|

Světové zdravotnické shromáždění upozorňuje na potřebu „omezit osobní svobody“ a rozšířit pravomoci organizace WHO při mimořádných událostech

Světová zdravotnická organizace tento týden ukončila 76. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, aniž by ratifikovala novou pandemickou smlouvu nebo navrhované změny Mezinárodních zdravotnických předpisů, ale její členové vydali nové výzvy k „omezení osobních svobod“ během mimořádných zdravotních situací.

Světová zdravotnická organizace (WHO) tento týden ukončila své 76. Světové zdravotnické shromáždění (WHA), aniž by ratifikovala novou pandemickou smlouvu nebo navrhované změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR).

Na zasedání, které se konalo 21.-30. května ve švýcarské Ženevě, však zazněla oznámení o nových orgánech WHO vytvořených v reakci na pandemické hrozby a nové výzvy k „omezení osobních svobod“ během mimořádných zdravotních situací.

Součástí zasedání byl také rozeslán nový „úřednický text“ pandemické smlouvy z 22. května, ale WHA nezpřístupnila aktualizovaný dokument k navrhovaným změnám IHR.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval členské státy k dosažení dohody o obou dokumentech do roku 2024.

Nezávislý novinář James Roguski, který intenzivně sledoval jednání o pandemické smlouvě a změnách IHR, označil letošní zasedání WHA za „velké divadelní představení“.

„Můžete se soustředit na milion detailů a zapomenout, že to, co dělají, je vyjednávání těchto dokumentů,“ řekl Roguski serveru The Defender. „Je to jakési (zábavné) show se psem a poníkem.“

Roguski uvedl, že bylo vždy v plánu WHO neratifikovat smlouvu a dodatky během zasedání WHA, a to navzdory varování některých analytiků, které obvinil z „vyvolávání strachu“. Byl to „vždy jejich plán … celou dobu říkali, že cílí až na rok 2024,“ řekl.

Nová pandemická smlouva „dystopická svým rozsahem a chytrostí

Na zasedání WHA byl poprvé odhalen „úřednický text“ pandemické smlouvy. Má 42 stran, je kratší než předchozí návrhy, které přesahovaly 200 stran, a zdá se, že zkonsolidoval mnoho předchozích návrhů předložených vyjednávajícími stranami.

V nedávném videu, které Roguski natočil, označil nový text za „dobrou zprávu, protože se zdá, že WHO konečně odhalila svůj skutečný plán“ – ale také za „špatnou zprávu, protože ten plán je naprosto dystopický svým rozsahem a chytrostí“.

Podle ženevských zdravotnických spisů budou členské státy o úřednickém textu diskutovat na začátku června a v polovině června se ujmou procesu v rámci redakční skupiny. Zůstává nejasné, zda se stane „základem jakéhokoli jednání“.

Dr. Meryl Nassová, internistka, epidemioložka pro biologické zbraně a členka vědeckého poradního výboru organizace Children’s Health Defense, v rozhovoru pro CHD.TV minulý týden v pořadu „Friday Roundtable“ uvedla, že WHO nyní nazývá pandemickou smlouvu a dodatky k IHR „nástroji“, možná proto, že „smlouva zní, jako by ji musel ratifikovat Senát, a oni se snaží najít způsob, jak to obejít“.

Aktuální informace WHO – co potřebujete vědět

Ve stejném vysílání Nassová a Roguski uvedli, že nové dodatky k IHR jsou „zcela novým dokumentem“. Roguski se v příspěvku na serveru Substack ptal, proč nebyla zpřístupněna „aktualizovaná verze 307 navrhovaných změn Mezinárodních zdravotnických předpisů“.

Roguski řekl listu The Defender:

„Ve skutečnosti toho moc nenamluvili. Nemohu najít žádnou verzi 2.0 upravené verze jednání, která probíhala. Nic nezveřejnili. A tak změny, které byly předloženy v září, byly tajeny až do poloviny prosince, a to je stále jediná verze, kterou máme k dispozici.“

Roguski ve své analýze úřednického textu poznamenal, že článek 33 zřejmě neposkytuje zemím „žádnou možnost, jak se z přijatých protokolů odhlásit či vyvázat“, a to ani v případě, že hlasovaly proti určitému pozměňovacímu návrhu.

Citoval také článek 22, který vyzývá k vytvoření „Výboru pro provádění a dodržování“, který by „kontroloval dodržování“ textu. Bidenova administrativa vyjádřila podporu vytvoření tohoto výboru a zároveň znovu potvrdila podporu pandemické smlouvě a změnám IHR.

V lednu časopis The Lancet vyzval k vytvoření podobného monitorovacího systému.

Roguski poukázal na to, že úřednický text obsahuje také návrhy na uznání přístupu One Health (článek 5), odstranění podmínek pro veřejné financování výzkumu a vývoje velkých farmaceutických společností (článek 9) a různé definice pojmů, mezi něž patří „patogen s pandemickým potenciálem“ a „infodemie“ (článek 1).

Text rovněž navrhuje vytvoření nové a samostatné „konference smluvních stran“ (COP), která by podle Roguského „byla v budoucnu oprávněna přijímat ‚protokoly‘ bez dohledu Kongresu“.

Roguski ve svém videu uvedl:

„Tato byrokratická konference smluvních stran by zahrnovala také zástupce OSN a jejich specializovaných a souvisejících agentur, jakož i zástupce jakéhokoli orgánu nebo organizace, vládní či nevládní, soukromého či veřejného sektoru, kteří by mohli požádat o členství v konferenci smluvních stran.“

„Práci konference smluvních stran by vykonávaly tři výbory a skupina odborníků [články 23-25], které by poskytovaly vědecké poradenství a byly by oprávněny přidávat k dohodě protokoly, jež budou vzdáleny od zvídavých očí veřejnosti bez možnosti je jakkoli odmítnout.“

„Dohoda by zavedla přezkum všeobecné zdravotní připravenosti. Vyzývá k plánování simulačních cvičení za stolem a vyvolala by masivní rozšíření farmaceutického průmyslového komplexu nemocniční pohotovosti.“

V rozhovoru pro CHD.TV Roguski porovnal navrhované texty WHO s Rámcovou úmluvou o kontrole tabáku z roku 2003, jednou z pouhých dvou právně závazných smluv, které WHO od svého vzniku v roce 1948 ratifikovala, a označil úřednický text za „oprásknutou kopii“ této rámcové úmluvy.

Roguski na svém Substacku napsal, že tento rámec „se snaží umožnit členským zemím, aby se v této chvíli dohodly na relativně vágním dokumentu, který by zmocnil a autorizoval neznámé byrokraty k přijímání právně závazných rozhodnutí někdy v budoucnu, kdy tato rozhodnutí mohou být dobře skryta před zraky široké veřejnosti“.

Tedros ve svém úvodním projevu na zasedání WHA pochválil rámec z roku 2003.

Roguski poznamenal, že mnoho článků v onom úřednickém textu obsahuje různé „volby/možnosti“, které lze zvolit nebo odmítnout, a napsal, že to „zřejmě naznačuje, že členské země mají ke shodě velmi daleko“.

Odděleně Roguski sdělil serveru The Defender, že někteří delegáti na WHA vyjádřili „nespokojenost“ s tím, že neobdrželi aktualizované verze úřednického textu ani pozměňovacích návrhů IHR.

„Upřímně řečeno, jsou to bordeláři“, dodal Roguski. „Hádají se mezi sebou a pokud vím, neproběhl žádný druh hlasování o něčem.“

Podle ženevských zdravotnických spisů „země také naznačily, že chtějí větší koordinaci mezi vyjednávacími procesy o změnách IHR a pandemické dohodě“.

Podle organizace Stand for Health Freedom se spolupředseda pracovní skupiny, která vypracovává návrh změn IHR, „několikrát vyjádřil, že IHR již obsahují vše, co je třeba k řešení pandemie; jedinou otázkou je dodržování“, což vede k možnému výkladu, že změny IHR mohou být považovány za zbytečné.

Dr. David Bell, lékař v oblasti veřejného zdraví a konzultant v oblasti biotechnologií a bývalý ředitel globálních zdravotnických technologií ve společnosti Intellectual Ventures Global Good Fund, označil tento nedostatek shody za pozitivní.

„Pozitivní je, že celé vyprávění (narativ) je postaveno na zjevných hrubých nepravdách,“ řekl Bell, protože „skutečné pandemie nejsou běžné“, a dodal, že „domy postavené na písku nevydrží tak dobře, když nastane bouře“.

Členové vyzývají k „upřednostnění opatření, jež mohou omezit osobní svobody

Jedním z nejvíce mrazivých aspektů nového úřednického textu je článek 18 o „komunikaci a informovanosti veřejnosti“, podle Roguskiho, který uvedl, že tento článek „by zmocnil Světovou zdravotnickou organizaci k boji proti nepravdivým, zavádějícím, dezinformačním nebo dezinformačním informacím“.

V textu článku 18 se uvádí:

„Smluvní strany posilují vědeckou, zdravotnickou a pandemickou gramotnost obyvatelstva, jakož i přístup k informacím o pandemiích a jejich účincích a příčinách, bojují proti infodemii a potírají nepravdivé, zavádějící, dezinformační nebo dezinformační informace, a to i prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce.“

Článek 18 vyzývá k „pravidelnému oslovování veřejnosti, sociálnímu naslouchání a pravidelným analýzám a konzultacím s organizacemi občanské společnosti a sdělovacími prostředky“, „účinným opatřením ke zvýšení digitální zdravotní gramotnosti veřejnosti a v rámci zdravotnického sektoru“ a „výzkumu … faktorů, které brání dodržování zdravotních a sociálních opatření v případě pandemie“.

Podle Nassové článek 18 zase ukazuje, že „organizace WHO je začleněna do cenzorního propagandistického průmyslového komplexu“.

Nová omezení vyplývající z pandemické smlouvy a/nebo z dodatků k MZP se však nemusí omezovat pouze na slovní projevy. Dr. Abdulla Assiri, spolupředseda pracovní skupiny WHO pro změny Mezinárodních zdravotnických předpisů a náměstek saúdskoarabského ministra pro preventivní zdravotnictví, na WHA uvedl:

„Provádění novelizovaných mezinárodních zdravotních předpisů umožní členským státům odhalovat mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, předcházet jim a reagovat na ně a snižovat pravděpodobnost pandemií.“

„Svět však potřebuje jinou úroveň právních mandátů, jako je Smlouva o pandemii, aby se mohl orientovat v konkrétní pandemii, pokud k ní dojde, a ona nastane, přičemž prioritou jsou opatření, která mohou omezit individuální svobody, nařizování a sdílení informací, znalostí a zdrojů.“

Roguski k tomu na CHD.tv poznamenal, že Assiri „by měl být odvolán z funkce spolupředsedy, protože projevuje nedostatek respektu k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám“. Roguski řekl serveru The Defender: „Možná to tak v Saúdské Arábii chodí … ale to je prostě naprosto neobhájitelné.“

Bell, který se rovněž vyjádřil k Assiriho prohlášení, řekl serveru The Defender:

„Lidským právům a demokracii se už nevěnuje ani slovo, takže ti, kdo tuto agendu vedou, jsou si zjevně velmi jisti svým mistrovstvím v oblasti médií a narativu obecně.“

„Spolupředseda pracovní skupiny pro mezinárodní práva a svobody může veřejně hovořit o potřebě odebrat jednotlivcům základní svobodu na celém světě, když by to chtěla skupina lidí v Ženevě, sponzorovaná farmaceutickými firmami a investory do farmaceutického průmyslu a silně ovlivňovaná řadou totalitních režimů a vojenských diktatur.“

Členové WHA přijali „rezoluci o behaviorálních vědách pro lepší zdraví“, kterou sponzorovala Malajsie a která vyzývá členské státy, aby „uznaly roli behaviorálních věd při dosahování lepších zdravotních výsledků“ a „identifikovaly možnosti jejich většího využití“.

Podle WHO odráží přijetí této rezoluce „širokou shodu na potřebě systematické integrace teorie, metod a přístupů behaviorálních věd napříč zdravotnickými tématy a funkcemi veřejného zdraví“.

Principem teorie behaviorálních věd je koncept „pošťouchnutí (nudgingu)“, který je popisován jako technokratické řešení složitých politických otázek zahrnujících vnímanou potřebu podpořit „dobrovolným způsobem“ politiky nebo opatření, která by jinak byla nepopulární, a který byl široce používán ke zvýšení dodržování protiopatření COVID-19.

WHO a OSN by mohly získat nové „mimořádné“ pravomoci

Ve svém vystoupení na zasedání WHA 22. května Tedros upozornil na několik nových a nedávných iniciativ WHO.

Patří mezi ně Pandemický fond, který byl spuštěn společně se Světovou bankou, Všeobecný přezkum zdraví a připravenosti pro „zvýšenou odpovědnost“, Středisko WHO pro zpravodajství o pandemiích a epidemiích a Mezinárodní síť pro dohled nad patogeny pro „zvýšený dohled“, Globální rada pro monitorování připravenosti pro „zvýšené monitorování“ a „Globální zdravotnický krizový sbor“ pro „pracovní sílu pro zvýšenou reakci na mimořádné události“.

Za posledně jmenovaný orgán Tedros konkrétně poděkoval německému spolkovému ministru zdravotnictví Karlu Lauterbachovi a Chrisi Eliasovi, prezidentovi globálního rozvoje Nadace Billa a Melindy Gatesových.

V mnoha z těchto institucí hraje sledování či dohled významnou roli, stejně jako v navrhované pandemické smlouvě a změnách IHR. Tedros například pochválil dokončení beta verze Světového zdravotnického datového centra a zmínil se o nadcházejícím spuštění jeho veřejného portálu DataDot.

Dne 20. května WHO oznámila spuštění Mezinárodní sítě pro sledování patogenů, jejímž cílem je „odhalovat[ání] a reagovat[ání] na ně v případě, že by se vyskytly problémy, které by mohly způsobit na hrozby nemocí dříve, než se z nich stanou epidemie a pandemie, a optimalizovat rutinní dohled nad nemocemi“.

Síť bude spolupracovat s Centrem WHO pro zpravodajství o pandemiích a epidemiích, které bylo spuštěno v roce 2021 „v reakci na pandemii COVID-19, která ukázala nedostatky na celém světě v tom, jak země odhalují, monitorují a řídí hrozby pro veřejné zdraví“, s cílem „shromažďovat a analyzovat údaje pro dohled včasného varování“.

Dne 19. května vydal Tedros zprávu, v níž navrhuje, aby státy vytvořily „globální architekturu pro připravenost, prevenci, reakci a odolnost v případě mimořádných zdravotních událostí (HEPR)“, a to v reakci na to, co popsal jako nedostatek „globální architektury“ na straně jednotlivých zemí, která by reagovala na „mimořádné zdravotní události“, ale také na hlad, chudobu, změnu klimatu, ekologickou degradaci a ekonomické a sociální nerovnosti.

Ve svém vystoupení z 22. května se Tedros věnoval také nadcházejícímu zasedání na vysoké úrovni o připravenosti, prevenci a reakci na pandemie (PPPR), které se uskuteční v září v návaznosti na rezoluci přijatou Valným shromážděním OSN v loňském roce.

Roguski řekl deníku The Defender, že PPPR může „zmocnit generálního tajemníka OSN, aby v případě nějaké mimořádné události vstoupil do pozice zmocněnce“. OSN stanovila plán pro přijetí politické deklarace pro PPPR do září.

Jak uvádí The Geneva Health Files, „zářijové zasedání na vysoké úrovni bude … vůbec prvním zasedáním Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o PPR na úrovni hlav států a vlád“. Někteří analytici však uvádějí, že zavedení PPR by nebylo možné bez revize ústavy WHO.

Podrobnosti tohoto návrhu byly obsaženy v březnovém dokumentu OSN, „Posílení mezinárodní reakce na komplexní globální otřesy – platforma pro mimořádné události“, v němž se uvádí, že „posílená mezinárodní spolupráce je jediným způsobem, jak můžeme na tyto otřesy adekvátně reagovat“ a že „OSN je jedinou organizací s dosahem a legitimitou, která může svolat jednání na nejvyšší úrovni a mobilizovat celosvětovou akci“.

Dokument vyzývá Valné shromáždění OSN, aby udělilo generálnímu tajemníkovi „stálou pravomoc svolat a automaticky uvést v činnost platformu pro mimořádné události v případě budoucího komplexního globálního šoku dostatečného rozsahu, závažnosti a dosahu“.

Nassová, která dokument minulý týden analyzovala v pořadu CHD.tv „Friday Roundtable“, uvedla, že takové „globální šoky“ mohou zahrnovat oblasti, jako je klima, pandemie, biologická válka, narušení dodavatelského řetězce, narušení kyberprostoru, „událost ve vesmíru“ a „nepředvídatelná událost typu černá labuť“.

Návrhy na PPPR nicméně doprovází doporučení nezávislého panelu pro připravenost na pandemie a reakci na ně na vytvoření Rady pro globální zdravotní hrozby, nezávislého koordinačního orgánu mezi WHO, OSN, finančními institucemi a dalšími „zúčastněnými stranami“.

Nezávislý panel vydal v květnu zprávu nazvanou „Plán pro svět chráněný před pandemickými hrozbami“, v níž uvádí, že „nové pandemické hrozby jsou nevyhnutelné, ale pandemie jsou politickou volbou“. Vyzývá k přijetí změn IHR, k „nezávislé, dobře fungující a autoritativní WHO“ a k „politické radě na vysoké úrovni pro pandemické hrozby“.

Ve svém vystoupení v pořadu „Páteční kulatý stůl“ Nassová poznamenala, že PPPR a další nedávno navržené orgány budou fungovat na úrovni OSN namísto na úrovni WHO. Řekla, že PPPR má sice „spolupracovat“ s pandemickou smlouvou a změnami IHR, ale „pokud jeden aspekt selže, pak mají všechny tyto záložní varianty“.

Pozoruhodné je, že Bill Gates vyjádřil podporu takovému mechanismu OSN již v roce 2015. V článku v časopise New England Journal of Medicine navrhl, aby „prostřednictvím OSN byla zmocněna a financována nějaká globální instituce, která by koordinovala systém“, a to na základě „poučení z epidemie eboly“.

Ženevské zdravotnické spisy rovněž informovaly o tom, že na letošním zasedání WHA proběhla jednání o vytvoření nové platformy WHO pro lékařská protiopatření, divize zpravodajských a dohledových systémů WHE (WHO World Health Emergencies) a střediska WHO pro zpravodajství o pandemiích a epidemiích.

Ve svých poznámkách, o které se s serverem The Defender podělil v souvislosti s těmito novými orgány, Bell uvedl, že „centralizace prostřednictvím organizace WHO je špatná politika prováděná nekompetentními lidmi“.

Dodal, že:

„Zkušenosti v oblasti veřejného zdraví nám říkají, že řešení takových nemocí, kterým lze předcházet nebo které lze léčit, je nejlepším způsobem, jak prodloužit život a podpořit trvale dobré zdraví. Nejúčinněji je řeší lidé v terénu, kteří mají znalosti místního chování, kultury a epidemiologie nemocí.“

„To zahrnuje posílení postavení komunit v oblasti řízení jejich vlastního zdraví.“

Původně zveřejněno na stránkách The Defender

Suggest a correction

Podobné příspěvky