U zou zich grote zorgen moeten maken over de Digital Services Act
|

U zou zich grote zorgen moeten maken over de Digital Services Act

Artikel 11 van het EU-Handvest van de Grondrechten, dat een deel van artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens omvat, beschermt het recht van Europese burgers om “een mening te koesteren en inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en door te geven, zonder inmenging van enig openbaar gezag, en…

Informatie centraal gecontroleerd! – nieuwste voorstel van de EU om de media te censureren
| |

Informatie centraal gecontroleerd! – nieuwste voorstel van de EU om de media te censureren

De Europese Commissie heeft een nieuwe wet voorgesteld om de mediasector in de EU te centraliseren in een interne markt waarop de Commissie en de nationale regelgevende instanties toezicht houden via een nieuwe Europese raad voor mediadiensten. De Europese Media Freedom Act (EMFA), voorgesteld door de Commissie op 16 september 2022, wordt afgeschilderd als een…

Ierse boeren protesteren tegen plannen om vee te ruimen om klimaatdoelen te halen

Ierse boeren protesteren tegen plannen om vee te ruimen om klimaatdoelen te halen

Boeren in Ierland protesteren tegen voorstellen van de regering om vee te ruimen – waaronder tot 200.000 koeien – in een poging om te voldoen aan nationale en EU-doelen om de uitstoot van methaan te verminderen. Boeren in Ierland protesteren tegen voorstellen van de regering om vee te ruimen – waaronder tot 200.000 koeien –…