Как се стигна до корупцията в общественото здравеопазване?

Как се стигна до корупцията в общественото здравеопазване?

Международното обществено здравеопазване е объркано. Някога възприемано като обществено благо, сега Световната здравна организация (СЗО) прилича повече на схема за извличане на частна печалба от обществения бюджет. Богатите корпорации управляват програмата за „публично-частно партньорство“, фондациите на богатите определят глобалните приоритети, а пропагандираната общественост е все по-отстранена от вземането на решения относно собственото си благосъстояние. Имаше…

Новата политическа декларация на ООН за превенция, готовност и реакция при пандемии
| |

Новата политическа декларация на ООН за превенция, готовност и реакция при пандемии

На 20 септември нашите представители на заседанието на ООН ще подпишат декларация, озаглавена: „Политическа декларация от срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН за превенция, готовност и реакция при пандемии“. Подписването беше обявено като „процедура на мълчаливо съгласие“, което означава, че държавите, които не са отговорили, ще се считат за поддръжници на текста….

Готовността за пандемии и пътят към международния фашизъм
| |

Готовността за пандемии и пътят към международния фашизъм

Широкото определение за здраве на Световната здравна организация включва физическо, психическо и социално благополучие. Изразено в нейния устав от 1946 г. заедно с концепциите за участие на общността и национален суверенитет, то отразява разбирането за света, който излиза от вековното колониално потисничество и срамното подпомагане на фашизма от страна на индустрията на общественото здраве. Политиката…

СЗО, ООН и действителността на човешката алчност
|

СЗО, ООН и действителността на човешката алчност

„Когато се хвърли светлина върху един капан, има по-малка вероятност другите да попаднат в него.“ Световната здравна организация (СЗО) не планира да завладее света. Не трябва да забравяме какво представлява тя: организация на съвсем обикновени хора, не най-добрите експерти в своята област, които са се сдобили с работно място и придобивки, за които повечето от…

Онези, които отровиха мечтите на Сара
| |

Онези, които отровиха мечтите на Сара

Сара отново се събуди от болка, сама на постелката, все още воняща от предишната нощ. Тя не беше сънувала от месеци, доколкото си спомняше. Събуждаше се само с болката в себе си, със знанието за изоставянето си в претъпканата къща и с празнотата, която беше нейното бъдеще. Когато училището затвори „заради Ковид“, бащата на Сара…

СЗО, пандемиите и новото обществено здраве
|

СЗО, пандемиите и новото обществено здраве

Нашите правителства възнамеряват да прехвърлят решенията за здравето, семействата и обществените ни свободи на генералния директор на Световната здравна организация (СЗО), когато той или тя обяви това за необходимо. Успехът на това прехвърляне на власт зависи от общественото невежество относно последиците от него, както и относно естеството на самата СЗО и нейните неотдавнашни промени в…

СЗО, суверенитет и реалност
|

СЗО, суверенитет и реалност

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) ни уверява, че „пандемичното споразумение“ (или „договорът“) на СЗО няма да намали суверенитета на държавите членки на СЗО. СЗО вярва, че тези думи ще послужат за отвличане на вниманието от реалността. Онези, които движат програмата за вечно извънредно положение в здравеопазването, планират да дадат на СЗО повече власт,…

СЗО се промени и вече е заплаха
|

СЗО се промени и вече е заплаха

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) ни уверява, че „споразумението за пандемиите“ (или „договорът за превенция и готовност при пандемии“) на СЗО няма да намали суверенитета на държавите членки. СЗО вярва, че тези думи ще изпълнят задачата си да отвлекат вниманието от действителността. Онези, които прокарват програмата за постоянно извънредно положение в здравеопазването, планират…

Защо политиците трябва да отхвърлят предложенията на СЗО за отговор при пандемии

Защо политиците трябва да отхвърлят предложенията на СЗО за отговор при пандемии

[Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) допринесе за тази статия. Той е работил в областта на международното право в Службата на ООН за наркотиците и престъпността и в Службата на Върховния комисар по правата на човека. Впоследствие е управлявал партньорства с многостранни организации за Intellectual Ventures Global Good Fund и е ръководил инициативи за разработване…

Изменения на Международните здравни правила на СЗО: Анотирано ръководство
| |

Изменения на Международните здравни правила на СЗО: Анотирано ръководство

Скептичният към COVID-19 свят твърди, че Световната здравна организация (СЗО) планира да се превърне в някакъв вид глобално автократично правителство, което да премахне националния суверенитет и да го замени с тоталитарна здравна държава. Почти пълното отсъствие на интерес от страна на основните медии би подсказало на рационалния наблюдател, че това е поредната „конспиративна теория“ на…