Naše posláníNaším posláním je ukončit dětské zdravotní epidemie tím, že budeme agresivně pracovat na odstranění škodlivých expozic, hnát odpovědné osoby k zodpovědnosti a zavádět ochranná opatření, která zabrání budoucím škodám.


VÝZVA K PROBUZENÍ

Organizace CHD Europe byla založena ve snaze odhalit rozsah mezinárodního převratu „agendy zdravotní bezpečnosti“, který se odehrává pod rouškou reakce na pandemii. Organizace byla spuštěna potřebou upozornit lidi na obou stranách Atlantiku a shromáždit podporu pro ochranu našeho zdraví a svobod.

Rodina Kennedyů hraje v dějinách demokracie jedinečnou roli. V roce 1963 přijel prezident John F. Kennedy do Německa, aby vyjádřil podporu USA západní Evropě proti hrozbě komunistického bloku. V jednom z nejslavnějších projevů 20. století měla jeho slova „Ich bin ein Berliner“ říci: „Jsem s vámi. Jsem solidární s obyvateli tohoto města v jejich boji za svobodu a demokracii proti totalitnímu režimu“.

S ohledem na tuto skutečnost se náš tým domníval, že přítomnost jeho synovce Roberta F. Kennedyho mladšího na obřím shromáždění za svobodu pořádaném v Berlíně může mít obrovský dopad. Udělali jsme nemožné, abychom začali psát evropskou kapitolu a pozvali ho do Berlína, aby „probudil svět“ na největší demonstraci století. Dne 29. srpna 2020 se Robert F. Kennedy ml. stal „novým Berlíňanem“ v dějinách. Pronesl úžasný projev odhalující vyloupení demokracií před davem více než 1 milionu pokojných účastníků.

Jeho energický projev otevřel oči milionům lidí na celém světě a byl spontánně přeložen do desítek jazyků s masivním sdílením na sociálních sítích.

NA OCHRANU DĚTÍ

Organizace CHD Europe chce chránit zdraví a práva dětí před zneužíváním lékařských opatření. Domníváme se, že je velmi nefunkční, aby společnost obětovala vývoj nejmladších ve prospěch prodloužení života těch nejstarších. Stejně jako se to děje v případě poškození očkováním, naše děti nejsou schopny vyjádřit újmu, kterou utrpěly, a často jsou z toho obviňovány. Jejich situaci je třeba posuzovat podle jejich vlastních potřeb a tělesného, duševního a sociálního vývoje a pohody.

Naše první úsilí směřovalo k podpoře výzkumu a vyhodnocení dopadu nošení roušek na děti. Spolu s bezpečnostními inženýry v Německu jsme financovali vývoj zkušebních přípravků na dýchání a sdíleli jsme právní strategie, jako je používání oznámení o odpovědnosti pro školské rady a zaměstnavatele, které upozorňují na možné škody a potřebu bezpečnostních protokolů na ochranu bezpečnosti dětí. Předávali jsme také zprávy vědců, pediatrů a psychologů o dopadu „korona-opatření“ na vývoj dětí.

CHD Europe se zasazovala o zrušení rozhodnutí Evropské unie o experimentování a povolení injekcí Covid pro děti a o sdílení informací o konkrétních rizicích, která s sebou nesou.

Děti zůstávají v centru našeho poslání. Jsou naší budoucností. Jsou to především ony, za které bojujeme.

BÝT HLASEM NAŠICH ROZHODNUTÍ

Abychom mohli činit informovaná rozhodnutí, musíme být schopni porovnat různé možnosti a posoudit jejich rizika a přínosy.

Na rozdíl od toho, co tvrdí vlády, máme možnost volby. Považujeme za důležité nejen hájit naši svobodu volby, ale také připomínat, jaké možnosti volby máme. Jaké jsou náklady na uzavření nemocnic a politiku hromadného očkování v porovnání se stejnou investicí do nemocničních kapacit a využití stávajících léčebných postupů? To je třeba neustále vyhodnocovat na základě nových dostupných informací.

Náš evropský tým však chce jít také o krok dál. Chceme přehodnotit naši zdravotní politiku tak, že do jejího středu postavíme lidské hodnoty, a ne že se budeme spoléhat na počítačové simulace, které často slouží těm, kdo je řídí.

Jaká je úloha a hranice dobré politiky veřejného zdraví? Do čeho musíme investovat, abychom zachránili životy a učinili tento svět lepším? Jak se můžeme vrátit k nezávislé a transparentní vědě? Jaké jsou skutečné náklady a přínosy vakcín a jejich alternativ?

Představení nových vizí a diskuse o lepších modelech je součástí našeho poslání a my se chceme podělit o poznatky největších evropských a amerických hlasů.

A HÁJIT NAŠE PRÁVA

CHD Europe umisťuje svou obhajobu a právní kroky do rámce evropských institucí.

Na začátku tohoto roku již náš tým spolupracoval s CHD na dopise „amicus curiae“ Evropskému soudu pro lidská práva v soudním procesu, který vedl k formálnímu rozhodnutí v otázce povinného očkování a lidských práv.

V říjnu 2020 podala CHD Europe u Soudního dvora v Lucemburku první žalobu, a to žádost o zrušení rozhodnutí parlamentu EU o upuštění od hodnocení rizik nařízeného „nařízením o GMO“ EU pro použití genových technologií při vývoji vakcín Covid 19. V této věci se CHD Europe obrátila na Evropský soudní dvůr v Lucemburku s žádostí o zrušení rozsudku. Rovněž jsme podpořili žaloby požadující zrušení podmíněné registrace každé z vakcín Covid udělené Evropskou komisí.

V roce 2021 jsme se společně s naším předsedou Robertem F. Kennedym, Jr. zaměřili na výzvu poslancům Evropského parlamentu, aby hlasovali proti zavedení „Covidového bezpečnostního pasu“, a to zasíláním otevřených dopisů, petic a sdílením právních a vědeckých analýz návrhu.

SDÍLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ A STRATEGIÍ

CHD Europe má v úmyslu vyměňovat si informace a sdílet zdroje týkající se vědy, právních kroků, petic a lobbistické práce v Evropě. Usnadňujeme rozvoj společné zpravodajské sítě. Lidé ze všech zemí cítí potřebu spojit své síly a nabídnout své dovednosti a kompetence. Mnozí se na nás obracejí a my můžeme sehrát důležitou roli při jejich sbližování.

Můžeme říci, že od počátku pandemie se s pomocí naší organizace vytvořila úžasná mezinárodní síť právníků, lékařů, vědců, novinářů a obhájců svobody. Díky tomu si můžeme vyměňovat osvědčené postupy, klíčové informace a strategie nebo provádět ověřování faktů, abychom měli silnější dopad v různých zemích. Spolupracujeme také s formálními i neformálními lékařskými skupinami nebo sdruženími rodičů a občanů v několika evropských zemích.

Mnoho těchto velmi cenných informací se pak může dostat k našim členům prostřednictvím zveřejnění na našich webových stránkách, ve vydáních zpravodaje nebo v (online magazínu) Defenderu.

Klíčová je také dynamika mezi CHD USA a CHD Europe. Velká část práce pana Kennedyho a jeho týmu je pro Evropany užitečná a inspirativní. Například právní kroky proti Facebooku, otevřené dopisy FDA, lobbistická práce v oblasti 5G, články odhalující podvody a střety zájmů, to vše lze využít pro naši advokační práci a ovlivnit evropské názory a rozhodnutí.

Stejně tak informace a strategie poskytnuté evropskými právníky a vědci mohou být přínosem pro soudní procesy a lobbistickou práci v Americe. Spolehlivé zprávy o problému „hydroxychlorochinu“ ve Francii, prvky vědeckého podvodu týkající se používání PCR testů odhalené německými právníky nebo francouzské odborné zprávy o nebezpečí RNA vakcín poskytují cenné argumenty a/nebo důkazy.

A konečně, což je méně viditelná část naší práce, snažíme se najít si čas na osobní kontakty s dalšími skupinami a lidmi, protože považujeme za důležité zajistit, abychom pracovali s důvěrou, poctivě a se společným cílem utvářet lepší budoucnost.

ODHALOVÁNÍ GLOBÁLNÍ AGENDY

Projev pana Kennedyho v Berlíně byl obrovskou příležitostí ke zvýšení povědomí o globálním ohrožení demokracie, které představuje tzv. „velký reset“ s povinným očkováním, systémy trvalého dohledu, ničením ekonomiky, cenzurou svobody slova a přetvářením společnosti směrem k digitální společnosti.

V návaznosti na demonstraci v Berlíně v srpnu 2020 obdržela organizace CHD Europe mnoho žádostí od nezávislých médií o další diskusi o pandemické agendě a poslání organizace Children’s Health Defense. Vedle odkazů na rozsáhlé rozhovory a publikace pana Kennedyho se Senta Depuydtová, novinářka vedoucí evropskou pobočku, podělila o postřehy týkající se evropské situace v několika článcích a rozhovorech ve francouzštině, italštině a angličtině, v rozhlasových pořadech, webových televizních kanálech a na webu. Členové našeho evropského týmu se také zúčastnili několika demonstrací po celé Evropě

Video „Mezinárodní poselství naděje pro lidstvo„, které pan Kennedy natočil v říjnu 2020 na naši žádost, bylo promítáno nejméně v 15 zemích během protestů a setkání. V listopadu byla natočena další přednáška zaměřená na demokracii a otevřenou diskusi se zastánci svobody zdraví, kteří se sešli v Kodani, aby diskutovali o způsobech, jak zachovat lidská práva na celosvětové úrovni. Berlínský „výroční projev“ pana Kennedyho je novým varováním před ohrožením našeho zdraví a svobody a naléhavou výzvou k aktivnímu odporu.

INSPIROVAT K OSOBNÍM ČINŮM

Organizace Children’s Health Defense Europe je nesmírně vděčná za mimořádnou práci a obětavost svého předsedy a svých významných členů. Muži a ženy s velkým charismatem a silnými iniciativami mají za úkol inspirovat individuální činy, které mohou být stejně hodnotné a transformační. Jsme pevně přesvědčeni, že naše „síť kolektivního zpravodajství“ je základem svobodného, vědomého a lidského světa, který chceme pro naše děti.