| |

Iniciativa WHO by „podpořila žádoucí chování“ pomocí stálého dohledu nad sociálními médii

Nová iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) žádá členské státy, aby bojovaly proti tomu, co tato agentura nazývá „infodemie“ – totiž přemíra informací, ať už přesných, či nikoliv, které lidem ztěžují „osvojení si chování, jež bude chránit jejich zdraví a zdraví jejich rodin a komunit“

Světová zdravotnická organizace (WHO) navrhuje soubor doporučení pro „systémy dohledu sociálního naslouchání“, jejichž cílem je řešit to, co označuje za „zdravotní hrozbu“, kterou představují „dezinformace“ na internetu.

Iniciativa WHO “ Připravenost a odolnost vůči novým hrozbám “ ( Preparedness and Resilience for Emerging Threats, PRET) tvrdí, že „dezinformace“ vedly k „infodemii“, která představuje hrozbu – a to i v případech, kdy jsou tyto informace „přesné“.

PRET vzbudila pozornost v době, kdy členské státy WHO jednají o dvou kontroverzních nástrojích: „pandemické smlouvě“ a změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR).

Nejnovější návrh pandemické smlouvy obsahuje formulaci o tom, jak by se členské státy WHO zavázaly k „sociálnímu naslouchání“. Podle čl. 18 písm. b) by se členské státy WHO zavázaly:

„Provádět pravidelný kontakt s komunitou, sociální naslouchání a pravidelné analýzy a konzultace s organizacemi občanské společnosti a médii s cílem zjistit rozšířenost a profily dezinformací, které přispívají k navrhování komunikačních strategií a strategií pro zasílání zpráv veřejnosti s cílem čelit mylným informacím, dezinformacím a falešným zprávám, a tím posilovat důvěru veřejnosti a podporovat dodržování opatření v oblasti veřejného zdraví a sociálních opatření.“

K návrhům PRET na „sociální naslouchání“ se vyjádřil doktor Michael Rectenwald, autor knihy „Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom“ a bývalý profesor liberálních studií na Newyorské univerzitě, který řekl serveru The Defender:

„Iniciativa PRET Světové zdravotnické organizace je součástí snahy OSN zavést globální ‚lékařskou‘ tyranii pomocí dozorování, ‚sociálního naslouchání‘ a cenzury. PRET je technokratickou odnoží navrhované pandemické smlouvy WHO, která by v případě přijetí národními státy znamenala odevzdání národní a individuální suverenity tomuto orgánu ‚globálního řízení‘.

„Jak lépe nastolit celosvětovou vládu než pomocí takzvaných globálních krizí, které nelze řešit jinak než ‚globální vládou‘? Připomínám čtenářům, že vyhověním či uposlechnutím se nelze vymanit z tyranie.“

WHO by mohla využívat umělou inteligenci k odposlouchávání konverzací na sociálních sítích

Dokument WHO popisující iniciativu PRET – „Modul 1: Plánování pandemií respiračních patogenů, verze 1.0“ – obsahuje definici infodemie:

„Infodemie je přemíra informací – přesných či nepřesných -, která jednotlivcům ztěžuje přijetí chování, jež ochrání jejich zdraví a zdraví jejich rodin a komunit.

„Infodemie může mít přímý dopad na zdraví, může bránit zavádění protiopatření v oblasti veřejného zdraví a může podkopávat důvěru a sociální soudržnost.“

Dokument doporučuje, aby země v reakci na „infodemii“ „začlenily nejnovější nástroje a přístupy pro sdílené učení a kolektivní akce zavedené během pandemie COVID-19 „.

Podle dokumentu WHO toho lze dosáhnout, pokud vlády „vytvoří a budou investovat do zdrojů pro systémy dohledu sociálního naslouchání a do kapacit pro to, aby bylo možné identifikovat obavy a rovněž tak fámy a mylné informace“.

Takové zdroje zahrnují „nové nástroje a přístupy pro sociální naslouchání … s využitím nových technologií, jako je umělá inteligence, k naslouchání obavám obyvatelstva na sociálních sítích“.

Podle tohoto dokumentu:

„Pro budování důvěry je důležité reagovat na potřeby a obavy, předávat včasné informace a školit vedoucí pracovníky a ZP [zdravotnické pracovníky] v zásadách rizikové komunikace a podporovat jejich uplatňování.“

Tato komunikace o rizicích „by měla být ušita na míru zájmové komunitě, a prioritně zaměřena na zranitelné skupiny“ uvádí WHO.

Komunikace „šitá na míru“ byla charakteristickým znakem úsilí v oblasti veřejného zdraví během pandemie COVID-19.

Například v listopadu 2021 Rockefellerova nadace, Národní vědecká nadace a Rada pro výzkum sociálních věd zahájily projekt Mercury, jehož cílem bylo „zvýšit využívání vakcín proti COVID-19 a dalších doporučených opatření v oblasti veřejného zdraví prostřednictvím boje proti mylným informacím a dezinformacím“ – zčásti prostřednictvím studia „rozdílných dopadů na různé sociodemografické skupiny“.

Stejně tak PRET uvádí, že bude „zahrnovat nejnovější nástroje a přístupy pro sdílené učení a kolektivní akce zavedené během pandemie COVID-19“.

Tyto „nástroje a přístupy“ by mohly být nasazeny během „akutních respiračních událostí“, uvádí se v dokumentu, který vládám doporučuje:

„Vyvinout a zavést strategie komunikace a změny chování založené na infodemických poznatcích a otestovat je během akutních respiračních událostí včetně sezónní chřipky.

„Tohle zahrnuje implementaci infodemického řízení napříč sektory a mít koordinovaný přístup s dalšími aktéry, včetně akademické obce, občanské společnosti a mezinárodních agentur.“

Není to poprvé, co se WHO zabývá tzv. „infodemií“

V přehledu WHO zveřejněném 1. září 2022 pod názvem „Infodemie a dezinformace v oblasti zdraví: systematický přehled přehledů“ se uvádí, že „infodemie a dezinformace… často negativně ovlivňují duševní zdraví lidí a zvyšují váhavost při očkování a mohou oddálit poskytnutí zdravotní péče“

WHO v totmto přehledu dospěla k závěru, že „infodemie“ lze řešit „vypracováním právních politik, vytvořením a podporou osvětových kampaní, zlepšením obsahu souvisejícího se zdravím v hromadných sdělovacích prostředcích a zvýšením digitální a zdravotní gramotnosti lidí“

A jistý samostatný, nedatovaný dokument WHO radí veřejnosti, jak můžeme „zploštit infodemickou křivku

WHO a Google oznámily spolupráci zaměřenou na „lékařské dezinformace

Návrhy PRET od WHO se časově kryly s novou víceletou dohodou o spolupráci se společností Google, jejímž cílem je poskytovat „důvěryhodné informace týkající se zdraví, které pomohou miliardám lidí na celém světě reagovat na vznikající a budoucí problémy veřejného zdraví“

Tuto dohodu oznámila 23. května Dr. Karen DeSalvo, vedoucí zdravotního oddělení společnosti Google, na blogu společnosti. Napsala:

„Informace jsou rozhodujícím faktorem zdraví. Získání správných informací ve správný čas může vést k lepším zdravotním výsledkům pro všechny. Z vlastní zkušenosti jsme se o tom přesvědčili při pandemii COVID-19, kdy bylo pro lidi na celém světě obtížné najít užitečné informace online.

„Spolupracovali jsme se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na celé řadě opatření, totiž pomoci lidem, aby mohli učinit informovaná rozhodnutí o svém zdraví – od SOS upozornění přes šíření místně relevantního obsahu o COVID-19 až po zásady YouTube týkající se lékařských dezinformací.“

Jedním ze způsobů, jak bude Google spolupracovat s WHO, je vytvoření většího počtu „znalostních panelů“, které se na platformě budou výrazně zobrazovat ve výsledcích vyhledávání otázek týkajících se zdraví.

„Každý den lidé přicházejí do vyhledávače Google a hledají důvěryhodné informace o různých zdravotních stavech a příznacích,“ napsala DeSalvo. „Abychom jim pomohli získat přístup k důvěryhodným informacím, naše Znalostní panely citují obsah ze spolehlivých zdrojů, který se týká stovek onemocnění od běžného nachlazení až po úzkost.“

„V úzké spolupráci s WHO brzy rozšíříme pokrytí dalších stavů, jako je CHOPN [chronická obstrukční plicní nemoc], hypertenze, diabetes 2. typu, Mpox, ebola, depresivní porucha, malárie a další,“ dodala.

Google zpřístupní tyto Znalostní Panely v několika jazycích, včetně angličtiny, arabštiny, čínštiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny.

DeSalvová se ve svém příspěvku z 23. května věnovala také probíhající spolupráci mezi společností Google a WHO, Open Health Stack (OHS), který „pomáhá urychlit digitální transformaci zdravotnických systémů po celém světě“ a „snížit bariéry pro spravedlivou zdravotní péči“.

Společnost Google také poskytla WHO více než 320 milionů dolarů „v darované reklamě ve vyhledávači Google prostřednictvím reklamních grantů“, což agentuře WHO umožnilo „zveřejňovat zdravotnická témata nad rámec COVID-19, jako jsou Mpox, duševní zdraví, chřipka, ebola a přírodní katastrofy“.

V letošním roce má společnost Google v plánu poskytnout WHO dalších 50 milionů dolarů v reklamních grantech.

Podle společnosti Google představují reklamní granty pro WHO největší takový dar společnosti jedné organizaci.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 22. května na Twitteru samostatně informoval o vlastním úsilí, jak agentura bojuje proti údajným „špatným informacím“ a „dezinformacím“.

Tento tweet obsahuje 35-ti vteřinové video, jež tvrdí, že „mylné informace“ se šíří „šestkrát rychleji než fakta“, a zároveň propaguje iniciativu FDA „Kontrola fám„.

„Kontrola fám“, která je hlavní prioritou komisaře FDA Dr. Roberta Califfa, byla spuštěna v srpnu 2022 a připojuje se k dalším iniciativám agentury zaměřeným na boj proti „mylným informacím“ a „dezinformacím“.

„Rostoucí šíření fám, mylných informací a dezinformací o vědě, medicíně a FDA ohrožuje pacienty a spotřebitele,“ uvádí se na webových stránkách FDA „Rumor Control (Kontrola fám)“. „Jsme tu proto, abychom poskytovali fakta.“

Tato iniciativa žádá veřejnost, aby udělala „tři jednoduché věci“, které „zabrání šíření fám“: „nevěřte fámám“, „nepředávejte je dál“ a „získávejte informace o zdraví z důvěryhodných zdrojů, jako je FDA a naši vládní partneři“.

„Kontrola fám“ byla zřejmě inspirována iniciativou vyvinutou projektem Virality, „koalicí výzkumných subjektů“ ze šesti institucí „zaměřenou na podporu výměny informací v reálném čase mezi výzkumnou komunitou, úředníky veřejného zdravotnictví, vládními agenturami, organizacemi občanské společnosti a platformami sociálních médií“

Dokumenty zveřejněné v březnu v rámci „twitterových spisů“ odhalily, že projekt Virality Project, který sídlí ve Stanfordské internetové observatoři, rovněž vyzval k vytvoření rady pro dezinformace, a to pouhý den předtím, než Biden oznámil plány na zřízení své vládní rady pro řízení dezinformací.

Podobně jako doporučení PRET zaměřit se na „přesné“ informace, které jsou nicméně v rozporu s narativy establishmentu o veřejném zdraví, pracoval Virality Project s Twitterem a dalšími platformami sociálních médií a doporučil jim „přijmout opatření i proti ‚příběhům o pravdivých vedlejších účincích vakcín‘ a ‚pravdivým příspěvkům, které by mohly podnítit váhavost'“.

Tyto cenzurní snahy zahrnovaly přinejmenším jeden tweet Roberta F. Kennedyho mladšího, předsedy (dočasně mimo funkci) organizace Children’s Health Defense.

Původně zveřejněno na stránkách serveru The Defender

Suggest a correction

Podobné příspěvky