|

Ali je SZO (WHO) frontalna organizacija za prevzem vlade ZDA?

Analitiki opozarjajo, da bi ratifikacija pogodbe Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o pandemiji in spremembe Mednarodnega zdravstveniega pravilnika (MZP) lahko odvzela suverenost državam in prenesla pristojnost odločanja o javnem zdravju v roke SZO in njenega generalnega direktorja.

Opomba urednika: To je prvi del dvodelne serije o tem, kako bi predlagana pandemska pogodba Svetovne zdravstvene organizacije in spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika lahko državam in ljudem odvzele suverenost pri odločanju o zdravju.

Svetovna zdravstvena skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) se bo sestala od 21. do 30. maja v Ženevi v Švici, da bi razpravljala o predlaganem “sporazumu o pandemiji” in spremembah Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP).

Številni analitiki so opozorili, da bi ratifikacija enega ali obeh instrumentov zmanjšala ali popolnoma odvzela suverenost držav in prenesla moč odločanja o javnem zdravju v roke SZO in njenega generalnega direktorja.

Podrobnosti o tem, kako bi se to lahko zgodilo v ZDA, pa je težko določiti – deloma zaradi tajnosti pogajanj, deloma pa zaradi zapletene kombinacije domačega in mednarodnega prava, ki bi morala biti uporabljena za odvzem suverenosti ZDA.

“Če bodo te spremembe in ta pandemski sporazum sprejeti, bo to v bistvu pomenilo konec naše narodne suverenosti,” je dejala odvetnica Reggie Littlejohn, soustanoviteljica Koalicije za suverenost, ustanoviteljica in predsednica organizacije Women’s Rights Without Frontiers ter sopredsedujoča delovni skupini Stop Vaccine Passports.

Francis Boyle, doktor pravnih znanosti, profesor mednarodnega prava na Univerzi Illinois in strokovnjak za biološko orožje, ki je leta 1989 pripravil zakon o boju proti biološkemu orožju, se je strinjal. Predlagane instrumente Svetovne zdravstvene organizacije je opisal kot “poskus zavzetja Združenih držav Amerike z uporabo Svetovne zdravstvene organizacije kot krinko za ta namen”

“To podpirajo ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni, Bill Gates, kitajska komunistična diktatura, velika farmacija in industrija biološkega orožja,” je dejal Boyle.

Boyle je dejal, da je bilo toliko nasprotovanja diktatu, ki je prihajal iz Washingtona glede obvladovanja pandemije, “da so se te elite odločile, da se bodo obrnile na Svetovno zdravstveno organizacijo in jo uporabile kot frontalno organizacijo za dosego svojih ciljev”

Avtor in voditelj oddaje Frank Gaffney, ustanovitelj in predsednik Centra za varnostno politiko ter soustanovitelj Koalicije za suverenost, je navedel še nekatere druge ključne igralce, ki podpirajo predloge SZO. Povedal je: “Gaffney je povedal naslednje:

“Zdi se, da so ljudje, ki nam to predlagajo, ne le Svetovna zdravstvena organizacija, ampak tudi kitajska skupnost, Bill Gates, velika farmacija in Svetovni gospodarski forum – in nenazadnje seveda ameriška vlada – odločeni, da bodo poskušali to zadevo spraviti skozi, po možnosti tako, da nihče ne bo vedel, da se to dogaja, kaj šele kakšne bodo posledice za našo državo in za svobodoljubne ljudi po svetu.”

Boyle, ki je preučeval pogodbe od prve haaške mirovne konference leta 1899, je dejal, da bo sporazum o pandemiji “samodejno začel veljati takoj po podpisu”, in dodal, da mu ni znana nobena danes veljavna pogodba, ki bi ju bilo to omogočeno.

Boyle je dejal, da bo “zdravstvena globalna policijska država izdajala ukaze vključno z Združenimidržavami Amerike,” “pri tem pa bo ravnala v nasprotju z državnimi lokalnimi zdravstvenimi organi, guvernerjem, lokalnim generalnim državnim tožilcem, lokalnim generalnim kirurgom in v nasprotju z vsemi demokratično izvoljenimi uradniki.”

Spremembe MZP (IHR) bodo prinesle enak rezultat z drugačnimi sredstvi in bodo “te totalitarne diktatorske pristojnosti podelile doktorju Tedrosu [generalnemu direktorju SZO],” je dejal Boyle.

Neodvisni novinar in raziskovalec James Roguski je dejal, da je eden od načinov, kako bo ta erozija suverenosti dosežena, moč denarnice. Povedal je: “To je zelo pomembno:

“V Priročniku za zunanje zadeve Združenih držav Amerike sem že prej izkopal, da morajo vsa pogajanja o pogodbah upoštevati proračunske zahteve sporazuma … O tem naj bi se posvetovali s kongresom.

“In tako je treba uveljaviti zakon za njegovo financiranje. In če se strinjate, da boste porabili milijarde dolarjev, to v bistvu pomeni, da ljudem jemljete pravico, da prek kongresa odločajo o porabi denarja. Zdi se, da gre za napad na suverenost pri porabi denarja.”

Littlejohn meni, da “če ta dva instrumenta združimo … dobimo vzpostavitev globalne biomedicinske totalitarne države nadzora. Deluje na več načinov.”

Glede na najnovejši osnutek sprememb MZP je Littlejohn dejal: “Želijo črtati besedo ‘nezavezujoče’, tako da bi MZP postal zavezujoč, SZO pa bi iz svetovalnega organa postala regulativni organ.”

Predlog za črtanje izraza “nezavezujoče” je prišel iz Bangladeša, je dejal Littlejohn in dodal, da je “v spremembah MZP besedilo, ki omogoča SZO, da poseže in prevzame pooblastila tudi brez razglasitve pandemije ali izrednih razmer na področju javnega zdravja. Gre le za potencialno tveganje za javno zdravje.”

Roguski je dejal, da je EU predlagala to določbo, ki se nanaša na priznanje potencialnih “pandemičnih razmer” v nasprotju z dejansko pandemijo.

Littlejohn je navedel tudi določbe pogodbe o pandemiji (stran 23, člen 17), ki SZO omogočajo, da se v imenu krepitve pandemične ali javnozdravstvene pismenosti “spopade z lažmi, zavajajočimi informacijami ali z dezinformacijami”.

“[V podpoglavju B] piše, da se pogodbenice … strinjajo, da bodo redno izvajale družbeno poslušanje in analizo za ugotavljanje razširjenosti in profilov dezinformacij … Gre torej za nadzor in cenzuro, ki sta vzpostavljena v sporazumu,” je dodala.

Dr. David Bell, zdravnik javnega zdravja in svetovalec za biotehnologijo ter nekdanji direktor globalnih zdravstvenih tehnologij pri Intellectual Ventures Global Good Fund, je v članku za The Daily Sceptic zapisal, da sta predlagana instrumenta SZO “namenjena izničevanju stoletnih demokratičnih reform, ki so suverenost utemeljile pri posameznikih in s tem pri njihovi državi”

“Izključitev” državnega in lokalnega nadzora?

Po besedah Boyla ni jasno, kako natančno bosta predlagani pandemski sporazum in spremembe MZP nadomeščali domačo zakonodajo ZDA. Vendar je dejal, da bo to verjetno doseženo s kombinacijo več domačih zakonov, dokumentov, pravnih določb in sodnih odločb.

Prvi od teh dokumentov je skupna resolucija obeh domov Kongresa, ki pooblašča ZDA za pridružitev Svetovni zdravstveni organizaciji, je dejal Boyle in pojasnil, da je skupna resolucija Kongresa enaka zakonu. “Po ratifikaciji skupne resolucije je predsednik Truman podpisal ustavo SZO in jo poslal v arhiv,” je dejal Boyle.

To po Boylovih besedah pomeni, da je “Ustava SZO … kot pogodba, ki je prejela nasvet in soglasje dveh tretjin senata in je v skladu s 6. členom ustave ZDA najvišji zakon države … zato ni bilo pomembno, da senat ni dal nasveta in soglasja z dvema tretjinama glasov.”

Člen 19 ustave Svetovne zdravstvene organizacije daje Svetovni zdravstveni organizaciji pristojnost, da z dvema tretjinama glasov sprejme konvencije ali sporazume – kot je sporazum o pandemiji -,” je dejal Boyle.

Ker Svetovna zdravstvena organizacija ne zahteva sklepčnosti, “bi lahko prišlo zelo majhno število držav,” je dejal Boyle. Zato bi lahko “predsednik Svetovne zdravstvene organizacije … vstal in rekel: ‘Če nihče ne nasprotuje, predlagam, da se sporazum sprejme s soglasjem,’ in to bi bilo to.”

Ustava Svetovne zdravstvene organizacije obide ameriški kongres z določbo, da lahko vsaka pogodba “začasno začne veljati, ko jo odobri Svetovna zdravstvena organizacija”, je dejal Boyle.

Po Boylovih besedah to krši ustavo SZO in ustavo ZDA ter tudi “običajno prakso v skladu z Dunajsko konvencijo o pogodbenem pravu“, mednarodnim sporazumom, ki ureja pogodbe med državami, ki po njegovih besedah “ne predvideva začasnega začetka veljavnosti pogodb po njihovem podpisu ali odobritvi”

Littlejohn je opozoril, da ne le, da lahko vsaka pogodba “začasno začne veljati” po odobritvi Svetovne zdravstvene organizacije, ampak tudi deli pogodb ali sporazumov. Zato se lahko “sporazum o pandemiji v celoti ali delno začasno uporablja … možno je, da bodo nekateri deli sporazuma sprejeti ta mesec in bodo lahko začasno začeli veljati.

Malezija je predlagala spremembo 42. člena sprememb Mednarodne konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v katerem je navedeno, da je treba priporočila izvajati “čim prej”, je dejal Boyle. “Če je treba priporočila izvesti, tako nenadoma postala zavezujoča,” kot posledica te spremembe. S tem se povsod odpovedujemo suverenosti in svoboščinam.”

Še en dokument, s katerim je mogoče ZDA odvzeti suverenost, je Zakon o odobritvi narodne obrambe za proračunsko leto 2023 (NDAA), je dejal Boyle. Ta zakon vsebuje besedilo “za olajšanje narodnih zmogljivosti za izpolnjevanje in upoštevanje … drugih ustreznih okvirov, ki prispevajo h globalni zdravstveni varnosti”

“Bidnova administracija lahko zavzame stališče, da lahko zaradi zakona NDAA za leto 2023 preprosto nadaljuje in začasno spoštuje pogoje sporazuma o pandemiji brez nasveta in soglasja senata,” je dejal Boyle. “V trenutku, ko bo o tem poročala Svetovna zdravstvena agencija, lahko Biden reče ‘sklicujem se na zakon NDAA’, da bi upošteval in se držal ‘drugih ustreznih okvirov, ki prispevajo h globalni zdravstveni varnosti’.”

Po besedah Littlejohna besedilo, ki navaja, da so ZDA “dolžne spoštovati in upoštevati vse ustrezne okvire, ki prispevajo h globalni zdravstveni varnosti”, verjetno vključuje oba instrumenta SZO. “Lahko trdijo, da … to je bilo sprejeto v kongresu … smo se že dogovorili, da bomo ‘upoštevali in spoštovali’,” je dejal Littlejohn.

Boyle je dodal, da NDAA vključuje tudi Zakon o preprečevanju globalnih pandemij in biološki varnosti iz leta 2022, ki “utira pot spremembam IHR in tej pogodbi” Trdil je, da je s tem “ameriški kongres že odobril tako spremembe IHR kot tudi to pogodbo”

Te določbe bi zaobšle 10. amandma k ustavi ZDA, ki pravi, da so policijska pooblastila v rokah zveznih držav in ne zvezne vlade.

“Policijska pooblastila vključujejo tudi javno zdravje,” je dejal Boyle, “zato bi lahko Bidnova administracija takoj po odobritvi pogodbe WHA zavzela stališče, da lahko začasno uveljavimo celotno pogodbo, kar bi obšlo 10. amandma” pod okriljem NDAA prek ustavne klavzule o vrhovnosti.

Boyle je navedel dve odločitvi vrhovnega sodišča, U.S. proti Belmontu (1937) in U.S. proti Pinku (1942), “kjer je vrhovno sodišče potrdilo izvršilne sporazume kot ustavni ekvivalent pogodb, ko gre za izogibanje 10. amandmaju k ustavi ZDA – to je nevarnost v tem primeru”

Po Boylovih besedah so bile sedanje MZZ, sprejete leta 2005, sicer “le priporočene”, vendar sta ameriška vlada in zunanje ministrstvo ZDA kljub temu “zavzela stališče, da gre za zavezujoč mednarodni sporazum, ki so ga navedli v publikaciji z naslovom U.S. Treaties in Force

“Tam so še danes,” je dejal Boyle, “kar pomeni, da čeprav niso prejeli nasveta in soglasja dveh tretjin senata, jih je kljub temu odobrila izvršilna veja oblasti v skladu z ustavo ZDA, ki pa je bila odobrena s to skupno resolucijo kongresa.”

Boyle je trdil, da je “celoten postopek … nastal zaradi dejstva, da je bilo v ZDA veliko domačega nasprotovanja na državni in lokalni ravni vsem ukazom, ki so prihajali iz Washingtona … vključno z zaporami in obveznostmi cepljenja”

Zato so se, pravi Boyle, “ko so videli, kako veliko je bilo nasprotovanje tem totalitarnim ukrepom v okviru pandemije COVID, odločili, da zaobidejo vse to državno in lokalno nasprotovanje ter 10. amandma ter državne in lokalne vlade, tako da so se obrnili na Svetovno zdravstveno organizacijo in vse to spremenili v mednarodno pogodbo ali sporazum.”

“Potem se lahko vrnejo sem in prisilijo državne in lokalne oblasti ter demokratično izvoljene uradnike, da spoštujejo ta mednarodni sporazum,” je dejal.

“Bistvo je, da za vsem tem stoji Bidnova administracija in da so oni tisti, ki nameravajo vse to izpeljati,” je dejal Boyle. “NDAA, pogodba in predpisi so del paketa, s katerim naj bi se izničila vsaj sprememba MZP. Jasno je, da za vsem tem stojita Fauci in zunanje ministrstvo, da je vse to usklajeno in da bodo to tudi uresničili.”

Prvotno objavljeno na portalu The Defender

Suggest a correction

Similar Posts