Tým


Lisa Renbergová – vedoucí komunitní sítě

Lisa se narodila ve Skellefteå v severním Švédsku. Je bývalou elitní fotbalistkou národního týmu
a certifikovanou nutriční terapeutkou. Jako teenager se začala zajímat o zdravotní problematiku a o nefarmakologické způsoby, jak si udržet zdraví.
S jídlem a zdravím pracuje různými způsoby; vytváří sítě a podporuje terapeuty a lékaře.

Od roku 2020 Lisa organizuje mezinárodní konference s lékaři, právníky, ekonomy a aktivisty. Z fotbalu se naučila, že aby váš tým vyhrál, musí všichni hráči podávat výkony, a je povinností každého, aby se ujistil, že je fit, aby mohl podat co nejlepší výkon, bez ohledu na povahu úkolu.


John Stone

John Stone je rodič autisty, bojovník za bezpečnost očkování a od roku 2010 britský a evropský redaktor webu AgeofAutism.com. John se zaměřuje na zkreslování událostí a vědecké poznatky týkajících se autistické krize a vakcín. Již dvě desetiletí hojně přispívá do debaty o bezpečnosti vakcín a etice průmyslu v Británii a Americe.


Taylor Hudaková – novinářka

Taylor Hudaková je americko-maďarská novinářka působící v Budapešti. Taylor je spolupracovnicí organizace Children’s Health Defense Europe a věnuje se otázkám zaměřeným na lidská práva, svobodu projevu, zdraví a právo. Taylor vyhledává, píše a vytváří videoreportáže a rozhovory pro The Last American Vagabond a acTVism Munich. Podrobně informovala o řízení o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange a vystupovala v RT International, Rádiu Sputnik a ABC Australia. Taylor získala bakalářský titul v oboru angličtina a magisterský titul v oboru žurnalistika a masová komunikace na Kentské státní univerzitě. Taylor úzce spolupracuje s organizací Doctors for Covid Ethics, která sdružuje lékaře a vědce a jejímž cílem je vzdělávat veřejnost v oblasti zdraví a obnovit lékařskou etiku.


Jutta Degnerová – manažer překladů

Jutta studovala na počátku 90. let jazyky a později se stala registrovanou zdravotní sestrou se specializací na anesteziologii a intenzivní péči. Několik let pracovala na univerzitních klinikách v Německu a Švýcarsku. V roce 2007 zahájila kariéru v oboru klinického výzkumu, kde prováděla studie od fáze I do fáze IV, což rozvinulo její odborné znalosti o tom, jak se klinický výzkum běžně provádí, konkrétně o dodržování všech zákonů a pokynů správné klinické praxe formulovaných v Helsinské deklaraci a Mezinárodní radě pro harmonizaci technických požadavků na humánní léčivé přípravky (ICH-GCP). Když začalo Covidové politické klima, brzy si uvědomila, že s „oněmi čísly“ jsou problémy, protože má odborné znalosti a rozumí analýze a statistice. Od té doby Jutta vystupuje na shromážděních, aby veřejnosti vysvětlila zneužívání PCR testu, lékařské podklady o infekčnosti a běžnou rutinu vývoje nových léčiv. Jejím cílem je bránit nejzranitelnější skupinu naší populace, „naše děti, ony jsou naše budoucnost“

.


Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D., působí v Aténách v Řecku, je vedoucím reportérem časopisu The Defender a je součástí rotace moderátorů pořadu „Dobré ráno CHD.TV“ Deset let produkoval a uváděl rozhlasový pořad a podcast „Dialogos“ a dříve publikoval v denících The Guardian, Huffington Post, Daily Kos, Truthout, Mint Press News a dalších. V roce 2018 dokončil doktorát z mediálních studií na Texaské univerzitě a získal magisterský titul v oboru veřejné politiky na Stony Brook University. Vyučoval na různých institucích vyššího vzdělávání v Řecku a USA.