WHO-initiativ vil “fremme ønsket adfærd” ved at overvåge sociale medier

Et nyt initiativ fra WHO beder medlemslandene om at bekæmpe det, organisationen kalder “infodemi” – en overflod af information, “nøjagtig eller ej”, som gør det svært for folk at “udvise en adfærd, der vil beskytte deres helbred og deres familiers og samfunds sundhed.”

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) foreslår et sæt anbefalinger til “overvågningssystemer for social lytning”, der er designet til at håndtere det, de beskriver som en “sundhedstrussel” fra online “misinformation”.

WHO’s PRET-initiativ ( Preparedness and Resilience for Emerging Threats ) hævder, at “misinformation” har resulteret i “infodemi”, der udgør en trussel – selv i tilfælde, hvor informationen er “præcis”.

PRET har vakt opsigt på et tidspunkt, hvor WHO’s medlemslande er involveret i forhandlinger om to kontroversielle instrumenter: “pandemitraktaten” og ændringer til det internationale sundhedsregulativ (IHR).

Det seneste udkast til pandemitraktaten indeholder en formulering om, hvordan WHO’s medlemslande skal forpligte sig til “social lytning/medhør”. I henhold til artikel 18(b) skal WHO’s medlemslande forpligte sig til at:

“Gennemføre regelmæssig opsøgende arbejde i lokalsamfundet, social medhør/lytning og periodiske analyser og konsultationer med civilsamfundsorganisationer og medier for at identificere udbredelsen og profiler af misinformation, som bidrager til at designe kommunikations- og meddelelsesstrategier for offentligheden for at modvirke misinformation, desinformation og falske nyheder og derved styrke offentlighedens tillid og fremme overholdelse af folkesundhed og sociale foranstaltninger.”

Michael Rectenwald, ph.d., forfatter til “Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom” og tidligere professor i liberale studier ved New York University, til The Defender:

“WHO’s PRET-initiativ er en del af FN’s forsøg på at indføre et globalt ‘medicinsk’ tyranni ved hjælp af overvågning, ‘social aflytning’ og censur. PRET er den teknokratiske del af WHO’s foreslåede pandemitraktat, som, hvis den accepteres af nationalstaterne, vil betyde, at national og individuel suverænitet overgives til dette ‘globale styringsorgan’.

“Hvilken bedre måde at etablere en én-verdens regering på end ved at bruge såkaldte globale kriser, der skal løses med intet mindre end ‘global styring’? Jeg vil gerne minde læserne om, at indordning ikke er vejen ud af tyranni.”

WHO kan bruge kunstig intelligens til at overvåge samtaler på sociale medier

Et WHO-dokument, der beskriver PRET-initiativet – “Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics, Version 1.0″ (Planlægning af pandemier med respiratoriske patogener, Version 1.0”) – indeholder en definition af infodemi:

“Infodemi er en overflod af information – præcis eller ej – som gør det vanskeligt for enkeltpersoner at udvise en adfærd, der vil beskytte deres helbred og deres familiers og lokalsamfunds sundhed.

“Infodemien kan have direkte indflydelse på sundheden, hæmme implementeringen af folkesundhedsmæssige modforanstaltninger og underminere tillid og social sammenhængskraft.”

Dokumentet anbefaler, at landene som reaktion på “infodemien” bør “indarbejde de nyeste værktøjer og tilgange til fælles læring og kollektiv handling, der blev etableret under COVID-19-pandemien.”

Ifølge WHO-dokumentet kan dette gøres, hvis regeringerne “etablerer og investerer i ressourcer til overvågningssystemer til social medhør/lytning og kapacitet til at identificere bekymringer samt rygter og misinformation.”

Sådanne ressourcer omfatter “nye værktøjer og tilgange til social medhør … ved hjælp af nye teknologier såsom kunstig intelligens til at lytte til befolkningens bekymringer på sociale medier.”

Ifølge dokumentet:

“For at opbygge tillid er det vigtigt at være lydhør over for behov og bekymringer, at viderebringe rettidig information og at uddanne ledere og HCW’er [sundhedspersonale] i risikokommunikationsprincipper og tilskynde til deres anvendelse.”

Risikokommunikation “bør skræddersys til interessefællesskabet med fokus på og prioritering af sårbare grupper,” sagde WHO.

“Skræddersyet” kommunikation var et kendetegn for folkesundhedsindsatsen under COVID-19-pandemien.

For eksempel lancerede Rockefeller Foundation, National Science Foundation og Social Science Research Council i november 2021 Mercury Project, som havde til formål “at øge udbredelsen af COVID-19-vacciner og andre anbefalede folkesundhedsforanstaltninger ved at modvirke mis- og desinformation” – blandt andet ved at studere “differentierede virkninger på tværs af sociodemografiske grupper.”

På samme måde siger PRET, at det vil “indarbejde de nyeste værktøjer og tilgange til fælles læring og kollektiv handling, der blev etableret under COVID-19-pandemien.”

Disse “værktøjer og tilgange” kan anvendes under “akutte luftvejshændelser”, ifølge dokumentet, som anbefaler, at regeringerne:

“Udvikler og implementerer kommunikations- og adfærdsændringsstrategier baseret på infodemisk indsigt og teste dem under akutte luftvejshændelser, herunder sæsoninfluenza.

“Dette omfatter implementering af infodemisk styring på tværs af sektorer og en koordineret tilgang med andre aktører, herunder den akademiske verden, civilsamfundet og internationale agenturer.”

Det er ikke første gang, WHO beskæftiger sig med den såkaldte “infodemi”.

Et WHO-review udgivet 1. september 2022 med titlen “Infodemics and health misinformation: a systematic review of reviews” fandt, at “infodemi og misinformation… ofte har en negativ indvirkning på folks mentale sundhed og øger vaccineskepsis og kan forsinke levering af sundhedspleje.”

I gennemgangen konkluderede WHO, at “infodemi” kan håndteres ved at “udvikle juridiske politikker, skabe og fremme oplysningskampagner, forbedre sundhedsrelateret indhold i massemedier og øge folks digitale og sundhedsmæssige færdigheder.”

Og et separat, udateret WHO-dokument rådgiver offentligheden om, hvordan vi kan “flade den infodemiske kurve ud.”

WHO og Google annoncerer samarbejde rettet mod “medicinsk misinformation

WHO’s PRET-forslag faldt sammen med en ny flerårig samarbejdsaftale med Google om levering af “troværdig sundhedsrelateret information for at hjælpe milliarder af mennesker verden over med at reagere på nye og fremtidige folkesundhedsproblemer.”

Aftalen blev annonceret den 23. maj af Dr. Karen DeSalvo, Googles sundhedschef, på virksomhedens blog. Hun skrev:

“Information er en afgørende faktor for sundhed. At få den rigtige information på det rigtige tidspunkt kan føre til bedre sundhedsresultater for alle. Det så vi med COVID-19-pandemien, hvor det var svært for folk over hele verden at finde nyttig information online.

“Vi arbejdede sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om en række tiltag for at hjælpe folk med at træffe informerede beslutninger om deres helbred – fra en SOS-alarm til at vise lokalt relevant indhold om COVID-19 til YouTube-politikker om medicinsk misinformation.”

En af de måder, Google vil samarbejde med WHO på, er ved at oprette flere “videnspaneler”, som vil blive vist tydeligt i søgeresultater for sundhedsrelaterede spørgsmål på platformen.

“Hver dag kommer folk til Google Search på udkig efter troværdig information om forskellige sundhedstilstande og symptomer,” skrev DeSalvo. “For at hjælpe dem med at få adgang til troværdig information citerer vores Knowledge Panels indhold fra pålidelige kilder, der dækker hundredvis af tilstande fra almindelig forkølelse til angst.”

“I tæt samarbejde med WHO vil vi snart udvide til at dække flere tilstande som KOL [kronisk obstruktiv lungesygdom], forhøjet blodtryk, type 2-diabetes, Mpox, ebola, depressive lidelser, malaria og meget mere,” tilføjede hun.

Google vil gøre disse Knowledge Panels tilgængelige på flere sprog, herunder engelsk, arabisk, kinesisk, fransk, russisk og spansk.

DeSalvos indlæg fra den 23. maj handlede også om et igangværende samarbejde mellem Google og WHO, Open Health Stack (OHS), som “hjælper med at fremskynde den digitale transformation af sundhedssystemer over hele verden” og “sænke barrieren for retfærdige sundhedsydelser.”

Google tildelte også WHO mere end 320 millioner dollars “i doneret Google Search-annoncering via annoncetilskud”, så agenturet “kan offentliggøre sundhedsemner ud over COVID-19, såsom Mpox, mental sundhed, influenza, ebola og naturkatastrofer.”

Google er planlagt til at give yderligere 50 millioner dollars i annoncetilskud til WHO i år.

Ifølge Google repræsenterer annoncetilskuddene til WHO virksomhedens største donation til en enkelt organisation.

Den 22. maj tweetede U.S. Food and Drug Administration (FDA) om agenturets egen indsats for at bekæmpe påstået “misinformation” og “desinformation”

Tweetet indeholder en 35 sekunder lang video, som hævder, at “misinformation” spreder sig “seks gange hurtigere end fakta”, mens den promoverer FDA’s “Rumor Control“-initiativ.

“Rumor Control” er topprioritet for FDA-kommissær Dr. Robert Califf og blev lanceret i august 2022 sammen med andre af agenturets initiativer til at bekæmpe “misinformation” og “desinformation”.

“Den voksende spredning af rygter, misinformation og desinformation om videnskab, medicin og FDA bringer patienter og forbrugere i fare,” står der på FDA’s Rumor Control-webside. “Vi er her for at levere fakta.”

Initiativet beder offentligheden om at gøre “tre nemme ting” for at “stoppe rygter fra at sprede sig”: “Tro ikke på rygterne”, “lad være med at give dem videre” og “få sundhedsinformation fra pålidelige kilder som FDA og vores regeringspartnere.”

“Rumor Control” ser ud til at være inspireret af et initiativ udviklet af Virality Project, “en koalition af forskningsenheder” fra seks institutioner “med fokus på at støtte informationsudveksling i realtid mellem forskningssamfundet, offentlige sundhedsmyndigheder, regeringsorganer, civilsamfundsorganisationer og sociale medieplatforme.”

Dokumenter, der blev frigivet som en del af “Twitter-filerne” i marts, afslørede, at Virality Project, der er baseret på Stanford Internet Observatory, også opfordrede til oprettelsen af et desinformationsråd, kun en dag før Biden annoncerede planer om at lancere sit regeringsdrevne Disinformation Governance Board.

I lighed med PRET’s anbefalinger om at målrette “nøjagtig” information, der ikke desto mindre modsiger de etablerede folkesundhedsfortællinger, arbejdede Virality Project med Twitter og andre sociale medieplatforme og anbefalede dem at “gribe ind selv mod ‘historier om sande vaccinebivirkninger’ og ‘sande indlæg, der kunne skabe tøven’.”

Disse censurbestræbelser omfattede mindst ét tweet fra Robert F. Kennedy Jr, formand på orlov for Children’s Health Defense.

Oprindeligt udgivet på The Defender

Suggest a correction

Similar Posts