Du bör vara mycket orolig över lagen om digitala tjänster
|

Du bör vara mycket orolig över lagen om digitala tjänster

Artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som återger en del av artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, skyddar EU-medborgarnas rätt att ”ha åsikter och att ta emot och sprida information och idéer utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av gränser”, och bekräftar att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras.”…