Ierse boeren protesteren tegen plannen om vee te ruimen om klimaatdoelen te halen

Boeren in Ierland protesteren tegen voorstellen van de regering om vee te ruimen – waaronder tot 200.000 koeien – in een poging om te voldoen aan nationale en EU-doelen om de uitstoot van methaan te verminderen.

Boeren in Ierland protesteren tegen voorstellen van de regering om vee te ruimen – waaronder tot 200.000 koeien – in een poging om te voldoen aan nationale en EU-klimaatdoelstellingen.

Volgens de Ierse krant Independent moeten er drie jaar lang elk jaar tot 65.000 melkkoeien en 10% van de veestapel uit de nationale veestapel worden verwijderd, wat €200 miljoen ($215,2 miljoen) kost als de landbouwsector “zijn klimaatdoelen wil halen”.

De cijfers komen uit een document van de Ierse regering dat de Independent heeft verkregen na een informatieverzoek.

De nationale klimaatdoelen in kwestie omvatten een vermindering van de uitstoot met 51% tegen 2030 – het streefjaar voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties – en een CO2 uitstoot van nul tegen 2050, meldde de Independent.

Volgens de Irish Mirror is er voor de landbouwsector een emissiereductiedoel gesteld van 25% tegen 2030.

Het regeringsdocument stelt voor dat boeren een compensatie krijgen van maximaal €5.000 ($5.381) voor elke koe die wordt afgemaakt.

Volgens Remix News werden de plannen voor het eerst geschetst in 2021. In een rapport werd toen aanbevolen om tot 1,3 miljoen runderen te ruimen om de uitstoot terug te brengen tot een “duurzaam” niveau.

Volgens de Irish June Livestock Survey zijn er ongeveer 2,5 miljoen melk- en vleeskoeien in Ierland. Hiervan zijn 1,6 miljoen melkkoeien – die de afgelopen tien jaar met 40% zijn toegenomen – terwijl het aantal vleeskoeien ongeveer 913.000 bedraagt, wat een daling van 17% betekent over dezelfde periode, meldt de Irish Mirror.

Los daarvan publiceerde het Ierse Environmental Protection Agency (EPA) in maart een 115 pagina’s tellend rapport waarin een “effectieve vermindering van de uitstoot van vee … van ongeveer 30% plus een vermindering van het aantal herkauwers [of] tot 30%” werd aanbevolen.

Volgens de EPA is de landbouwsector van het land direct verantwoordelijk voor bijna 38% van de uitstoot van broeikasgassen in het land, zoals gemeld door de Irish Mirror.

Een rapport dat in oktober 2022 werd gepubliceerd door de Food Vision Dairy Group van de Ierse regering – opgericht om “maatregelen te identificeren die de zuivelsector kan nemen om bij te dragen aan de stabilisatie en daaropvolgende vermindering van emissies” – zei dat er een “dringende noodzaak is om de negatieve milieueffecten aan te pakken die gepaard gaan met de uitbreiding van de zuivelsector.”

Volgens het rapport kunnen melkveehouders tussen de €1.770 ($1.906) en €2.910 ($3.134) verliezen per verwijderde koe.

Ierland, samen met andere EU-lidstaten en de VS, zijn deelnemers aan de “Global Methane Pledge” van 2021, waarvan de deelnemers “overeenkomen om vrijwillige acties te ondernemen om bij te dragen aan een collectieve inspanning om de wereldwijde methaanuitstoot tegen 2030 met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 2020”.

Organisaties die de Global Methane Pledge ondersteunen zijn onder andere het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de Europese Investeringsbank, het Global Dairy Platform, het Groene Klimaatfonds, het Internationaal Energieagentschap en Bloomberg Philanthropies.

Bloomberg Philanthropies is een van de belangrijkste financiers van de C40 Good Food Cities Accelerator, waarvan de ondertekenende steden zich verbinden tot het bereiken van een “planetair gezond dieet” tegen 2030, gedefinieerd door meer “plantaardig voedsel” en minder vlees en zuivel.

C40 fuseerde in 2006 met het Clinton Climate Initiative en zei in 2020 dat steden “beter moeten terugbouwen“.

Los daarvan bespreken EU-lidstaten voorstellen om “de vervuiling en uitstoot van broeikasgassen door vee te verminderen”, aldus Reuters.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en de Climate and Clean Air Coalition beweren dat de uitstoot van vee verantwoordelijk is voor ongeveer 30% van de totale methaanuitstoot.

Voorstellen om de uitstoot van vee te verminderen ‘absolute waanzin

Het rapport van The Independent leidde tot een onmiddellijke reactie in Ierland – vooral uit de landbouwsector. Dit was voor de Ierse regering aanleiding om het rapport terug te draaien.

De Irish Mirror meldde dat een woordvoerder van het Ierse ministerie van Landbouw zei dat het rapport “deel uitmaakte van een overlegproces … één van een aantal modelleringsdocumenten” die het overweegt en “geen definitieve beleidsbeslissing” betreft.

Pat McCormack, voorzitter van de Irish Creamery Milk Suppliers Association, vertelde Newstalk Breakfast dat de Ierse “veestapel niet groter is dan 25, 30 jaar geleden”.

Hij zei dat de landbouwsector bereid is om de strategische richting van de Ierse regering te volgen, maar dat, “als er een regeling is, het een vrijwillige regeling moet zijn”.

In een toespraak tot het Ierse parlement op 30 mei bekritiseerde Peadar Tóibín, leider van de politieke partij Aontú, de voorstellen van de regering en noemde ze “een ongelooflijke bedreiging voor de landbouwsector tegen een kostprijs van ongeveer 600 miljoen euro [646,9 miljoen dollar]”.

Tóibín zei:

“Maar liefst 25% van het rundvlees dat in de Europese Unie wordt geïmporteerd komt nu uit Brazilië. Hoe is het milieuvriendelijk om grote delen van het Amazonegebied uit te roeien en dat rundvlees uit Brazilië te importeren ter vervanging van Iers rundvlees dat hier in deze staat is geruimd?”

Een lid van het Ierse parlement, Michael Healy-Rae, noemde de voorstellen van de regering “absolute waanzin” en waarschuwde dat veel boeren zullen weigeren om mee te werken of ervoor zullen kiezen om de sector helemaal te verlaten als deze plannen doorgaan.

Tim Cullinan, voorzitter van de Irish Farmers’ Association, zei tegen The Telegraph: “Berichten als deze voeden alleen maar het beeld dat de regering achter de schermen werkt om onze zuivel- en veeteeltsector te ondermijnen.

“Hoewel het goed mogelijk is dat sommige boeren de sector willen verlaten, zouden we ons allemaal moeten richten op het bieden van een weg voor de volgende generatie om de landbouw in te gaan,” voegde hij eraan toe.

Ian Plimer, Ph.D., professor emeritus in de geologie aan de Universiteit van Melbourne, vertelde Sky News Australië dat het ruimen van 200.000 stuks vee “alleen maar kan eindigen in een ramp”.

“De Ieren weten dit van de aardappelhongersnood,” zei hij. “Een derde van hun bevolking stierf, een derde emigreerde en hetzelfde zal gebeuren. Ze zullen productieve mensen uit Ierland verliezen en ergens anders naartoe gaan.”

Twitter-eigenaar en CEO Elon Musk mengde zich ook in de controverse door te tweeten: “Dit moet echt stoppen. Het doden van een paar koeien maakt niets uit voor de klimaatverandering.”

De Britse schrijver en boer Jamie Blackett schreef: “Het lijkt steeds duidelijker dat er een eco-modernistische agenda is om conventioneel vlees helemaal af te schaffen. Het is ook niet alleen de Extinction Rebellion bende; veel van ’s werelds politici zijn aan boord.”

Een rapport uit augustus 2022 suggereerde dat “insecten binnenkort op het menu zouden kunnen staan in Ierland” en dat “eiwitrijke insectenvervangers voor vlees en zuivel zouden kunnen helpen de planeet te redden.”

Volgens een rapport van de Independent zou een inkrimping van de Ierse melkveestapel met 10% jaarlijks €1,3 miljard ($1,4 miljard) kosten, terwijl industrie-experts aanvoerden dat dergelijke voorstellen ertoe zouden leiden dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen juist zou toenemen.

Volgens Agriland importeerde Ierland in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 14.000 ton rundvlees, terwijl Ierland in 2022 voor €2,5 miljard ($2,69 miljard) aan rundvlees exporteerde, een stijging van 18% ten opzichte van 2021, wat waarschijnlijk bijdraagt aan hogere emissies.

Het rapport van de Food Vision Dairy Group van oktober 2022 “over maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen door de zuivelsector te verminderen” zei:

“De CO2 voetafdruk van Ierland per eenheid output wordt beschouwd als de laagste onder de melkproducerende landen. Ook wordt opgemerkt dat de CO2 voetafdruk per eenheid output de afgelopen jaren is afgenomen.”

In een rapport van Euronews uit augustus 2022 werd echter beweerd dat Ierland “de hoogste methaanuitstoot per hoofd van de bevolking heeft van alle EU-lidstaten, waarvan een groot deel te wijten is aan de rundvleesproductie.”

Het rapport van de Food Vision Dairy Group stelde ook:

“Zodra de methaanuitstoot gestabiliseerd is en stabiel blijft, zal de concentratie in de atmosfeer stabiliseren.

“Emissies moeten worden verminderd met ongeveer 3% per decennium of worden gecompenseerd door CO2 verwijdering welke een vergelijkbaar effect op het klimaat heeft. Dit zou de impact op de mondiale temperatuur neutraliseren. Er is dus geen wetenschappelijke basis die vereist dat de uitstoot van darmfermentatie tot nul gereduceerd moet worden.”

De groep zei zich te concentreren op maatregelen die de zuivelsector moet nemen om een “evenredige bijdrage” te leveren aan de doelstelling om de landbouwuitstoot met 25% te verminderen.

Het rapport bevat nog een aantal andere voorstellen, waaronder het verminderen van het gebruik van chemische stikstof in de zuivelsector met 27-30% tegen het einde van 2030 en een “vrijwillige uitstap-/verminderingsregeling”.

Terwijl deze voorstellen naar voren worden gebracht, blijkt uit andere rapporten dat het gebruik van privéjets in Ierland “sterk toeneemt”. Hierover zei de Ierse senator Lynn Boylan onlangs het volgende:

“Voorstanders van klimaatrechtvaardigheid stellen al lang dat niet alle koolstofuitstoot gelijk is. Tot nu toe bestaat de aanpak van de regering uit het straffen van gewone mensen terwijl de rijken worden vrijgesteld om hun koolstofintensieve levensstijl voort te zetten.”

En in een opiniestuk voor Agri-Times Northwest uitte boer en landbouwkundige Jack DeWitt in mei kritiek op de voorstellen om de veestapel te verminderen, omdat ze gebaseerd zouden zijn op onjuiste wetenschap. Hij schreef:

“Iets wat je ongetwijfeld hebt gehoord is dat vee dat zijn hele leven op weilanden leeft (d.w.z. grasgevoerd rundvlees) minder methaan uitstoot. Dat is niet waar.

“De methaanimpact van rundvee in de V.S. is aanzienlijk minder dan 50 jaar geleden en blijft afnemen door efficiëntiewinsten in de productie van rundvlees en melk … Het aantal runderen is sinds 1970 met 6 procent gedaald, maar de vleesproductie van deze runderen is met 25 procent gestegen, deels door een hoger slachtgewicht, mogelijk gemaakt door het fokken van dieren met hogere groeisnelheden en een hogere voerefficiëntie. Verwacht dat deze efficiëntietrends zich zullen voortzetten.”

DeWitt schreef ook: “Sommige mensen willen 1 miljard stuks vee elimineren en mensen bekeren tot veganisme,” voegde hij eraan toe. “Maar mensen geven ook methaan door en een veganistisch dieet verdubbelt de hoeveelheid.” Hij zei dat boeren methaan ook kunnen opvangen en gebruiken voor de productie van elektriciteit.

Gates een grote investeerder in methaanverminderingsprogramma’s

Soortgelijke voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector in verschillende andere landen te verminderen, hebben ook geleid tot protesten van boeren.

Volgens AgDaily is de Nederlandse regering “van plan om CO2 en ammoniak met 50 procent te verminderen tegen 2030”, waardoor veel boerderijen nu “met sluiting worden geconfronteerd”. De Nederlandse regering “verwacht dat ongeveer een derde van de 50.000 Nederlandse boerderijen zal ‘verdwijnen’ in 2030″ en heeft een programma voorgesteld van “vrijwillige” opkoop van boerderijen en veestapels.

Deze plannen resulteerden eerder dit jaar in grootschalige protesten van Nederlandse boeren en leidden tot aanzienlijke verkiezingsverliezen voor de regeringscoalitie van premier Mark Rutte en aanzienlijke winst voor de BoerBurgerBeweging bij de provinciale verkiezingen in maart.

Desondanks heeft de Europese Commissie onlangs twee Nederlandse overheidsplannen goedgekeurd om veehouders uit te kopen.

Volgens AgDaily zijn de plannen, met een waarde van €1,47 miljard ($1,65 miljard), bedoeld om “de stikstofuitstoot te verminderen en te voldoen aan de milieudoelstellingen van de EU. Boeren krijgen een financiële compensatie aangeboden om te stoppen met boeren en hun dieren vrijwillig te verkopen.”

In maart vonden in België ook boerenprotesten plaats naar aanleiding van plannen van de Vlaamse regering om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector te verminderen.

En een rapport dat in 2022 in opdracht van de Noord-Ierse landbouwsector werd opgesteld, suggereerde dat meer dan 500.000 runderen en ongeveer 700.000 schapen zouden moeten worden geruimd om de klimaatdoelstellingen van de regio te halen.

In oktober 2022 kondigde de regering van Nieuw-Zeeland “haar plannen aan om boeren een heffing op te leggen voor de uitstoot van hun vee … om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen”, volgens Popular Science, met plannen om het programma in 2025 in werking te laten treden.

Dat voorstel stuitte op enige tegenstand van Ermias Kebreab, Ph.D., directeur van het UC Davis World Food Center, die aan Popular Science vertelde: “De last moet worden gedeeld door de maatschappij en niet alleen door boeren die al met kleine marges werken.”

Het “delen van de last” door de samenleving kan een vermindering van de vleesconsumptie betekenen, een standpunt dat verder werd toegelicht in een opiniestuk van Reuters van 24 maart door columniste Karen Kwok.

Kwok schreef de “Oorlog tegen koeiengas is [een] stinkende maar noodzakelijke taak in [de] strijd tegen klimaatverandering.” Als de prijs van vlees omhoog gaat, zei Kwok, “zal dat een gat dichten met plantaardige hamburgers en biefstukken, die vandaag de dag twee keer zoveel kosten als dierlijke” – wat consumenten ervan zal weerhouden om “karbonades en worsten te kopen en te kiezen voor minder CO2-intensieve alternatieven”, zei ze.

In januari kondigde het Franse zuivelbedrijf Danone aan dat het overweegt om de koeien maskers op te zetten om hun boertjes op te vangen en de uitstoot van methaan te verminderen, terwijl Danone ook overweegt om koeien luiers te laten dragen om hun winderigheid op te vangen. Een boer vertelde Fox News dat het plan “volslagen waanzin” was en zei dat degenen die dergelijke ideeën voorstelden “naar de gekkenstad zijn gegaan”.

Bill Gates heeft onlangs enkele spraakmakende investeringen gedaan in startups en technologieën die de methaanuitstoot in de landbouwsector zouden moeten verminderen.

In januari kondigde Gates een investering aan in de Australische start-up Rumin8, die een op zeewier gebaseerd voer ontwikkelt om de methaanuitstoot te verminderen die koeien produceren “door hun boeren en, in mindere mate, scheten”, meldde CNN.

En in maart kende de Bill & Melinda Gates Foundation 4,8 miljoen dollar toe aan Zelp (Zero Emissions Livestock Project), een bedrijf dat mondkapjes voor vee ontwikkelt die het methaan opvangen dat vrijkomt bij het boeren van dieren en dit omzetten in koolstofdioxide.

In een interview met Cowboy State Daily in maart noemde Brett Moline, directeur openbare en overheidszaken van de Wyoming Farm Bureau Federation, het voorstel voor het mondkapje “een van de meest domme ideeën waar ik ooit van heb gehoord”.

The Daily Mail, die The Associated Press citeerde, merkte op dat Gates beschouwd wordt als de grootste privé-eigenaar van landbouwgrond in de V.S., die “stilletjes bijna 270.000 acres heeft vergaard”.

Dergelijke voorstellen kunnen allemaal verband houden met het “One Health” concept dat gepromoot wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

One Health“, dat een prominente plaats inneemt in het pandemieverdrag en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling waarover momenteel wordt onderhandeld, roept op tot wereldwijde surveillance om potentiële zoönotische ziekten op te sporen die van dieren op mensen kunnen overgaan.

Tijdens de recente Wereldgezondheidsvergadering waarschuwde WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus voor een toekomstige pandemie die mogelijk wordt aangewakkerd door een zoönose.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Defender

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten