| | | | | | |

Pogodbe SZO: jasna zmaga farmacevtske industrije in grožnja javnemu zdravju

SZO-jeva Skupščina držav se je končala 1. junija s sprejetjem ključnih točk načrtovanih sprememb mednarodnih zdravstvenih predpisov in delov pogodbe o pandemiji. Od takrat poteka razprava o negativnem vplivu teh sprememb. Kdor meni, da bo odpor uspešen, ne upošteva vloge SZO pri pandemiji koronavirusov v zadnjih štirih letih.

Vir: Mayer, 04. junij 2024

Farmacevtska in pandemična industrija ter njeni milijarderski lastniki so leta 2022 pripravili maksimalni program, ki bi jim s pomočjo nadaljnjih lažnih pandemij v prihodnosti zagotovil široko svobodo delovanja. Te maksimalne zahteve so propadle deloma zaradi odpora globalnega juga in izobraževalnega dela številnih znanstvenikov, organizacij civilne družbe in svobodnih medijev. Vendar to ni odločilen dejavnik, temveč dejstvo, da je bila sprejeta odločitev o zadostni zaostritvi, ki je farmacevtsko-digitalno-finančnemu kompleksu zagotovila sredstva za trajno uveljavitev pandemije.

James Roguski in predvsem “Aktionsbündnis Freie Schweiz” sta natančno analizirala, katera so ta sredstva. Gospod Sander-Faes je o tem podrobno poročal tukaj. Ključne točke so ponovna opredelitev “izrednih razmer v zvezi s pandemijo”, novi državni organi kot podaljšek SZO, ponovna opredelitev “ustreznih zdravstvenih proizvodov” (vse, kar ustvarja dobiček za farmacevtsko industrijo) ali strožji nadzor SZO nad potovalnimi predpisi.

Na to je treba gledati z vidika uspešnosti SZO v času pandemije koronavirusov. SZO je za razglasitev pandemije uporabila respiratorni virus, za katerega so študije vrhunskih znanstvenikov že marca 2020 določile, da je povprečna stopnja umrljivosti zaradi okužbe (IFR) v območju srednje gripe. Vsa prej veljavna epidemiološka pravila in ugotovitve je nato vrgla skozi okno in uvedla vrsto dokazno neutemeljenih in škodljivih predpisov, kot so maske, zaprtje, neustrezni testi PCR, pravila distanciranja, sledenje stikov ter zaprtje podjetij in šol. Poleg tega so se pojavili predpisi, kot je štetje domnevnih smrti zaradi Covida, če je bil v 28 dneh na voljo pozitiven test PCR.

Vrhunec je bila globalna kampanja cepljenja, ki je bila po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije potrebna za doseganje čredne imunosti. Svetovna zdravstvena organizacija to še vedno trdi na svoji spletni strani. Tukaj sem analiziral, kako so se razvijale trditve SZO. Zaradi cepljenja je umrlo na desetine milijonov ljudi, kot nam kaže povečanje presežne umrljivosti od začetka kampanje cepljenja, pa tudi na stotine milijonov poškodb in okvar zaradi cepljenja. Posledica tega je zmanjšanje rodnosti in povprečne pričakovane življenjske dobe.

Ob takšnem delovanju SZO bi pričakovali, da se bodo prihodnje pristojnosti organizacije, ki je pravkar povzročila ogromno škodo, zmanjšale. Zgodilo se je ravno nasprotno, dobila je več pooblastil in sredstev za še učinkovitejše uveljavljanje interesov farmacevtsko-digitalno-finančnega kompleksa. Svetovno zdravstveno organizacijo v 80 % financira prav ta kompleks. SZO je klasična organizacija korporativizma, združitve moči podjetij z državno oblastjo, ki se po Benitu Mussoliniju imenuje tudi fašizem. SZO je korporativistična in zato fašistična organizacija, ki ji je bila dodeljena večja moč.

Naj na kratko odgovorim na vprašanje, kdo je sodeloval in kako so bile sestavljene delegacije držav. O delegacijah držav DACH sem poročal tukaj. Na vrhu so gospodje, kot je Lauterbach, o katerem je Der Spiegel poročal 28. marca 2004 pod naslovom Der Einfüsterer:

“… še pred nekaj leti je bil znan po tem, da je v imenu farmacevtske industrije izvajal študije o zdravilih. Samo v letu 2000 je za to prejel več kot 800.000 evrov sredstev od tretjih oseb.

Sodeloval je tudi pri študiji o zdravilu za zniževanje maščob Lipobay – zdravilu, ki ga je proizvajalec Bayer leta 2001 umaknil s trga zaradi smrtnih primerov. Lauterbach se prav tako kot njegove stranke ni zavedal zgodnjih znakov, da je Lipobay potencialno nevaren.”

Velik del članov so bili stalni predstavniki držav v Ženevi, tj. uradniki, ki so v stalnih tesnih stikih z birokrati SZO in so nedvomno pod njihovim velikim vplivom, ter uradniki ustreznih ministrstev za zdravje. Kako zelo so se že spremenili v prodajalce farmacevtskih izdelkov, je razvidno iz tega primera promocijskega dogodka za cepivo proti HPV podjetja MSD, ki je bil prikrit kot program usposabljanja zdravnikov.

Bistvo je, da je SZO dobila dodatno orožje za organizacijo pandemij, kar bo verjetno storila s ptičjo gripo. Organizira lahko svetovne kampanje cepljenja z mRNA, tokrat ne le za ljudi, temveč tudi za živino in hišne živali. Lahko celo izvedejo zakol velikih populacij živine (npr. goveda). Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros je le posrednik financerjev.

Zdaj morajo države nasprotovati tem spremembam in jih zavrniti. V Švici se je že začel ustrezen demokratični proces.

Suggest a correction

Similar Posts