Osm bodů, které vzbuzují největší obavy v souvislosti s navrhovanými změnami smlouvy WHO a Mezinárodních zdravotnických předpisů

Osm bodů, které vzbuzují největší obavy v souvislosti s navrhovanými změnami smlouvy WHO a Mezinárodních zdravotnických předpisů

1. Šíření biologických bojových látek. Smlouva a navrhované dodatky nařizují státům, že musí provádět dohled nad potenciálními pandemickými patogeny, vybudovat nebo udržovat sekvenační laboratoře a sdílet skutečné vzorky se Světovou zdravotnickou organizací (kde byl za tímto účelem vytvořen tzv. BioHub) a také sdílet sekvence online. To vyžaduje šíření původců biologických zbraní – což je podle…

Chtějí váš GENOM. Evropa je první v projektu 1+ milion genomů, který byl zahájen v roce 2018. To proto WHO požaduje, aby každá země vybudovala laboratoř pro sekvenování genomů
| |

Chtějí váš GENOM. Evropa je první v projektu 1+ milion genomů, který byl zahájen v roce 2018. To proto WHO požaduje, aby každá země vybudovala laboratoř pro sekvenování genomů

Chtějí Brave New World (Odvážný Nový Svět) a chtějí ho TEĎ. Chce někdo děti ze zkumavky? https://digital-strategy.ec.europa.eu/cs/policies/1-million-genomes Čeho chtějí signatáři dosáhnout? EU jako globální hráč v oblasti genomiky Žijeme v době, kdy genomika nabývá na celosvětovém významu. Spolupráce a výzkum Evropské unie v oblasti genomiky musí být zaměřeny na občany a vstřícné k pacientům. Měla…

Zdravotnictví se přeorientovává na pandemickou připravenost, obrovské výdaje a rychlé nasazení mRNA vakcín proti infekcím, ale možná i všem ostatním zdravotním stavům
| | |

Zdravotnictví se přeorientovává na pandemickou připravenost, obrovské výdaje a rychlé nasazení mRNA vakcín proti infekcím, ale možná i všem ostatním zdravotním stavům

Dokumenty pocházejí od Komise EU a vlády USA Evropa a USA se již zapojily do globální agendy biologické bezpečnosti alias připravenosti na pandemii. Evropa vydala v březnu zprávu o své Globální zdravotní agendě, která není o zdraví, ale o tom, aby se zdraví stalo motorem agendy WHO/globalistů. To asi není žádné překvapení. Ale vidět to…

WEF a jeho partneři tvrdí, že se snaží zajistit „digitální bezpečnost“ – deník WSJ nám však právě ukázal, že partnerská společnost Meta směruje své klienty na stránky se sexuálním zneužíváním dětí

WEF a jeho partneři tvrdí, že se snaží zajistit „digitální bezpečnost“ – deník WSJ nám však právě ukázal, že partnerská společnost Meta směruje své klienty na stránky se sexuálním zneužíváním dětí

Nejenže je tento partner obrovským problémem (poskytnu celý text článku deníku Wall Street Journal), ale „digitální bezpečnost“ je také eufemismem pro cenzuru Dopad poskytování digitální bezpečnosti – podle Světového ekonomického fóra (WEF) Problémy s digitální identitou a zdravotním pasem samozřejmě jsou: Ale abychom to udělali přijatelné: jde přece o lidská práva. Mrky, mrky ;-). Boj…

Signál o myokarditidě byl znám v únoru 2021, ale dokud FDA a CDC v květnu 2021 nepovolily vakcínu pro děti ve věku 12-15 let, tak ho skrývaly. Zde je důkaz.
|

Signál o myokarditidě byl znám v únoru 2021, ale dokud FDA a CDC v květnu 2021 nepovolily vakcínu pro děti ve věku 12-15 let, tak ho skrývaly. Zde je důkaz.

Důkazy FDA, CDC a Izraele. Úmyslné pochybení je jasně prokázáno. Bylo mi řečeno, že dodavatel VAERS pro CDC a FDA (smlouvu měla společnost Oracle) sdělil těmto agenturám, že v únoru 2021 tu byl signál o nežádoucí příhodě myokarditidy. To bylo 2 měsíce poté, co byly vakcíny Pfizer a Moderna schváleny. (Myokarditida se objeví do 4…