| |

Pogodba SZO o pandemiji: ogrožene so naše temeljne svoboščine

Zakaj bi morali oblikovalci politik zavrniti “novo pogodbo SZO” – razprava o spremembah MZP in “CA+” SZO

Poročilo o konferenci v Evropskem parlamentu v Strasbourgu – 19. april 2023 z videoposnetkom konference

Na prihajajoči 76. svetovni zdravstveni skupščini (WHA) bo predstavljenih (vsaj) 307 sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) in ničelni osnutek Pogodbe o pripravljenosti in odzivanju na pandemije (CA+), kar pomeni začetek zaključnega obdobja, medtem ko se lahko suverene države še vedno umaknejo od predaje nadzora neizvoljeni organizaciji SZO. Dokument o reformi SZO in nedavna izjava voditeljev skupineG20 kažeta, da koncept daleč presega skrbi za javno zdravje in da je zasnovan tako, da sprejme vsako morebitno avtokratsko razglašeno krizo in njeno rešitev, razširjeno z agendo “eno zdravje”.

Spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) bi SZO in njenim partnerjem omogočile, da bi nova pandemična panoga postala stalna, nova “CA+” pogodba pa je jasno namenjena globalnemu upravljanju in zagotavljanju virov brez demokratičnih načel oz. kakršnega koli prevzema odgovornosti.

Končni osnutek pandemične pogodbe SZO bo predvidoma predstavljen julija 2024 na 77. generalni skupščini SZO. Države članice bodo imele nato 10 mesecev časa, da predloge ratificirajo ali zavrnejo. Zaradi tajnosti pogajanj in tega, o čemer se je javno razpravljalo, so se že pojavili pomisleki, da bo pandemična pogodba skupaj s spremembami MZP članicam odvzela suverenost ter prevzela nadzor nad ljudmi in viri.

Poslanci Evropskega parlamenta so sklicali konferenco, da bi izmenjali znanje, razpravljali o tveganjih in stopili korak naprej ter razkrili posledice osnutka “nove pandemične pogodbe SZO”. Organizacija Children’s Health Defense (CHD) Europe je skupaj s svojimi svetovalci in neodvisnimi strokovnjaki izkoristila priložnost, da izrazi svoje pomisleke in poišče rešitve.

Poslanci Evropskega parlamenta in gostujoči govorniki so delili svoja stališča in ponovno poudarili, da je treba preučiti tako osnutek pogodbe kot spremembe MZP, da bi razumeli grožnjo, ki jo sedanji osnutki in spremembe predstavljajo za načela naših demokratičnih družb.

Na konferenci so spregovorili poslanci Evropskega parlamenta Virginie Joron (FR), Francesca Donato (IT), Mislav Kolakušić (HR), Ivan Vilibor Sinčić (HR), Cristian Terhes (RO), Sylvia Limmer (DE) in Stasys Jakeliunas (LT). Vabljeni govorniki so bili Wolfgang Wodarg, dr.med., dr. David Bell, dr.med., dr.Silvia Behrendt (pravnica op.prev.) in odvetnik Philipp Kruse.

Povabljena sta bila Albert Bourla, izvršni direktor podjetja Pfizer, in Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, vendar sta vabilo zavrnila.

Glej časovne oznake, reference in gradivo pod posnetkom.

Povzetek in časovni žig govornikov: Poslanci Evropskega parlamenta in strokovnjaki (povezava)


Virginie Joron
Poslanka Evropskega parlamenta, skupina ID, Francija

00:00 Poslanka Evropskega parlamenta Virginie Joron je odprla konferenco in izrazila zaskrbljenost zaradi pomanjkanja ustreznih postopkov ocenjevanja in revizije pandemije covida-19 v zvezi s predlogi Svetovne zdravstvene organizacije. Odbor COVI v Evropi ni opravil svoje naloge, da bi obravnaval osnovna vprašanja.

Povabljeni sta bili ključni osebnosti zadnjih treh let, A. Bourla, generalni direktor podjetja Pfizer, in T. A. Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, vendar sta vabilo zavrnila.


Francesca Donato
Poslanka Evropskega parlamenta, neodvisna, Italija

03:30 Poslanka Evropskega parlamenta Francesca Donato se je osredotočila na potencialni vpliv osnutka pogodbe, ne le na poseganje v to, kako lahko neodvisne države odločajo o upravljanju javnega zdravja, temveč tudi na to, kako bi daljnosežni posegi in nadzor z razširjenim obsegom s pristopom “eno zdravje” prevladali v zvezi s podnebnimi spremembami, živinorejo in rabo zemljišč ter ogrozili demokratične procese suverenih držav. Z enim samim upravnim organom, SZO, bodo države izgubile pregled in nadzor nad tem, kako se dodeljujejo sredstva in izvajajo pooblastila. ” Brez nacionalne suverenosti ni demokracije,” je sklenila.


Mislav Kolakušić
Poslanec Evropskega parlamenta, neodvisen, Hrvaška

14:25 Opredelitev pandemije je bila spremenjena, dialog je bil prekinjen, vsakomur z drugačnim mnenjem pa je bilo učinkovito preprečeno, da bi bil slišan v medijih. Po dolgi zgodovini spornih “pandemij” – se poraja vprašanje: kaj je namen pandemije? Ustvari strah in prenese moč na organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija.


Ivan Vilibor Sinčić

Poslanec Evropskega parlamenta, neodvisni, Hrvaška

20:18 “Osnutek pogodbe ni nič drugega kot orodje (…) za še večji nadzor nad prebivalstvom, vendar tokrat ne le v zahodnem svetu, temveč po vsem svetu.” Naše osnovne človekove pravice so bile v zadnjih treh letih okrnjene – če ne bomo ukrepali, obstaja nevarnost, da se bo ta proces nadaljeval. Vlade po vsem svetu so pandemijo izkoristile za utišanje nasprotnikov ter omejevanje svobode govora in gibanja. Prekomerna oblast in korupcija sta resnična grožnja našim demokracijam. Od političnih voditeljev moramo zahtevati odgovornost. Naša prihodnost je odvisna od tega, kaj bomo storili danes. ” Recite NE slabim politikam za kakršnokoli ceno,” je bilo zaključno sporočilo Ivana V. Sinčića na konferenci.


Cristian Terheş

Poslanec Evropskega parlamenta, ECR, Romunija

26:05 ” Suverenost pripada ljudem in se uresničuje na dva načina: z referendumom ali prek izvoljenih uslužbencev…. Javni uslužbenci so odgovorni državljanom. V zadnjih treh letih je prišlo do popolne spremembe. Možnosti so zelo jasne: suženjstvo ali svoboda.” Ker se je Terhes rodil v Romuniji v času komunizma, je že prej izkusil, kako se počutimo, ko obstajajo samo tiste možnosti, ki so nam predstavljene.


Dr. Wolfgang Wodarg

32:42 Postavljajo se novi model: SZO opredeljuje bolezni, laboratorijske vrednosti in pandemije. Kar pomeni, da lahko ljudi naredite bolne tako, da preprosto spremenite laboratorijske vrednosti in na novo opredelite parametre. To je za SZO zelo problematično, saj njene strokovnjake sponzorira farmacevtska industrija. Če si ogledate financiranje SZO, lahko vidite, da so le marketinški oddelek te industrije. Wodarg je v zvezi s socialno rešitvijo dejal: “Ni demokracije brez upoštevanja subsidiarnosti.”

Reference:

Lažne pandemije, Argumenti proti imperiju strahu : https://www.amazon.de/-/en/Wolfgang-Wodarg/dp/3949559094

Spletna stran WW: https://www.wodarg.com/


Dr. David Bell

1:00:07 Svetovna zdravstvena organizacija si mora zastaviti temeljna vprašanja o dogodkih v zadnjih treh letih in njihovih posledicah ter nanje odgovoriti. Medtem ko so posledice tako imenovanih ukrepov, povezanih s pandemijo, ki jih je vodila SZO, uničujoče, si SZO še naprej prizadeva pridobiti več moči in sredstev. Včasih so proračun SZO prispevale države članice, izračunaval pa se je na podlagi BDP posamezne države. Ena država, en glas. Razmere so se začele spreminjati pred 20 leti: zdaj sponzorji plačujejo za določen projekt na določenem kraju in včasih za določen rezultat. Namesto da bi SZO namenjala svoj denar tam, kjer je potreben, zdaj namenja svoj denar tam, kjer ji naročijo sponzorji, in približno 20 % SZO zdaj financirajo zasebni financerji in zasebni interesi. To je le eden od številnih elementov, s katerimi je Bell delil svoje izkušnje in ugotovitve raziskav.

Reference:
Zakaj bi morali oblikovalci politik zavrniti predloge SZO v zvezi s pandemijo 4. april 2023 https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/why-policymakers-should-reject-whos-pandemic-proposals/

PANDA, Znanost-smisel-družba: https://pandata.org/raise-objection-to-proposed-pandemic-treaty-of-the-who/

Inštitut Brownstone: https: //brownstone.org/


Dr. Silvia Behrendt, direktorica pravne službe GHRA

1:14:15 Protipandemični ukrepi po svetu se večinoma izvajajo z odredbami brez in mimo demokratičnega nadzora, ki jih vodi globalni organ – Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Obstaja potreba po pravni analizi in preiskavi SZO in deležnikov, ki stojijo za njo. Pozvala je k vzpostavitvi neodvisnega pravnega okvira za uveljavljanje zakonitosti načrtov in ukrepov SZO.

Reference:

Predlagane spremembe mednarodnih zdravstvenih predpisov: Analiza: Predlogi za spremembe zdravstvenega reda: analiza

Agencija za globalno odgovornost za zdravje: http: //www.ghr.agency/


Philipp Kruse, LL.M

1:39:18 Spremenjeni mednarodni zdravstveni pravilnik (IHR) Svetovne zdravstvene organizacije bo v prihodnosti pravno zavezujoč. V členu 13A države članice priznavajo SZO kot vodilni in usklajevalni organ ter se zavezujejo, da bodo upoštevale priporočila SZO. To bo za države članice zavezujoče, kar bo odpravilo državno suverenost in ljudem odvzelo njihove pravice. Kaj je na kocki za suverene države in kaj lahko storimo, da bi preprečili odvzem te moči?

Reference:

WHO Power Grab – Vital Information for the Attention of Lawyers and Legislators (Zloraba moči SZO – ključne informacije za odvetnike in zakonodajalce)


Vprašanja in odgovori: 1:55:41 – konec predstavitve


kDO VEDA?

Najnovejše novice o WHO

Suggest a correction

Similar Posts