tom, jak to dělat. Vzniká nový globální zdravotní řád – a EU musí přispět k jeho utváření prostřednictvím strategičtějšího a účinnějšího zapojení.

Globální správa bude vyžadovat nové zaměření na udržení silného a citlivého mnohostranného systému, jehož jádrem bude Světová zdravotnická organizace (WHO), která bude stejně udržitelně financovaná jako je odpovědná a účinná. Konsenzus by měl být dosažen prostřednictvím prohloubené spolupráce v rámci skupin G7, G20 a dalších globálních, regionálních a bilaterálních partnerů. EU by měla řídit zásadní proces zaplňování stávajících mezer v globální správě, zamezit zdvojování a zajistit soudržnost činností. K tomu bude zapotřebí úzká spolupráce se soukromým sektorem, dobročinnými organizacemi, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami, které podpoří cíle této strategie.

https://health.ec.europa.eu/system/files/2023- 03/international_ghs-report-2022_en.pdf

Vakcíny musí být vyvíjeny a používány u dětí a dospělých, zejména v Africe

Podporovat rozšířené využívání vakcín proti dětským nemocem a ve stále větší míře podporovat zdraví dospělých, a to i prostřednictvím pokračující silné podpory Gavi3, Aliance pro vakcíny, která pomáhá zvyšovat spravedlivé a udržitelné využívání vakcín.

Zajistit, aby byly vyvíjeny a používány inovativní vakcíny, léčba a diagnostika nových, rozšířených nebo zanedbávaných infekčních a nepřenosných nemocí, a to i prostřednictvím financování z programu Horizont Evropa a globálního partnerství EU-Afrika v oblasti zdraví pro evropské a rozvojové země v oblasti klinických studií (EDCTP3)“ pro výzkum, budování kapacit a posilování regulačního prostředí v subsaharské Africe.

HLAVNÍ ZÁSADA č. 7.

Posílit kapacity pro prevenci, připravenost a reakci a včasné odhalení zdravotních hrozeb v celosvětovém měřítku. COVID-19 ukázal, jak důležité jsou pro záchranu životů silné kapacity připravenosti a reakce a odpovídající financování. Pandemie také ukázala, že vynaložení miliard by zachránilo biliony.

COVID-19 ukázal, že pro záchranu životů je důležitá robustní připravenost a schopnost reakce a odpovídající financování.

Vynaložení miliard by zachránilo biliony

Bude nezbytné zajistit pro organizaci WHO udržitelné financování a stát v čele inovativních způsobů, jak zaplnit mezery, jako je například tzv. Pandemický fond, který Komise a některé členské státy EU spoluzaložily jakožto hlavní přispěvatelé.

WHO je nepostradatelným základním kamenem mnohostranného zdravotnického systému

Prioritami budou tyto oblasti činnosti:

  • Usilovat o formální status pozorovatele EU s plnými právy účasti jako první krok k plnému členství ve WHO.
  • Přispět k tomu, aby financování WHO bylo udržitelnější v souladu s rozhodnutími 75. Světového zdravotnického shromáždění do roku 2030-2031.
  • Pokračovat v reformě WHO s cílem posílit její řízení, efektivitu, odpovědnost a prosazování pravidel v souladu s její povahou, která je řízena členy.
  • Posílit zaměření WHO na její normativní roli v oblastech globálního významu, počínaje posílenými mezinárodními zdravotnickými předpisy a budoucí pandemickou dohodou do roku 2024, a prozkoumat další oblasti, jako je správa zdravotnických údajů a pracovní síly.
  • Posílit spolupráci s WHO na centrální a regionální evropské úrovni s využitím výše uvedených mechanismů mapování, aby se zajistilo větší sladění priorit EU a WHO. Těmito společnými cíli se bude řídit slušně velký dobrovolný příspěvek EU na WHO. V letech 2020 a 2021 byly dobrovolné příspěvky Komise celkově čtvrté nejvyšší a EU a její členské státy se na rozpočtu WHO podílely více než 20 %, přičemž byly největším přispěvatelem®

Proč je tato povinnost uložena nejprve Evropě?

– Existence Evropské unie již zasáhla do národní suverenity

– Zdravotní péče je podle ústavy regulována státy, nikoli federální vládou v USA

– Většina západní Evropy nedovoluje občanům držet zbraně

– Západoevropané důvěřovali svým vládám během plandemie více než Američané

– USA mají nižší hlášenou míru proočkovanosti proti COVID než celá západní Evropa

Proč je globální agenda biologické bezpečnosti (Biosecurity) pro mezinárodní mocenské elity tak důležitá?

Navrhované dodatky k IHR a smlouva o pandemii jim dávají následující:

1. Důvod, aby si státy půjčovaly mnoho miliard dolarů, utrácely je za produkty, které jim přinášejí zisk, a také vydělávaly obrovské provize

2. Ospravedlnění pro provádění biologického dohledu a shromažďování a dekódování genomů světové populace za účelem potenciálního zisku a případné kontroly

3. Důvod k vyžadování digitálních očkovacích pasů/průkazů totožnosti, které budou následovány digitálními penězi, což přinese mimořádné zisky a úplnou kontrolu

4. Důvod k zasahování do zemědělských činností, rybolovu a zpracování potravin, přičemž se tvrdí, že se zasazují o potravinovou bezpečnost a udržitelnost; podobně jako vládní zásahy do energetického sektoru

5. Možnost přesouvat obyvatelstvo za účelem „ochrany“ biologické rozmanitosti a ekosystémů a omezovat zemědělství, těžbu, průmyslovou výrobu nebo?

6. Právo zavést masivní digitální dohled, cenzuru a prosazovat jednotný narativ WHO o veřejném zdraví na celém světě – což přináší konečnou kontrolu nad informacemi

Pak jsem ale narazila na tento americký dokument z roku 2021, podepsaný Ericem Landerem (tehdy asistentem prezidenta pro vědu a technologie) a Jakem Sullivanem, tehdy ještě poradcem pro národní bezpečnost.

Americká připravenost na pandemie:

Transformace našich schopností

Září 2021

Oni přirovnávají širokou iniciativu americké vlády v oblasti pandemické připravenosti k programu Apollo (mise na Měsíc). Bylo snad ta mise psychologickou operací? Protože nevysála mise Apollo spoustu peněz, ale neskončila místo toho ve studiu, kde ji natočil Stanley Kubrick, aby nás, důvěřivé Američany, podvedli?

Naznačili nám Lander a Sullivan (nebo kdokoli, kdo tuto zprávu napsal), že „biologická připravenost“, kterou si představují, bude vysávat spoustu peněz, ale nikam nepůjdou?

Nevím, jestli jsme na Měsíci byli nebo ne. Ale když jsem sledovala astronauty na jejich tiskové konferenci po návratu na Zemi, byla jsem přesvědčena, že se za svůj výkon spíše stydí, než že by triumfovali. Podívejte se na to.

Finanční prostředky požadované v této zprávě na pandemickou připravenost činí něco přes 65 miliard dolarů. Ty budou vynaloženy v průběhu 7-10 let. Jak jsem vám však ukázala před dvěma dny, prezidentův rozpočet pro Kongres požaduje na příští fiskální rok 20 miliard dolarů na biologickou připravenost. Cena se zvýšila.

Zdaleka největší položkou jsou vakcíny: 24,2 miliardy dolarů.

Toto je citát:

Vývoj technologie mRNA vakcín a dalších „programovatelných platforem „3 – díky více než desetiletým prozíravým investicím veřejného a soukromého sektoru – změnil pravidla hry. mRNA vakcíny zkrátily dobu potřebnou k navržení a testování vakcín na rekordních 314 dní – mnohem méně než předchozí vakcíny, jejichž vývoj trval několik let. Byly také překvapivě účinné proti COVID-19.

Další citace ze zprávy, která má ospravedlnit „utrácení miliard, abychom ušetřili biliony„, která je doslovně převzata z výše odkazované zprávy EU a z některých amerických dokumentů:

Kromě ochrany životů Američanů jsou každoroční investice silně odůvodněné z ekonomického hlediska: Pokud by se velké pandemie podobné COVID-19, které stojí USA zhruba 16 bilionů dolarů, vyskytovaly s frekvencí každých 20 let, roční ekonomický dopad na USA by činil 800 miliard dolarů ročně. I v případě poněkud mírnějších pandemií by roční náklady pravděpodobně přesáhly 500 miliard dolarů

Pak je tu ještě toto: časový plán vakcín, který je totožný s plánem CEPI (Gates-Farrar jsou hlavními původci CEPI), který předpokládá , že vakcíny budou obyvatelstvu dodány tak rychle, že nebude čas na jejich testování na lidech. Za 130 dní chtějí mít dostatek vakcín pro každého Američana. Skvělé, co? Ne, je to děsivé.

  1. Vakcíny:

Cíl: Mít možnost rychle vyrobit účinné vakcíny proti jakékoli rodině virů.

(1.1) Návrh, testování a schvalování vakcín. Umožnit návrh, testování a přezkoumání bezpečné a účinné vakcíny proti jakémukoli lidskému viru do 100 dnů od rozpoznání potenciální hrozby nové pandemie.

(1.2) Výroba vakcíny. Umožnit výrobu dostatečného množství vakcíny pro celou populaci Spojených států do 130 dnů a pro celosvětovou populaci do 200 dnů po uznání potenciální vznikající pandemické hrozby. (

1.3) Distribuce vakcíny. Umožnit rychlé a snadné dodání vakcín kamkoli na světě tím, že se odstraní náročné požadavky na přepravu a skladování, a umožnit distribuovanou výrobu.

( 1.4) Podávání vakcín. Umožnit rychlé a rozsáhlé očkovací kampaně zjednodušením podávání vakcín – například nahrazením nutnosti sterilní injekce kožními náplastmi a nosními spreji a nutnosti podávání více dávek časově uvolňovaným přípravkem.

(1.5) Přizpůsobení vakcíny. Vyvinout způsoby rychlé adaptace, testování a přezkoumávání modifikovaných vakcín, aby drželo tempo se změnami viru.

Teď už víte, co plánují. Jsme teprve ve druhé fázi velmi velké bitvy o naši tělesnou integritu a o mnoho dalších práv a svobod, nemluvě o našem majetku. Kdo je předem varován, ten je dopředu vyzbrojen!

Původně zveřejněno na stránkách Meryl’s COVIDNewsletter

Suggest a correction

Podobné příspěvky