Studie hävdar att COVID orsakade mer hjärtskador än vaccin – här är vad författarna fick fel
| | | |

Studie hävdar att COVID orsakade mer hjärtskador än vaccin – här är vad författarna fick fel

I en studie från 2023 medgav man att covid-19-mRNA-vaccinerna orsakar myokardit, men hävdade att covid-19-viruset var ännu mer skadligt än vaccinet. En ny, mer detaljerad granskning av deras data visade dock att motsatsen sannolikt är sann. Trots de kända biverkningarna av mRNA-vacciner mot covid-19 hävdar vissa studier (här, här och här) och hälsowebbplatser (här, här…

Vissa vaccintyper kopplade till ökad risk för andra infektioner
| |

Vissa vaccintyper kopplade till ökad risk för andra infektioner

Forskare fann att vaccin som inte innehåller en levande eller försvagad patogen, även om de är effektiva mot den riktade infektionen, också kan öka risken för icke riktade infektioner, särskilt hos flickor. Författarna till en preprint review fann ”övertygande bevis” för att icke-specifika effekter (NSE) på immunsystemet som uppstår efter vaccination kan öka risken för…