Hvordan blev folkesundhed korrupt?

Hvordan blev folkesundhed korrupt?

International folkesundhed er noget rod. Verdenssundhedsorganisationens (WHO’s) fokus, der engang blev set som et offentligt gode, ligner nu mere en plan for at trække privat profit ud af de offentlige kasser. Rige virksomheder driver en “offentlig-privat partnerskabs”-dagsorden, de riges fonde bestemmer de globale prioriteter, og en offentlighed udsat for propaganda bliver mere og mere afskåret…

Pandemiberedskab og vejen til international fascisme
| |

Pandemiberedskab og vejen til international fascisme

Verdenssundhedsorganisationens brede definition af sundhed omfatter fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Den kom til udtryk i organisationens forfatning fra 1946 sammen med begreber som deltagelse i lokalsamfundet og national suverænitet og afspejlede en forståelse af en verden, der var på vej ud af århundreders kolonialistisk undertrykkelse og den offentlige sundhedsindustris skammelige støtte til fascismen. Sundhedspolitikken…

Derfor bør politikerne afvise WHO’s pandemiforslag

Derfor bør politikerne afvise WHO’s pandemiforslag

[Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) har bidraget til denne artikel. Han har arbejdet med international ret i United Nations Office on Drugs and Crime (FN-organ for Narkotika og Kriminalitet, red.) og i Sekretariatet for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder. Senere har han forvaltet partnerskaber med multilaterale organisationer for Intellectual Ventures Global Good Fund og ledet…