|||||||

Francuska „poprawka Pfizera” może zmienić krytyków mRNA w przestępców

W środę,14 lutego, przez Zgromadzenie Narodowe we Francji przepchnięto wysoce kontrowersyjną ustawę, potencjalnie zmieniającą krytyka terapii mRNA w przestępcę. Drakońskie prawo, które zostało uchwalone po cichu, praktycznie bez debaty, może spowodować, że każdy, kto odradza stosowanie leczenia terapeutycznego lub profilaktycznego (w tym eksperymentalnej terapii genowej mRNA), trafi do więzienia na okres do 3 lat i zapłaci wysoką grzywnę w wysokości 45 000 euro.

Zrzut ekranu ustawy „mającej na celu wzmocnienie walki z sekciarskimi ekscesami” można obejrzeć poniżej.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Nr 111

SENAT

SESJA ZWYCZAJNA 2023-2024

Zarejestrowany przez Prezydium Senatu w dniu 15 listopada 2023 r

PROJEKT USTAWY

(procedura przyspieszona)

mający na celu wzmocnienie walki z ekscesami sektariańskimi,

PRZEDSTAWIONY

w imieniu pani Elisabeth BORNE,

Pierwszego ministra

Przez Géralda Darmanina,

Minister spraw wewnętrznych i zagranicznych

Oraz przez panią Sabrinę Aappresit-ROUBACHE,

Sekretarz stanu ds. obywatelstwa i miasta

(Przesłane do Komisji Praw Konstytucyjnych, Ustawodawstwa, Powszechnego Prawa Wyborczego, Przepisów i Administracji Ogólnej, z zastrzeżeniem

ewentualnego powołania specjalnej komisji na warunkach określonych w Regulaminie)

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Projekt ustawy został pierwotnie zaproponowany w 2022 r. w następstwie raportu (Miviludes) Międzyresortowej Misji ds. Czujności i Walki z Nadużyciami Sektariańskimi. To właśnie utworzenie przestępstwa polegającego na karaniu „prowokacji do porzucenia lub powstrzymania się od opieki” wywołało tak zaciekłe kontrowersje.

Francuski rząd rzekomo uzasadnia ten środek tym, że ma nadzieję, że pomoże on skazać pseudoterapeutów i chronić ofiary sekciarskich nadużyć.Tkp, blog poświęcony nauce i polityce, doniósł o bombowych wiadomościach, ze szczególnym uwzględnieniem artykułu 4 nowej ustawy. W raporcie czytamy: To była ciężka walka, ale reżim Macrona ostatecznie dopiął swego. Artykuł 4 jest kluczowy dla nowego prawa, które zostało najpierw usunięte, a następnie przywrócone. Tworzy on nowe przestępstwo i kryminalizuje ” żądanie zaprzestania lub powstrzymania się od terapeutycznego lub profilaktycznego leczenia”, a także „żądanie stosowania praktyk, które są przedstawiane jako terapeutyczne lub profilaktyczne. Oznacza to, że jakikolwiek opór wobec leczenia mRNA (i innych korporacyjnych metod medycznych) może zostać w przyszłości uznany za przestępstwo”

Angielskie tłumaczenie artykułu 4, który znajduje się pod nagłówkiem „Ochrona zdrowia”, można przeczytać poniżej.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Ochrona zdrowia

Artykuł 4

Po artykule 223-1-1 Kodeksu karnego dodaje się artykuł 223-1-2 w następującym brzmieniu:

„Art. 223-1-2. – Prowokacja do zaniechania lub powstrzymania się od terapeutycznego lub profilaktycznego leczenia, gdy takie zaniechanie lub powstrzymanie się jest przedstawiane jako korzystne dla zdrowia takie zaniechanie lub powstrzymanie się jest przedstawiane jako korzystne dla zdrowia zainteresowanych osób, gdy zamierzone lub powstrzymanie się od leczenia może być korzystne dla zdrowia osób, których dotyczy, mimo że w stanie wiedzy medycznej w świetle patologii, na którą cierpią, może spowodować poważne konsekwencje dla ich zdrowia fizycznego lub psychicznego

*Tej samej karze podlega prowokacja do przyjęcia praktyk przedstawianych jako mające cel terapeutyczny lub profilaktyczny dla zainteresowanych osób, jeżeli zgodnie ze stanem wiedzy medycznej praktyki te narażają je na bezpośrednie ryzyko, na bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci lub uszkodzenia ciała mogącego prowadzić do trwałego okaleczenia lub kalectwa.

*W przypadku zastosowania prowokacji przewidzianej w dwóch pierwszych akapitach, kary zostają zaostrzone do trzech lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 45 000 EUR.

*W przypadku popełnienia takich przestępstw za pośrednictwem prasy drukowanej lub audiowizualnej, w odniesieniu do tych kwestii stosuje się przepisy szczególne regulujących te kwestie, mają zastosowanie w odniesieniu do określenia osób odpowiedzialnych. „

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Początkowo rządowi francuskiemu nie udało się przyjąć tej nowej ustawy, ale po starannym przeformułowaniu została ona przyjęta 151 głosami do 73, praktycznie bez debaty.

Francuska korespondencja parlamentarna donosiła: „Brigitte Liso zgłosiła zatem poprawkę mającą na celu przywrócenie – i przeformułowanie – art. 4. Chociaż sprawozdawczyni podkreśliła, że przestępstwo nie jest spełnione, „jeśli dostarczony zostanie dowód dobrowolnej i świadomej zgody osoby”, wyjaśniła również, że nowe sformułowanie wprowadza dodatkowy wymiar w kontekście ochrony sygnalistów. Celem ustawy z dnia 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, zwalczaniu korupcji oraz modernizacji życia gospodarczego był cel powtórzony w tekście nowelizacji, zgodnie z którym „informacja zgłoszona lub ujawniona przez sygnalistę na zasadach określonych w art. 6” poprzednio cytowanej ustawy „nie stanowi prowokacji” w rozumieniu art. 4 niniejszego projektu”

W dniu, w którym nowe prawo zostało przeforsowane przez francuskie Zgromadzenie Narodowe, jego krytycy zabrali głos w mediach społecznościowych, aby wyrazić swoje obawy, takie jak biolog Annelise Bocquet.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Bocquet Annelise E8

@AnneliseBocquet – Obserwuj

X

Do moich międzynarodowych przyjaciół i kolegów,

Dziś we Francji przyjęto ustawę, która kwalifikuje każdy

sprzeciw wobec zastrzyków mRNA-LNP jako „sekciarską aberrację”

aberrację”. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności i 45 000 euro.

Do wiadomości…

Do zobaczenia wkrótce…. Pokaż więcej

9:22 PM

14 lutego 2024))))))))))))))))))))))))))))))))

Filozof polityczny David Thunder napisał: „Tak smutno widzieć, że represje wobec sprzeciwu medycznego w ramach tego, co krytycy nazywają „artykułem Pfizera”, zostały przyjęte przez francuski parlament. Jest to antynaukowe i popycha Francję coraz dalej w kierunku totalitaryzmu. Nawet francuska Conseil d’Etat potępiła ustawę jako nieproporcjonalny i nieuzasadniony atak na wolność wyrażania odmiennych opinii naukowych i medycznych”

Florian Philippot, lider partii „Les Patriots”, odłamu Le Pen, nazwał artykuł 4 „poprawką Pfizera„.

Dla przypomnienia, to rząd Emmanuela Macrona wprowadził latem 2021 r. system medycznego apartheidu w postaci paszportów szczepionkowych, zmuszając każdego, kto chce odwiedzić kino, sklep lub restaurację, do okazania dowodu statusu szczepienia przeciwko COVID-19 lub niedawnego negatywnego wyniku testu.

To również Macron wywołał wrzawę, gdy w wywiadzie dla Le Parisien stwierdził: „Nie chodzi mi o wkurzanie Francuzów... Ale jeśli chodzi o nieszczepionych, to naprawdę chcę ich wkurzyć. I będziemy to robić do końca. Taka jest strategia

Jednak w przyszłości, gdy ogłoszona zostanie kolejna pandemia, strategia ta przejdzie od „wkurzania” nieszczepionych we Francji do potencjalnego ich uwięzienia.

T10/03/2024RP

Suggest a correction

Podobne wpisy