|

OSN k online cenzuře po celém světě zavede přístup EU

Generální tajemník OSN António Guterres představil program, jehož cílem je zajistit, aby z online platforem a online médií zmizel obsah, který narušuje „empiricky podložený konsensus o faktech, vědě a znalostech“. Schopnost poskytovatelů obsahu „podkopávat vědecky podložená fakta dezinformacemi“ neoznačuje za nic menšího než „existenční riziko pro lidstvo“.

Generální tajemník OSN se – se svým politickým dokumentem „Informační integrita na digitálních platformách“ – dostává pod úroveň televizní reklamy na zubní pastu, aby prodal svůj protivědecko-totalitní program, který bezvýhradně předpokládá definovanou vědeckou pravdu a démonizuje spory o ni. Ta zpráva, zvětšená do velikosti stránky, uvádí: „75 % příslušníků mírových sil OSN uvedlo, že dezinformace a dezinformace ovlivňují jejich bezpečnost“.

Na jiném místě se pak dočteme: „70 % příslušníků mírových sil OSN uvedlo, že mylné informace a dezinformace měly na jejich práci ZÁVÁŽNÝ, KRITICKÝ nebo malý (mírný) vliv“.

Takže ti, kteří uvedli, že vliv byl malý (mírný), byli hozeni do jednoho pytle se závažným a kritickým, aby se dospělo k vysokému číslu, a přesto je tento podíl o pět procentních bodů nižší než 75 % těch, kteří se údajně domnívají, že jejich bezpečnost je ohrožena „dezinformacemi“. To je velmi pochybné a nesedí to. Toto je tedy standard pravdy, který chce OSN prosadit jakožto nějaké globální ministerstvo pravdy.

Pravděpodobně aby se odvedla pozornost, jsou slova „závažné“ a „kritické“ vytištěna velkým písmem a tučně, slovo „mírné“ je přidáno jen s asi třetinovou velikostí písma. Takové metody nevzbuzují důvěru v to, jak OSN hodlá zajistit „informační integritu“ na internetu.

Guterres klesá ještě níže graficky zvýrazněným prohlášením: „Nenávistné projevy jsou předchůdcem krutých zločinů včetně GENOCIDY“.

To je samozřejmě pravda. Ale zdaleka nejvíce a nejhorších z těchto zločinů předcházelo internetu. Nenávistné projevy, které podněcovaly ke genocidě, zpravidla nepocházely od opozičních menšin, ale od vlády nebo jiných mocných skupin, které se nenechaly omezovat cenzurními opatřeními, ale raději je samy využívaly k zesílení svých nenávistných poselství. Spojovat s genocidou pochybovače o změně klimatu způsobené člověkem nebo pochybovače o účinnosti mRNA-očkování je demagogické.

Plány OSN

Po vzoru Evropské Unie, jejíž zákon o digitálních službách a „dobrovolný“ kodex chování pro internetové platformy jsou v dokumentu představeny a chváleny, generální tajemník oznamuje, že OSN povede rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami s cílem vypracovat kodex chování OSN, včetně mechanismů jeho prosazování.

Tajemník rovněž zřídí specializovanou kapacitu „pro rozšíření reakce na online dezinformace či dezinformace a nenávistné projevy“. Na základě odborného monitorování a analýzy bude tento úřad „vyvíjet komunikační strategie šité na míru s cílem předvídat hrozby nebo na ně rychle reagovat dříve, než způsobí škodu“.

Tohle zní jako rozsáhlý projekt na monitorování a manipulaci veřejného mínění.

Německá verze

Původně zveřejnil server Money and More

Suggest a correction

Podobné příspěvky