Vad de gjorde mot barnen
| | |

Vad de gjorde mot barnen

Barn är, som alla föräldrar vet, inte små vuxna. Deras hjärna växer och formas av deras omgivning och erfarenheter. Sociala färdigheter och värderingar lär de sig av sin omgivning, och samarbete, riskhantering, personliga gränser och tolerans lär de sig genom att leka med andra barn. Deras immunsystem präglas av kontakt med olika miljöer till en…