| |

WHO-initiatief wil ‘gewenst gedrag stimuleren’ door sociale media te controleren

Een nieuw initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt lidstaten om wat het agentschap een ‘infodemie’ noemt te bestrijden. Hieronder verstaat zij een overvloed aan informatie, “accuraat of niet”, die het mensen moeilijk maakt om “gedrag aan te nemen die hun gezondheid en de gezondheid van hun families en gemeenschappen beschermt.”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt een aantal aanbevelingen voor het gebruik van “sociale afluister surveillance-systemen” voor, die zijn ontworpen om online “desinformatie” aan te pakken welke zij omschrijft als een “gezondheidsbedreiging”.

Het PRET-initiatief ( Preparedness and Resilience for Emerging Threats ) van de WHO beweert dat “desinformatie” heeft geleid tot een “infodemie” die een bedreiging vormt – zelfs in gevallen waarin de informatie “accuraat” is.

PRET heeft de wenkbrauwen doen fronsen door haar lancering op een moment dat de lidstaten van de WHO onderhandelingen voeren over twee controversiële instrumenten: het “pandemieverdrag” en wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling (IHR).

Het laatste ontwerp van het pandemieverdrag bevat formuleringen over hoe WHO-lidstaten zich zouden inzetten voor “sociaal luisteren”. Volgens artikel 18(b) zouden WHO-lidstaten zich verplichten tot:

“Het regelmatig uitvoeren van maatschappelijk onderzoek, ‘social listening’, periodieke analyse en overleg met maatschappelijke organisaties en mediakanalen om de prevalentie en profielen van misinformatie te identificeren. Dit zou moeten bijdragen aan het ontwerpen van communicatie-strategieën voor het publiek welke misinformatie, desinformatie en nep-nieuws tegengaan. Hierdoor zou het vertrouwen van het publiek worden versterkt, en de naleving van volksgezondheids- en sociale maatregelen bevorderd.”

Michael Rectenwald, Ph.D., auteur van “Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom” en voormalig hoogleraar liberale studies aan de New York University, vertelde aan The Defender:

“Het PRET-initiatief van de WHO is onderdeel van de poging van de VN om wereldwijde ‘medische’ tirannie in te stellen door middel van surveillance, ‘social listening’ en censuur. PRET is de technocratische tak van het voorgestelde pandemie-verdrag van de WHO, dat, als het door de natiestaten wordt geaccepteerd, zou neerkomen op het overdragen van nationale en individuele soevereiniteit aan dit ‘mondiale bestuursorgaan’.

“Wat is een betere manier om een wereldregering te installeren dan door gebruik te maken van zogenaamde mondiale crises die moeten worden aangepakt door niets minder dan een ‘mondiaal bestuur’? Ik wil benadrukken dat je je niet kunt ontworstelen aan tirannie.”

WHO zou kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om gesprekken op sociale media te monitoren

Een WHO-document waarin het PRET-initiatief wordt beschreven – “Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics, Version 1.0” – bevat een definitie van infodemie:

“Infodemie is de overvloed aan informatie – accuraat of niet – die het moeilijk maakt voor individuen om gedrag aan te nemen dat hun gezondheid en de gezondheid van hun families en gemeenschappen beschermt.

“De infodemie kan een directe invloed hebben op de gezondheid, de implementatie van tegenmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid belemmeren en het vertrouwen en de sociale cohesie ondermijnen.”

Het document beveelt aan dat landen in reactie op de “infodemie” “de nieuwste hulpmiddelen en benaderingen voor gezamenlijk leren en collectieve actie die tijdens de COVID-19 pandemie zijn ontwikkeld, toepassen.”

Volgens het WHO-document kan dit worden gedaan als regeringen “middelen creëren en investeren in sociale luistersystemen en capaciteiten om zorgen, geruchten en verkeerde informatie te identificeren.”

Dergelijke middelen omvatten “nieuwe tools en benaderingen voor sociaal luisteren … met behulp van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie om te luisteren naar zorgen van de bevolking op sociale media.”

In het document staat:

“Om vertrouwen op te bouwen is het belangrijk om in te spelen op behoeften en zorgen, en tijdig informatie door te geven. En om leiders en medewerkers in de gezondheidszorg te trainen in de principes van het communiceren van risico’s en de toepassing van deze principes aan te moedigen.”

Risicocommunicatie “moet op maat gemaakt worden voor de betrokken gemeenschap, met aandacht en prioriteit voor kwetsbare groepen”, aldus de WHO.

Communicatie “op maat” was een kenmerk van de volksgezondheidsinspanningen tijdens de COVID-19 pandemie.

In november 2021 lanceerden de Rockefeller Foundation, de National Science Foundation en de Social Science Research Council bijvoorbeeld het Mercury Project, dat tot doel had “de opname van COVID-19-vaccins en andere aanbevolen volksgezondheidsmaatregelen te verhogen door het tegengaan van misinformatie en desinformatie” – onder andere door het bestuderen van “verschillende effecten ervan op sociaal-demografische groepen.”

Evenzo stelt PRET dat het “de nieuwste instrumenten en benaderingen voor gezamenlijk leren en collectieve actie die tijdens de COVID-19-pandemie zijn ontwikkeld, zal gebruiken.”

Deze “instrumenten en benaderingen” kunnen worden ingezet tijdens “acute respiratoire gebeurtenissen”, aldus het document, waarin het volgende wordt aanbevolen aan regeringen:

“Ontwikkel en implementeer communicatie- en gedragsveranderingsstrategieën op basis van infodemische inzichten en test ze tijdens acute respiratoire gebeurtenissen, waaronder seizoensgriep.

“Dit omvat het implementeren van infodemische beheersing in alle sectoren en een gecoördineerde aanpak met andere partijen, waaronder de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en internationale agentschappen.”

Dit is niet de eerste keer dat de WHO de zogenaamde “infodemie” aanpakt.

In een onderzoek van de WHO, gepubliceerd op 1 september 2022, getiteld “Infodemics and health misinformation: a systematic review of reviews,” werd vastgesteld dat “infodemie en verkeerde informatie… vaak een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van mensen, twijfels om te vaccineren vergroten, en de verlening van de benodigde gezondheidszorg veroorzaken.”

In de beoordeling concludeerde de WHO dat de “infodemie” kan worden aangepakt door “het ontwikkelen van wettelijk beleid, het opzetten en bevorderen van bewustwordingscampagnes, het verbeteren van gezondheidsgerelateerde inhoud in de massamedia en het vergroten van de digitale vaardigheden van mensen om de juiste informatie te kunnen vinden.

En in een apart, ongedateerd WHO-document wordt het publiek geadviseerd over hoe we “de infodemische curve kunnen afvlakken“.

WHO, Google kondigen samenwerking aan om ‘medische desinformatie’ aan te pakken

De PRET-voorstellen van de WHO vielen samen met een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst met Google voor het leveren van “geloofwaardige informatie over gezondheid om miljarden mensen over de hele wereld te helpen reageren op nieuwe en toekomstige problemen met de volksgezondheid.”

De overeenkomst werd op 23 mei aangekondigd door Dr. Karen DeSalvo, Chief Health Officer bij Google, op de blog van het bedrijf. Ze schreef:

“Informatie is een cruciale determinant van gezondheid. De juiste informatie op het juiste moment kan leiden tot betere gezondheidsresultaten voor iedereen. We hebben dit met eigen ogen gezien tijdens de COVID-19 pandemie, toen het voor mensen wereldwijd moeilijk was om nuttige informatie online te vinden.

“We werkten samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan een reeks inspanningen om mensen te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over hun gezondheid – van een SOS-waarschuwing tot het opduiken van lokaal relevante inhoud over COVID-19 en YouTube-beleid over medische desinformatie.”

Een van de manieren waarop Google gaat samenwerken met de WHO is door het creëren van meer “kennispanelen” die prominent zullen verschijnen in de zoekresultaten voor aan gezondheid gerelateerde vragen op het platform.

“Elke dag komen mensen naar Google Search op zoek naar betrouwbare informatie over verschillende gezondheidsaandoeningen en symptomen,” schreef DeSalvo. “Om hen te helpen betrouwbare informatie te vinden, citeren onze Kennispanelen inhoud van betrouwbare bronnen over honderden aandoeningen, van verkoudheid tot angst.”

“In nauwe samenwerking met de WHO zullen we binnenkort uitbreiden met meer aandoeningen zoals COPD [chronisch obstructieve longziekte], hypertensie, diabetes type 2, Mpox, Ebola, depressieve stoornissen, malaria en meer,” voegde ze eraan toe.

Google zal deze kennispanelen beschikbaar maken in verschillende talen, waaronder Engels, Arabisch, Chinees, Frans, Russisch en Spaans.

DeSalvo’s bericht van 23 mei ging ook in op een lopende samenwerking tussen Google en de WHO, Open Health Stack (OHS), die “de digitale transformatie van gezondheidssystemen over de hele wereld helpt te versnellen” en “de barrière naar voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg helpt te verlagen”.

Google heeft de WHO ook meer dan 320 miljoen dollar toegekend “in gedoneerde Google Search-advertenties”, waardoor het agentschap “gezondheidsonderwerpen kan publiceren die verder gaan dan COVID-19, zoals pokken, geestelijke gezondheid, griep, ebola en natuurrampen.”

Google zal dit jaar nog eens 50 miljoen dollar aan advertentiesubsidies aan de WHO verstrekken.

Volgens Google zijn de advertentiesubsidies aan de WHO de grootste donatie van het bedrijf aan één organisatie.

Los daarvan tweette de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) op 22 mei over de eigen inspanningen van het agentschap om vermeende “misinformatie” en “desinformatie” te bestrijden.

De tweet bevat een video van 35 seconden waarin wordt beweerd dat “desinformatie” zich “zes keer sneller verspreidt dan de feiten”, terwijl tegelijkertijd het initiatief “Rumor Control” van de FDA wordt gepromoot.

Rumor Control”, een topprioriteit van FDA-commissaris Dr. Robert Califf, werd gelanceerd in augustus 2022 en sluit aan bij andere initiatieven van het agentschap om “misinformatie” en “desinformatie” te bestrijden.

“De groeiende verspreiding van geruchten, misinformatie en desinformatie over wetenschap, geneeskunde en de FDA, brengt patiënten en consumenten in gevaar”, aldus de webpagina van de FDA over “Rumor Control”. “We zijn hier om de feiten te geven.”

Het initiatief vraagt het publiek om “drie eenvoudige dingen” te doen om “te voorkomen dat geruchten zich verspreiden”: “geloof de geruchten niet”, “geef ze niet door” en “haal gezondheidsinformatie uit betrouwbare bronnen zoals de FDA en onze overheidspartners”

“Rumor Control” lijkt te zijn geïnspireerd door een initiatief dat is ontwikkeld door het Virality Project, “een coalitie van onderzoeksinstanties” van zes instellingen dat is “gericht op het ondersteunen van real-time informatie-uitwisseling tussen de onderzoeksgemeenschap, volksgezondheids-functionarissen, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en sociale mediaplatforms.”

Documenten die in maart werden vrijgegeven als onderdeel van de “Twitter files” onthulden dat het Virality Project, dat is gebaseerd op het Stanford Internet Observatory, ook opriep tot de oprichting van een desinformatie-commissie. Dit gebeurde slechts één dag voordat Biden plannen aankondigde om zijn door de overheid beheerde Disinformation Governance Board te lanceren.

Analoog met de aanbevelingen van PRET om zich te richten op wat zij noemen “accurate”, informatie die echter wel in tegenspraak is met de gevestigde overheidsnarratieven, werkte het Virality Project samen met Twitter en andere sociale mediaplatforms. Zij adviseerde hen om “zelfs actie te ondernemen tegen ‘verhalen over onmiskenbare bijwerkingen van vaccins’ en ‘waargebeurde berichten die de twijfel om het vaccin te nemen zouden kunnen aanwakkeren’.”

Tot deze pogingen tot censuur behoorde tenminste één tweet van Robert F. Kennedy Jr., de tijdelijk met verlof zijnde voorzitter van Children’s Health Defense.

Oorspronkelijk gepubliceerd op The Defender

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten