| | | | | | |

WHO-verdragen: een duidelijke overwinning voor de farmaceutische industrie en een bedreiging voor de volksgezondheid

De landenvergadering van de WHO eindigde op 1 juni met de goedkeuring van de belangrijkste punten van de geplande wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling en delen van het pandemieverdrag. Vanaf dat moment woedt er een debat over de negatieve impact die deze veranderingen zullen hebben.Degene die gelooft dat het verzet succesvol zal zijn, onderschat de rol van de WHO in de coronavirus pandemie van de afgelopen vier jaar.

Bron: TKP.at, Dr. Peter F. Mayer, 04 juni 2024

De farmaceutische en pandemische industrie en haar miljardairseigenaren kwamen in 2022 met een maximaal programma dat hen in de toekomst uitgebreide vrijheid van handelen zou hebben gegeven met behulp van nog meer neppandemieën. Deze maximumeisen zijn deels mislukt door verzet uit het mondiale Zuiden en het voorlichtingswerk van vele wetenschappers, maatschappelijke organisaties en vrije media. Dit is echter niet de doorslaggevende factor, maar wel het feit dat er werd besloten tot voldoende aanscherping om het farmaceutisch-digitaal-financiële complex de middelen te geven om de pandemie permanent af te dwingen.

James Roguski en vooral de “Aktionsbündnis Freie Schweiz” hebben precies geanalyseerd wat deze middelen zijn. De heer Sander-Faes heeft er hier uitgebreid verslag van gedaan. De belangrijkste punten zijn de herdefiniëring van de “pandemische noodsituatie”, nieuwe overheidsinstanties als verlengstuk van de WHO, de herdefiniëring van “relevante gezondheidsproducten” (alles wat winst oplevert voor de farmaceutische industrie) of een strengere controle van de WHO op reisvoorschriften.

Dit moet gezien worden tegen de achtergrond van de wanprestaties van de WHO in de coronavirus pandemie. De WHO gebruikte een ademhalingsvirus, waarvan de gemiddelde IFR (infectiesterfte) al in maart 2020 door studies van topwetenschappers was vastgesteld op gemiddeld griepniveau, om een pandemie uit te roepen. Alle voorheen geldige epidemiologische regels en bevindingen werden vervolgens overboord gegooid en er werd een reeks onbewezen en schadelijke voorschriften ingevoerd, zoals maskers, lockdown, ongeschikte PCR-tests, afstandsregels, het traceren van contacten en het sluiten van bedrijven en scholen. Daarnaast waren er voorschriften zoals het meetellen van vermeende Covidsterfgevallen als er binnen 28 dagen een positieve PCR-test beschikbaar was.

Het hoogtepunt was de wereldwijde vaccinatiecampagne, die volgens de WHO nodig was om groepsimmuniteit te bereiken. De WHO blijft dit op haar website beweren. Ik heb hier geanalyseerd hoe de beweringen van de WHO zich hebben ontwikkeld. Er zijn tientallen miljoenen sterfgevallen door vaccins veroorzaakt, die de toename van oversterfte sinds het begin van de vaccinatiecampagne zichtbaar maakt, evenals honderden miljoenen aandoeningen en letsels door vaccins. Het resultaat is een daling van de geboortecijfers en de gemiddelde levensverwachting.

Met deze wanprestaties van de WHO zou je verwachten dat de toekomstige bevoegdheden van een organisatie die zojuist enorme schade heeft aangericht, worden beperkt. Het tegenovergestelde is gebeurd, ze heeft meer bevoegdheden en middelen gekregen om de belangen van het farmaceutisch-digitaal-financieel complex nog efficiënter door te drukken. De WHO wordt voor 80% gefinancierd door ditzelfde complex. De WHO is een klassieke organisatie van corporatisme, dat wil zeggen: samensmelting van bedrijfsmacht met staatsmacht, wat volgens Benito Mussolini ook wel fascisme wordt genoemd. De WHO is een corporatistische en dus fascistische organisatie die meer macht heeft gekregen.

Laat ik kort ingaan op de vraag wie erbij betrokken waren en hoe de delegaties van de landen waren samengesteld. Ik heb hier verslag gedaan van de delegaties van de DACH-landen. Aan de top staan heren als Lauterbach, over wie Der Spiegel op 28 maart 2004 berichtte onder de titel Der Einfüsterer:

“… nog maar een paar jaar geleden stond hij bekend om het uitvoeren van geneesmiddelenstudies in opdracht van de farmaceutische industrie. Alleen al in 2000 ontving hij hiervoor meer dan 800.000 euro aan subsidies van derden.

Hij was ook betrokken bij een onderzoek naar het vetverlagende medicijn Lipobay – het medicijn dat de fabrikant Bayer in 2001 van de markt haalde vanwege dodelijke incidenten. Lauterbach was zich net zo min bewust van de vroege aanwijzingen dat Lipobay potentieel gevaarlijk was als zijn cliënten dat waren.”

Een groot deel van de leden waren de permanente vertegenwoordigers van de landen in Genève, d.w.z. ambtenaren die voortdurend in nauw contact staan met de WHO-bureaucraten en ongetwijfeld sterk door hen beïnvloed worden, evenals ambtenaren van de respectieve ministeries van Volksgezondheid. De mate waarin ze al verworden zijn tot farmaceutische verkopers kan worden gezien aan de hand van dit voorbeeld van een promotie-evenement voor het HPV-vaccin van MSD dat vermomd was als een trainingsprogramma voor artsen.

Waar het op neerkomt is dat de WHO nog meer wapens in handen heeft gekregen om pandemieën te organiseren, zoals het waarschijnlijk de volgende keer zal doen met de vogelgriep. Ze kunnen wereldwijde mRNA-vaccinatiecampagnes organiseren en deze keer niet alleen voor mensen, maar ook voor vee en huisdieren. Ze kunnen zelfs het ruimen van enorme veestapels afdwingen. De directeur-generaal van de WHO, Tedros, is slechts een boodschappenjongen van de financiers.

Nu is het aan de staten om bezwaar te maken tegen deze veranderingen en ze af te wijzen. In Zwitserland is al een overeenkomstig democratisch proces in gang gezet.

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten