De WHO negeert – of geeft bewust een verkeerde voorstelling van – haar eigen gegevens over COVID
| | | | | | |

De WHO negeert – of geeft bewust een verkeerde voorstelling van – haar eigen gegevens over COVID

Terwijl de WHO-leiders landen en de media opzettelijk misleiden met beweringen dat het risico op pandemieën snel toeneemt, zijn ze zich er volledig van bewust dat het aantal sterfgevallen als gevolg van infectieziekten en pandemieën de afgelopen eeuwen is afgenomen en nog steeds verder afneemt. Gepubliceerd in The Defender 29 mei 2024, door David Bell,…

Hoe is de corruptie van de Volksgezondsheidzorg ontstaan?

Hoe is de corruptie van de Volksgezondsheidzorg ontstaan?

De internationale publieke gezondheidszorg is een puinhoop. Ooit werd de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het algemeen gezien als een collectief goed, maar nu lijkt het meer op een plan om winst te onttrekken aan de staatskas. Rijke bedrijven sturen een ‘publiek-private samenwerkingsagenda’ aan, de stichtingen van de rijken bepalen de mondiale prioriteiten en een door propaganda…

De nieuwe politieke verklaring van de VN over pandemieën
|

De nieuwe politieke verklaring van de VN over pandemieën

Op 20 september hebben onze vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties (VN) een ‘verklaring‘ ondertekend met de titel: “Politieke verklaring van de bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over preventie, paraatheid en reactie op pandemieën” Dit werd aangekondigd als een ‘stilzwijgende procedure’, wat betekent dat staten die niet reageren, worden…

De WHO, de VN en de realiteit van menselijke hebzucht
|

De WHO, de VN en de realiteit van menselijke hebzucht

“Als er licht op een valkuil wordt geworpen, is de kans kleiner dat anderen erin trappen.” De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is niet van plan om de wereld over te nemen. We moeten beseffen wat het is: een organisatie van vrij gewone mensen, niet bepaald experts op hun gebied, die banen en privileges hebben gekregen waar de…

De WHO, soevereiniteit en realiteit
|

De WHO, soevereiniteit en realiteit

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verzekert ons dat het ‘pandemieakkoord’ (of ‘verdrag’) van de WHO de soevereiniteit van de lidstaten van de WHO niet zal beperken. De WHO vertrouwt erop dat deze woorden zullen dienen als afleiding van de realiteit. Degenen die de agenda voor permanente noodsituaties op gezondheidsgebied aansturen, zijn van plan om…