5G-frekvens försämrar benstyrkan
|

5G-frekvens försämrar benstyrkan

En ny studie visar att exponering för 3,5 GHz som används vid 5G minskar benstyrkan och flexibiliteten i djurförsök, trots att exponeringen låg väl under de referensvärden som ICNIRP hävdar skyddar mot alla hälsorisker. Dessutom observerades ökad oxidativ stress i skelettmuskelvävnader. 3.5 GHz är en frekvens som i stor utsträckning används för 5G i städer…

EU-kommissionen valde ut partiska experter för strålningsrapport
|

EU-kommissionen valde ut partiska experter för strålningsrapport

Allvarlig kritik har framkommit vid en fördjupad granskning av EU-kommissionens senaste expertrapport om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik. EU:s experter är partiska och rapporten verkar vara förutbestämd att avfärda hälsorisker och ge klartecken för att anta de nya ICNIRP-gränsvärdena från 2020. Dessa värden tillåter strålning på nivåer som har visat sig orsaka skadliga hälso-…