Is de WHO een frontorganisatie voor de overname van de Amerikaanse regering?

Is de WHO een frontorganisatie voor de overname van de Amerikaanse regering?

Analisten waarschuwen dat de ratificatie van het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) de soevereiniteit van de nationale staten zou kunnen wegnemen en de beslissingsbevoegdheid inzake volksgezondheid in handen zou leggen van de WHO en haar directeur-generaal. Noot van de redactie: Dit is het eerste deel van een…