Tým

John Stone

John Stone je rodič autisty, bojovník za bezpečnost očkování a od roku 2010 britský a evropský redaktor webu AgeofAutism.com. John se zaměřuje na zkreslování událostí a vědecké poznatky týkajících se autistické krize a vakcín. Již dvě desetiletí hojně přispívá do debaty o bezpečnosti vakcín a etice průmyslu v Británii a Americe.

Jutta Degnerová – Vedoucí překladatelského týmu

Jutta studovala na počátku 90. let jazyky a později se stala registrovanou zdravotní sestrou se specializací na anesteziologii a intenzivní péči. Několik let pracovala na univerzitních klinikách v Německu a Švýcarsku. V roce 2007 zahájila kariéru v oboru klinického výzkumu, kde prováděla studie od fáze I do fáze IV, což rozvinulo její odborné znalosti o tom, jak se klinický výzkum běžně provádí, konkrétně o dodržování všech zákonů a pokynů správné klinické praxe formulovaných v Helsinské deklaraci a Mezinárodní radě pro harmonizaci technických požadavků na humánní léčivé přípravky (ICH-GCP). Když začalo Covidové politické klima, brzy si uvědomila, že s „oněmi čísly“ jsou problémy, protože má odborné znalosti a rozumí analýze a statistice. Od té doby Jutta vystupuje na shromážděních, aby veřejnosti vysvětlila zneužívání PCR testu, lékařské podklady o infekčnosti a běžnou rutinu vývoje nových léčiv. Jejím cílem je bránit nejzranitelnější skupinu naší populace, „naše děti, ony jsou naše budoucnost“

.

Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D., působí v Aténách v Řecku, je vedoucím reportérem časopisu The Defender a je součástí rotace moderátorů pořadu „Dobré ráno CHD.TV“ Deset let produkoval a uváděl rozhlasový pořad a podcast „Dialogos“ a dříve publikoval v denících The Guardian, Huffington Post, Daily Kos, Truthout, Mint Press News a dalších. V roce 2018 dokončil doktorát z mediálních studií na Texaské univerzitě a získal magisterský titul v oboru veřejné politiky na Stony Brook University. Vyučoval na různých institucích vyššího vzdělávání v Řecku a USA.