Surveillance Cameras on a Metal Post

Az ENSZ totális felügyeleti eszközt dolgoz ki az autokratikus Kazahsztánnal

Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) segítségével Kazahsztán, amely nem éppen demokratikus mintaállam, kifejlesztett egy digitális családi kártyát, amely minden állampolgárra és családi kapcsolataira vonatkozó információt összegyűjt. A kormányzat a jobb és gyorsabb segítségnyújtás ürügyén megfosztja a családokat a magánéletüktől.

Amit Bagdat Muszin, Kazahsztán digitális fejlesztési, innovációs és légiközlekedési minisztere szeptember 17-én New Yorkban mondott, az a felszínen nagyon szépen és emberbarátiasan hangzott, de közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy a lakosság totális megfigyelésének hátborzongató eszköze.

Muszin a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), az UNDP és partnerei által szervezett, meghívásos SDG Digital konferencián beszélt. Az ENSZ társadalmi fejlesztési céljaihoz (SDG-k) kapcsolódó digitális megoldásokat mutattak be és népszerűsítettek, köztük a kazahsztáni digitális családi kártyát, amelyet Mussin mutatott be. Az ITU egy ENSZ-ügynökség, amelynek kormányok, valamint informatikai és távközlési vállalatok a tagjai.

A kazah program és annak indoklása a következőképpen foglalható össze:

Eddig, amikor a rászoruló családoknak kérelmet kellett benyújtaniuk, és bizonyítaniuk kellett, hogy valóban szükségük van a segítségre, mielőtt segítséget kaptak. Ez időigényes és körülményes. Sokkal jobb, ha az állam mindent tud minden állampolgáráról, és így azt is, hogy ki az, aki segítségre szorul, és nincs a családban olyan, aki tudna segíteni. Az új politika értelmében a segítségre szoruló családok anélkül kapnak majd segélyajánlatot az államtól, hogy azt kérniük kellene. Mindössze annyit kell tenniük, hogy elfogadják azt. Hát nem szép?

Mussin beszámolója szerint ebben az évben már 800 000 család kapott segélyfelajánlást, és ebből 650 000-et már el is fogadtak.

Az előadásának videója (2h:48-54min-től) és az első nap teljes programja szeptember 18-án volt beágyazva az ITU honlapjára a rendezvényről, ma, szeptember 22-én már nem találom ott. De a Platform X-en (Twitter) a Bernie’s Voice közzétette.

Az állam rendelkezésére álló összes adat – az elektronikus egészségügyi nyilvántartástól az adóhivatali, hitel- és családi állapotadatokon át a telekkönyvi bejegyzésekig – összekapcsolásával az állam most már képesnek látja magát arra, hogy célzott segítséget nyújtson a rászoruló családoknak – és csak nekik, tegyük hozzá.

a „segítség” meglehetősen tágan értelmezendő egy olyan autokratikusan irányított államban, mint Kazahsztán. Néha segíteni kell valakinek, hogy a társadalom értékes tagjává váljon, akár akarata ellenére is. Ez akkor derül ki, amikor például a „problémákat a törvénnyel” olyan vészhelyzetként sorolják fel, amely segítséget igényelhet, vagy amikor a gyerekek nem járnak óvodába vagy iskolába. Ki tudja, hogy a „munkanélküliség” vagy az „iskolázatlanság” diagnózisa milyen segítséget vonz.

Pillanatkép Mussin előadásából, 2023. szeptember 17

A családokat öt osztályba sorolják, az „Akut rászorulótól” a „Válságban” és a „Gazdagokig”. Mussin szerint csak az akut rászorulók érdemesek a segítségre, a pusztán válsághelyzetben lévők nem. De talán nem kell a rövid előadásban elhangzott néhány szavát a maga teljességében venni.

Felügyeleti támogatás egy autoriter kormánynak

Mélységesen nyugtalanító, amikor az ENSZ egy olyan erősen autoriter rezsimnek, mint Kazahsztán, segít a lakosság megfigyelését szolgáló eszköz kifejlesztésében. Az ország „autoriter vezetésű”, és a Transparency International Korrupció Érzékelési Indexén a 180-ból a 102. helyen áll. A Freedom House agytröszt indexében a „nem szabad” kategóriában szerepel – ez a legalacsonyabb minősítés a politikai jogok és a civil társadalom szabadságának kifejezése tekintetében. A Riporterek Határok Nélkül 2021-es sajtószabadsági rangsorában Kazahsztán a 155. helyen áll a 180 ország közül.

De az ENSZ szemérmetlen együttműködése ezzel a kormánnyal az elvileg kizárólag jó szándékú népességszabályozásban sem igazán meglepő, hiszen beleillik abba a technokrata paternalista szellemiségbe, amely az ENSZ New York-i és genfi szervezeteinek csarnokaiban terjeng. És a különböző ENSZ-ügynökségek költségvetésének nagy részét biztosító és az ITU-ban tagsággal bíró vállalatok üzletének szempontjából egy erős kormány támogató keze mindig jobb, mint a demokratikusabb, liberálisabb államokban uralkodó kisstílű obstrukció.

Bővebben

Hogyan alakul át csendben az Egyesült Nemzetek Szervezete a köz- és magánszféra partnerségévé.

Ez a cikk eredetileg 2023. szeptember 22-én jelent meg a MONEY AND MORE, Norbert Häring blogján

Suggest a correction

Similar Posts