Utträde ur Världshälsoorganisationen
| | | | |

Utträde ur Världshälsoorganisationen

Källa: Door To Freedom, Francis Boyle PhD, 01 april 2024 En fråga som ofta ställs är hur nationer kan lämna WHO, eftersom det inte finns något förfarande för utträde ur WHO som anges i WHO:s konstitution. Professorn i internationell rätt Francis Boyle ger lösningen nedan. ”Ett utträde ur WHO:s konstitution kan åstadkommas genom att åberopa…