Centralizace dohledu nad informacemi! Nejnovější návrh EU na cenzuru médií
| |

Centralizace dohledu nad informacemi! Nejnovější návrh EU na cenzuru médií

Evropská komise navrhla nové nařízení, jehož cílem je centralizovat mediální odvětví EU do jednotného trhu, na který by dohlížela Komise a vnitrostátní regulační orgány prostřednictvím nového Evropského sboru pro mediální služby. Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (European Media Freedom Act – EMFA), který Komise navrhla 16. září 2022, je prezentován jako snaha o podporu…

Soudní proces s profesorem Sucharitem Bhakdim: Kdo se snaží umlčet přední vědecký hlas, který nás varuje před technologií mRNA?
| | |

Soudní proces s profesorem Sucharitem Bhakdim: Kdo se snaží umlčet přední vědecký hlas, který nás varuje před technologií mRNA?

V úterý 23. května kolem 17:45 večer vstoupil soudce Malte Grundmann do soudní síně v Amtsgericht Plönu, aby vynesl své rozhodnutí v případu profesora Sucharita Bhakdiho. Po devíti hodinách jednání, svědeckých výpovědí a závěrečných řečí všichni přítomní na galerii povstali a netrpělivě očekávali výsledek, který měl být přečten před soudem. Nevinen. V jednom okamžiku bylo…