Centralizace dohledu nad informacemi! Nejnovější návrh EU na cenzuru médií
| |

Centralizace dohledu nad informacemi! Nejnovější návrh EU na cenzuru médií

Evropská komise navrhla nové nařízení, jehož cílem je centralizovat mediální odvětví EU do jednotného trhu, na který by dohlížela Komise a vnitrostátní regulační orgány prostřednictvím nového Evropského sboru pro mediální služby. Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (European Media Freedom Act – EMFA), který Komise navrhla 16. září 2022, je prezentován jako snaha o podporu…

„Jakmile začnete cenzurovat, jste na cestě k dystopii a totalitářství,“ řekl RFK Jr. sněmovnímu výboru
| |

„Jakmile začnete cenzurovat, jste na cestě k dystopii a totalitářství,“ řekl RFK Jr. sněmovnímu výboru

Tento článek byl původně zveřejněn na webových stránkách The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views. Robert F. Kennedy Jr., předseda organizace Children’s Health Defense (CHD), vypovídal během slyšení, které bylo provázeno spornými přestávkami a pokusy demokratů ze Sněmovny reprezentantů o jeho vyloučení z role svědka, před slyšením ve Sněmovně reprezentantů USA, které uspořádal…

OSN k online cenzuře po celém světě zavede přístup EU
|

OSN k online cenzuře po celém světě zavede přístup EU

Generální tajemník OSN António Guterres představil program, jehož cílem je zajistit, aby z online platforem a online médií zmizel obsah, který narušuje „empiricky podložený konsensus o faktech, vědě a znalostech“. Schopnost poskytovatelů obsahu „podkopávat vědecky podložená fakta dezinformacemi“ neoznačuje za nic menšího než „existenční riziko pro lidstvo“. Generální tajemník OSN se – se svým politickým…

Iniciativa WHO by „podpořila žádoucí chování“ pomocí stálého dohledu nad sociálními médii
| |

Iniciativa WHO by „podpořila žádoucí chování“ pomocí stálého dohledu nad sociálními médii

Nová iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) žádá členské státy, aby bojovaly proti tomu, co tato agentura nazývá „infodemie“ – totiž přemíra informací, ať už přesných, či nikoliv, které lidem ztěžují „osvojení si chování, jež bude chránit jejich zdraví a zdraví jejich rodin a komunit“ Světová zdravotnická organizace (WHO) navrhuje soubor doporučení pro „systémy dohledu sociálního…

Soudní proces s profesorem Sucharitem Bhakdim: Kdo se snaží umlčet přední vědecký hlas, který nás varuje před technologií mRNA?
| | |

Soudní proces s profesorem Sucharitem Bhakdim: Kdo se snaží umlčet přední vědecký hlas, který nás varuje před technologií mRNA?

V úterý 23. května kolem 17:45 večer vstoupil soudce Malte Grundmann do soudní síně v Amtsgericht Plönu, aby vynesl své rozhodnutí v případu profesora Sucharita Bhakdiho. Po devíti hodinách jednání, svědeckých výpovědí a závěrečných řečí všichni přítomní na galerii povstali a netrpělivě očekávali výsledek, který měl být přečten před soudem. Nevinen. V jednom okamžiku bylo…