|

Hongert de machine naar meer?

De centrale bankiers van de G-7 kwamen afgelopen weekend bijeen in Jackson Hole, Wyoming, om de “Structurele verschuivingen in de wereldeconomie” te bespreken

Tijdens een bijeenkomst in Jackson Hole in 2019 stemden G-7 bankiers over de Going Direct Reset, die het World Economic Forum (WEF) “de Grote Reset” noemt. We weten allemaal wat er daarna gebeurde: er vonden “structurele verschuivingen in de wereldeconomie” plaats. Ze werden bewerkstelligd met lockdowns en andere vormen van rampkapitalisme welke werden gerechtvaardigd door gezondheidsmandaten. Nu de centrale bankiers onder druk staan door het succes van de top van BRICS-landen in Zuid-Afrika eerder deze week, horen we plotseling nieuwe geruchten over lockdowns in de herfst. Dit komt op een moment dat er een serieuze tendens naar censuur is, en we in heel Europa en Noord-Amerika mediamanipulatie ervaren.

Wat hebben de centrale bankiers besloten? En wat betekent dit in de context van de agressieve drang van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een mechanisme te creëren dat centrale controle en “structurele verschuivingen in de wereldeconomie” op een ongekende schaal kan bewerkstelligen?

De pandemie-industrie weer in actie

De WHO kondigde de initiële risico-evaluatie van EG.5 aan op 9 augustus en stelde dat “op basis van het beschikbare bewijsmateriaal, het risico voor de volksgezondheid van EG.5 wordt beoordeeld als laag op mondiaal niveau, in overeenstemming met het risico dat wordt geassocieerd met XBB.1.16 en de andere momenteel circulerende ‘Varianten van Belang’ (VOI) (…). Hoewel EG.5 een toegenomen prevalentie (vaker voorkomen), groeivoorsprong en immuun ontsnappingseigenschappen heeft laten zien, zijn er tot op heden geen veranderingen in de ernst van de ziekte gemeld. Hoewel gelijktijdige toenames in het aantal ziekenhuisopnames van EG.5 en COVID-19 (lager dan in eerdere fasen) zijn waargenomen in landen als Japan en de Republiek Korea, zijn er geen verbanden gelegd tussen deze ziekenhuisopnames en EG.5. …” gevolgd door verdere details over risicosurveillance van EG.5, BA.2.86-varianten op 17 augustus.

Dit alles leek onopgemerkt te blijven totdat de reguliere media in actie kwamen. Op de gebruikelijke manier publiceerden de media honderden koppen die de risico’s van BA.6 en BA.2.86 herhaalden en zo de naam van Eris – de Griekse godin van strijd, onenigheid en chaos – verspreidden.

NIEUW – Talloze mainstream media pushen nu “Eris”, een nieuwe “Covid-variant” die door de WHO is vernoemd naar de Griekse godin van onenigheid en strijd. (18 aug. @Disclose TV)

Controversieel genoeg geeft de laatste COVID-19 Weekly Epidemiological Update van de WHO enkele onzekerheden aan rond Eris. Je kunt je afvragen of ze de verkeerde variant hebben gekozen om angst aan te jagen. Veroorzaakt Eris al chaos of “presteerde” het niet naar verwachting? Wordt de basis gelegd voor meer toezicht of zelfs een noodoproep op basis van een onbekend risiconiveau?

Er zijn echter geen bijgewerkte gegevens beschikbaar over Eris, de topvariant die “van belang” is. Over het algemeen zou het niet moeilijk moeten zijn om een variant te vinden die bij de meesten van ons al aanwezig is, en de ernst ervan te overdrijven met het op één lijn gebrachte mediaverhaal – zodat het zijn doel dient voor de machinerie, vooral met de toegenomen censuur (25 aug.) door Facebook, YouTube en andere 17 belangrijkste online platforms.

Picture 1

De WHO – beschermd door immuniteit, en handelend zonder transparantie en verantwoording – bevindt zich in de positie om te bepalen welke surveillance-technieken moeten worden gebruikt, en hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd. Op basis van haar eigen interpretatie kan de WHO het bijbehorende risico bepalen, evenals de tegenmaatregelen die nodig zijn om dat risico weg te nemen.
Dit patroon is maar al te bekend bij degenen die een uitgebreide en feitelijke kijk hebben op de gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar. Ervaren en onafhankelijke volksgezondheidsdeskundigen zoals Dr. Wolfgang Wodarg en Dr. David Bell, en juridische deskundigen zoals Dr. Silvia Behrendt en advocaat Philipp Kruse, hebben herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de implementatie van de pandemie-cyclus zonder controlemechanisme en zonder toezicht, met de farmaceutische industrie als een belangrijke begunstigde.

Hoewel de beslissingen die individuen en instellingen de afgelopen drie jaar hebben genomen, ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de samenleving – waarvan vele waarschijnlijk negatief zullen zijn – moet er nog een behoorlijke evaluatie worden uitgevoerd om de verantwoordelijkheden vast te stellen en ook om deze mensen en instellingen ter verantwoording te roepen.

De aankondigingen van de WHO en het CDC zorgden ervoor dat de MSM weer in volmaakte harmonie begon met hun angstzaaiende communicatie. Ongeacht het gebrek aan inhoud in de krantenkoppen, werd het nieuws van de nieuwste booster die iedereen beschermt tegen” deze variant al aangekondigd om de onmiddellijke oplossing te brengen. (Opmerking: Het is inmiddels bekend dat deze zogenaamde ‘vaccins’ niet zijn getest op hun effectiviteit om besmettelijkheid tegen te gaan) Farmaceuten, zowel Moderna als Pfizer, brengen de nieuwe boosters over een goede maand op de markt (onder voorbehoud van goedkeuring door relevante gezondheidsautoriteiten). Ze weten al dat de leeftijdsgroep van 60 jaar het middelpunt zal zijn van de eerste vaccinatiecampagne.

Griepseizoen komt eraan

Na de afgelopen drie jaar zal het niet verbazen dat er geen melding wordt gemaakt van mogelijke profylactische behandelingen. Je zult ze ook niet vinden in de ‘Tripledemie‘-pushende media. Het nieuwe verhaal spoort mensen aan om niet alleen de boosters voor COVID te nemen, maar ook de “gewone” herfstvaccins tegen de griep en tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV), allemaal tegelijk.

Picture 1

Hoe kon de EU Commissie – of het Witte Huis – in de lente van 2023 weten dat we slechts een paar maanden later in oktober weer mRNA c19-vaccins nodig zouden hebben? De EMA heeft in het voorjaar en in de zomer haastig het ene na het andere vaccin goedgekeurd met lokale, sterk gemotiveerde fabrikanten. Deze goedkeuringen zijn gedaan zonder dat de beschikbare gegevens die de schade van mRNA-vaccinaties aantonen, goed zijn onderzocht. (Zie de lange lijst met analyses van de PSUR van de EU, gepubliceerd op de CHD Europe website) Onafhankelijke wetenschappelijke stemmen roepen op tot een moratorium op mRNA vaccinaties vanwege de onbekende en bekende risico’s.

Noodgeval?

Een nieuwe pandemie zou de leidende instellingen in staat stellen om verantwoording te ontlopen voor de schadelijke gevolgen van hun eerdere beslissingen, en het zou ook de aandacht afleiden. Dit laatste niet alleen van de dramatische oversterftecijfers, de mislukkingen van de vorige zogenaamde pandemie, en de schade die is veroorzaakt door de vaccins. Het leidt ook de aandacht af van de machtsgreep door instellingen zoals de WHO en de VN, die de zich herhalende methodologie gebruiken van de onlangs openbaar gemaakte wereldwijde shockelementen.

Picture 2

Policy Brief 2 van Our [UN’s – red.] Common Agenda: Het versterken van de internationale respons op complexe wereldwijde schokken – een noodplatform

We naderen een testperiode.

Bekijk hier een gerelateerd interview door The Epoch Times.Suggest a correction

Vergelijkbare berichten