|

Sledujte: RFK Jr. hostil kulatý stůl o potravinové a zemědělské politice a kritizoval „zkorumpovaný systém na výrobu jedů, který předstírá, že jde o potraviny“

V diskusi u kulatého stolu s názvem „Revitalizace našich potravin, farem a půdy“ se sešel Robert F. Kennedy Jr., předseda organizace Children’s Health Defense, který momentálně předsednictví přerušil z důvodu kandidatury na prezidenta, aby diskutoval o tom, co v zemědělské politice USA nehraje a jak to napravit.

Tento článek původně zveřejnil The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

Robert F. Kennedy Jr., demokratický kandidát na prezidenta, minulý týden uspořádal kulatý stůl o zemědělství a potravinách s regenerativními zemědělci, kteří se věnují budování alternativního modelu zemědělství v USA.

Více než 6 000 diváků sledovalo v přímém přenosu, jak se Ben Dobson, Gail Fuller, Will Harris, Reginaldo Haslett-Marroquin, Kerry Hoffschneider, John Kempf, Bob Quinn, Wayne Swanson a Judith McGearyová podělili s Kennedym, zakladatelem a předsedou na dovolené organizace Children’s Health Defense (CHD), o své vize, jak oživit americké zemědělství.

Rozhovor zahájil Kennedy, který popsal své zkušenosti s vedením soudních sporů proti velkým zemědělským společnostem, během nichž měl možnost poznat, jak korporace a politici spolupracovali na konsolidaci tohoto odvětví.

Přijetím legislativy chránící průmyslové farmy, manipulací s dotačními programy a navázáním klíčových partnerství s průmyslovými farmáři začaly společnosti jako Smithfield dominovat produkci vepřového a kuřecího masa a ze zbývajících rodinných farmářů vytvořily „nevolníky na vlastní půdě“, řekl Kennedy.

Nízké ceny společnosti Smithfield přinutily celé odvětví přejít na stejný model.

Kennedy uvedl, že jeho zkušenost s bojem proti velkému zemědělství ho přiměla hledat „druhý konec spektra“ s lidmi, kteří „vytvářejí skutečné a zdravé potraviny a komunity, na které můžeme být všichni hrdí.“

Kennedy poslouchal, dělal si poznámky a kladl otázky, zatímco panel moderovala aktivistka za ekologické potraviny a filmařka Elizabeth Kucinichová. Každý z farmářů se podělil o výzvy, úspěchy a poučení ze své práce „na obnově kritického životního systému naší americké krajiny a komunit v ní“.

Co můžete čekat, když zákon o zemědělství píše průmysl?

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador nedávno zakázal geneticky modifikovanou (GMO) kukuřici v mexických tortillách, což je opatření, které by mohlo snížit dovoz GMO kukuřice do Mexika z USA a vytvořit poptávku po geneticky nemodifikované kukuřici.

Ben Dobson ze společnosti Hudson Carbon z údolí řeky Hudson ve státě New York však uvedl, že místo toho, aby Bidenova administrativa podpořila přechod na geneticky nemodifikované zemědělství, žaluje Mexiko u obchodního soudu a brzdí tak trh, který by mohl podpořit americké zemědělce, kteří se snaží zbavit závislosti na geneticky modifikovaných plodinách.

Jiné systémy kompenzací pro zemědělce, řekl Bob Quinn, ekologický pěstitel obilí z Montany, by byly klíčem k vybudování jiného zemědělského systému. Současný systém odměňuje spíše vysoké výnosy než kultivaci zdravého prostředí, díky kterému farmy prosperují.

Quinn uvedl, že americká produkce obilí si klade dva cíle – vyšší zisky pro zemědělce a pšenici pekařské jakosti s vyššími výnosy. Zemědělci proto přešli na kratší pšenici s vyššími výnosy, která je ošetřena glyfosátem a má vysoký obsah lepku. Tuto kombinaci tělo těžko zpracovává, což často vede k alergiím a dalším onemocněním.

Přechod na ekologické obiloviny by mohl podle něj tyto alergie vyřešit.

„Dospěl jsem k závěru, že zemědělci by měli být placeni spíše za množství vyprodukovaných živin na akr než za kilogramy sklizených obilovin na akr,“ uvedl Quinn.

Reginaldo Haslett-Marroquin, guatemalský agronom a majitel a zakladatel společnosti Regeneration Farms se sídlem v Minnesotě, uvedl, že vládní instituce a korporace, které ovládají potravinový systém, fungují v modelu, který „vede k systematickému zabíjení planety ve jménu potravin, které je ověřitelné a vyčíslitelné.“

„Jídlo je posvátné,“ řekl Haslett-Marroquin. „Akt pozření jídla je duchovním aktem a sdílení potravin a zajištění toho, aby je měl každý, musí být konečným výsledkem úspěšného zemědělského systému.“

Na jeho farmě podle něj našli způsoby, jak využívat moderní vědecký pokrok v oblasti technologií, „abychom mohli zapojit přirozený design a co nejefektivnější způsoby práce s půdou.“

Gail Fuller, rodinný farmář z Kansasu, poskytl konkrétnější informace o politice, která devastuje zemědělce a půdu.

Například pojištění plodin podle něj motivuje ke špatnému hospodaření. Obdělávání půdy a pesticidy jsou považovány za „osvědčené postupy hospodaření“, takže zemědělci používající alternativní postupy jsou vystaveni většímu riziku.

„Ale co můžete čekat,“ zeptal se, „když zemědělský zákon píše průmysl?“

Každé čtvrté dítě v Kansasu nemá dostatek potravin, řekl. Potraviny, které mají, jsou ve skutečnosti „vysoce toxické látky nízké nutriční kvality podobné potravinám“.

Fuller se vyslovil pro rozpuštění monopolů, které ovládají zemědělství, pro ukončení umlčování vědců a pro pozastavení dotací na destruktivní zemědělské postupy a na programy ochrany přírody, které nikam nevedou.

Řekl, že politici se musejí vypořádat s otázkami typu: „Zlepšili jsme potraviny? Zlepšili jsme zdraví? Zlepšili jsme kvalitu vody? … Zlepšili jsme blahobyt a kvalitu života zemědělců?“

Dnešní zemědělci jsou „zcela kontrolováni agrobyznysem“

Farmář čtvrté generace, Will Harris, ze společnosti White Oak Pastures v Georgii úspěšně přešel z průmyslové farmy na podnik provozující regenerativní zemědělství, který nyní zaměstnává 160 lidí.

Podařilo se mu to díky přijetí tří zásad: „regenerativního hospodaření s půdou, soucitného zacházení se zvířaty a opětovného obohacení jejich chudé venkovské komunity.“ Těmito kroky vytvořil solidní model pro další farmy.

Kerry Hoffschneider, který hovořil jako nebraský farmář a člen skupiny Graze Master Group, řekl, že v Nebrasce chybí farmy, jako je ta Harrisova. Region se potýká s problémem, že ubývá farem a ranče přitom zaměstnávají stále méně lidí.

Problémy s vyčerpáním půdy a znečištěním vody představují podle něj velkou finanční překážku pro růst farem, který je nezbytný pro transformaci chudých venkovských komunit, z nichž mnohé přišly o poslední zdroje během zemědělské krize v 80. letech.

John Kempf, který pochází z amišské zemědělské tradice, řekl, že po přechodu od hospodaření s pesticidy k hospodaření bez nich zjistil, že stejně jako lidé mají i rostliny imunitní systém.

„Ale aby tento imunitní systém mohl fungovat,“ uvedl dále, „musí být podporován nutriční integritou a integritou mikrobiomu,“ která rostlinám umožňuje odolávat chorobám a hmyzu.

Kempf k tomu dodal, že dnešní zemědělské paradigma předpokládá, že zemědělství je „ze své podstaty extraktivní“ – odebírá živiny a vyčerpává půdu. To však podle něj platí pouze pro průmyslový systém.

Zemědělství podle něj může být řízeno tak, aby obnovovalo zdraví půdy a pěstovalo rostliny se silným imunitním systémem, který tuto imunitu přenáší na lidi a zvířata, kteří je konzumují. „A najednou můžeme vést legitimní rozhovor o pěstování potravin jako léku.“

To je však podle něj téměř nemožné, protože zemědělci jsou dnes „zcela kontrolováni agrobyznysem“.

„Pokud chceme skutečně regenerovat krajinu a zemědělství, je třeba regenerovat onen základní prvek, tj. schopnost hospodařit,“ řekl. „Potřebujeme více lidí, kteří se o půdu v krajině opravdu starají. V současné době jich je málo.“

„Potraviny jako jídlo“ – ne jako zboží

Wayne Swanson, majitel rodinné farmy Swanson a poradce pro malé farmy, hovořil o významu růstu lokálních faremních ekonomik a ekonomické životaschopnosti malých farem.

Řekl, že klíčem k tomuto snažení je vzdělávání veřejnosti k tomu, aby si vážila zemědělství, které nemusí být nutně vysoce výnosné nebo esteticky krásné, ale spíše si cení vztahů a zdraví životního prostředí a komunity.

Judith McGearyová, texaská farmářka, právnička a zakladatelka organizace Farm and Ranch Freedom Alliance (Aliance za svobodu farem a rančů), vysvětlila, že regulační rámec pro zemědělství v USA podporuje pouze velkoplošné extraktivní zemědělství a dává malým a regenerativním farmám jen velmi malý prostor pro budování jiného systému.

(Prezentaci Judith McGearyové přerušily technické potíže.)

Ben Dobson uvedl, že zemědělci u kulatého stolu jsou zde za „potraviny jako jídlo“ a nikoli jako zboží.

Řekl, že rozhovor o tom, jak přejít od agroprůmyslových postupů, chemických vstupů a geneticky modifikovaných plodin k „obnově kriticky důležitého životního systému naší americké krajiny“, musí zahrnovat témata mezinárodních vztahů, komunit, farem a ekosystémů, v nichž se nacházejí.

Vzhledem k tomu, že každý farmář měl během hodinové akce jen několik minut na vlastní vystoupení, Kennedy navrhl, aby se v budoucnu setkali znovu a měli více času na vypracování návrhů na přechod amerických farem k systému, který upřednostňuje zdravé a výživné potraviny.

Kennedy dodal:

„USDA (Ministerstvo zemědělství USA) bylo zřízeno proto, aby chránilo malé farmáře a zajistilo, že budeme mít zdravé potraviny. Namísto toho se stalo loutkou chemického průmyslu, velkých zemědělských podniků a průmyslového zemědělství.“

„A dělá přesný opak toho, k čemu bylo určeno. Místo potravin nám dává jed a my jsme nejnemocnější zemí na světě.“

„Tento systém je charakterizován všemi těmi zvrácenými pobídkami, které je třeba rozkrýt.“

„Zásobování potravinami ovládají velké korporátní zájmy buď přímo prostřednictvím vlastnictví majetku, nebo fakticky prostřednictvím (…) vstupů a dotačních systémů, které všechny uzamykají v tomto zkorumpovaném systému na výrobu jedů, který předstírá, že jde o jídlo.“

Podívejte se zde:

The Defender příležitostně zveřejňuje obsah související s neziskovým posláním organizace Children’s Health Defense (CHD), který obsahuje názory pana Kennedyho na otázky, jimiž se CHD a The Defender pravidelně zabývají. V souladu s pravidly Federální volební komise tento obsah není schválen ze strany pana Kennedyho, který nyní přerušil své předsednictví v CHD a usiluje o demokratickou nominaci na prezidenta USA.

Tento článek byl původně zveřejněn na stránkách The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website pod licencí Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Související videa:

Suggest a correction

Podobné příspěvky