| |

Se her: RFK jr. og Mary Holland deltar på webinar om HPV-vaksiner med CHD Europe

Robert F. Kennedy jr, Children’s Health Defense (CHD) grunnlegger og styreleder (for tiden på permisjon) og CHD-president Mary Holland møtte CHD Europe og foreldre til skadede barn for å diskutere risikoen og de falske løftene som omgir vaksinen mot humant papillomavirus (HPV).

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

Children’s Health Defense (CHD) Europe arrangerte 22. september et live-arrangement om vaksiner mot humant papillomavirus (HPV) og deres effekt på virkelige mennesker.

Arrangementet inkluderte historier fra foreldre med barn som har opplevd bivirkninger, data om vaksinenes skadevirkninger og mangelfulle kliniske studier, samt strategier for å overvinne presset for å få barn til å ta vaksinen.

Robert F. Kennedy jr. som er CHD-styreleder (nå på permisjon), talte via video. CHDs president Mary Holland, CHDs fungerende juridiske direktør Kim Mack Rosenberg, flere medisinske eksperter og forskere samt foreldre til barn som er blitt skadet av HPV-vaksinen, deltok også.

HPV-vaksinen en «forløper for covid-19-vaksinene

Holland, som sammen med Rosenberg har skrevet boken «The HPV Vaccine on Trial: Seeking Justice for a Generation Betrayed«, sa til seerne: «På mange måter var utrullingen av HPV-vaksinen, som startet tidlig på 2000-tallet, forløperen for COVID-vaksinene. Og den har mange av de samme problemene til felles med covid-19 vaksinene.»

Holland sier at 90 % av livmorhalsinfeksjonene «forsvinner helt av seg selv», og legger til:

«Kvinnen eller jenta har ingen kunnskap om at hun har det. Infeksjonen forsvinner i løpet av to år … Det er bare 0,6 % av amerikanske kvinner som virkelig risikerer å få livmorhalskreft i løpet av livet. Og den typiske alderen for livmorhalskreft er en kvinne i 50-årene.

«Hvis du tar vanlige celleprøver, går til screening av livmorhalsen, er det ingen eller svært begrenset grunn til å ta disse sprøytene. Hvis du går til screening, vil forstadier til kreft eller unormal vekst bli oppdaget.»

Men det var ikke det Merck, produsenten av Gardasil-vaksinen, sa til den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA, sier Holland. «De presenterte at risikoen var mye høyere.»

Da Merck først utviklet Gardasil-vaksinen, hadde selskapet nettopp opplevd en svært alvorlig økonomisk katastrofe i forbindelse med den daværende storsuksessen Vioxx, som legemiddelprodusenten frivillig trakk tilbake fra markedet «på grunn av de mange skadene» og potensiell «svindel i markedsføringen» av legemidlet, sier Holland.

«Det gikk rykter om at HPV-vaksinen bidro til å betale for Vioxx fiaskoen», sa Holland.

Holland beskrev Mercks innsats for å få en rask FDA-godkjenning for Gardasil, og selskapets aggressive markedsføringskampanje i 2008 for å få legemidlet raskt markedsført og solgt over hele verden.

«Mediene plukket opp dette i stor stil», sier hun. «Mediene får mesteparten av inntektene sine [i USA] fra reklame fra legemiddelindustrien.»

Holland beskrev hvordan Merck først introduserte Gardasil med den hensikt å beskytte kvinner i utviklingsland mot livmorhalskreft», men snart solgte det aggressivt i Vest-Europa, USA og andre industriland.

«Dette er bokstavelig talt en gullgås», sier Holland.

«Du må huske på at vaksiner – i motsetning til nesten alle andre forbrukerprodukter – har fordelen av såkalt «no liability» (inget ertstatningsansvar) i USA», sier Holland. Disse lovene har blitt «modellert og kopiert rundt om i verden.»

Legemiddelselskapene tjener nå mellom 5 og 6 milliarder dollar på HPV-vaksiner, sa Holland, og la til at «målet er 10 milliarder dollar per år innen 2030»

Hun påpekte at fordi amerikanske statsansatte forskere deltok i oppdagelsen av teknologien i HPV-vaksinene, «tjener myndighetene selv penger på disse vaksinene» «Det er en åpenbar interessekonflikt at National Institute of Health tjener royalties på dette.»

HPV-vaksiners effektivitet «en ren fiksjon«

Men virker vaksinene?

«Det er aldri blitt bevist at HPV-vaksiner forebygger et eneste tilfelle av kreft», sier Holland. «De kliniske studiene viste ikke at disse vaksinene forebygger kreft, selv om det er slik de markedsføres og selges.»

Holland beskrev Mercks bruk av «surrogatendepunkter» – påståtte forstadier til kreft – for å forutsi hvor godt sprøytene ville virke mot kreft. «Det er i seg selv en ren fiksjon», sa hun.

Dr. Gérard Delépine, en fransk ortopedisk kirurg og onkolog, presenterte data fra flere land som viser at forekomsten av livmorhalskreft, som var på vei ned før HPV-vaksinen ble innført, har sluttet å synke og i enkelte tilfeller har begynt å øke igjen.

«Australia var det første landet som anbefalte HPV-vaksine på skolen, og de startet veldig tidlig», sa Delépine. I perioden før 2006, før HPV-vaksinen ble tatt i bruk, hadde forekomsten av livmorhalskreft gått ned med «nesten 50 %».

Men i perioden etter 2006, med regelmessig vaksinering, «ble det ikke observert noen ytterligere reduksjon», sa han. «Så når de sier at en vaksine kan redusere forekomsten av livmorhalskreft, er det helt feil.»

Ifølge Holland var problemene tydelige allerede tidlig i utviklingen av HPV-vaksinene, og hun påpekte at «de kliniske studiene var svært mangelfulle»

«Vi mener at det foregikk åpenlys svindel i forbindelse med de kliniske studiene, og vi mener at denne svindelen i stor grad har blitt dekket over siden dess», sier hun.

Rosenberg sa at svært få personer i kontrollgruppen under disse forsøkene «fikk noe som i det hele tatt lignet på» en inaktiv placebo. I stedet sa hun at de aller fleste av de tusenvis av unge kvinnene (og noen gutter) som deltok i de kliniske studiene, fikk den samme aluminiumblandingen som ble brukt i vaksinene.»

«Når de så lignende forekomster, for eksempel av autoimmune tilstander mellom den vaksinerte befolkningen og de som fikk en kontroll substans… brukte de det til å si at vaksinen var trygg fordi … forekomsten var identisk sammenlignet med kontrollgruppen,» sa hun.

Holland fortalte:

«Over 50 % av jentene … utviklet det Merck eufemistisk kalte «medisinske tilstander.» Det var helt fra starten av veldig tydelige signaler om at disse vaksinene kom til å forårsake alvorlige problemer.

«Det var også klart … at disse vaksinene forårsaket reproduksjonsskader. De forårsaket spontanaborter og andre reproduksjonsproblemer, inkludert infertilitet.»

Likevel ble mange av disse tilstandene ikke registrert fordi administratorer av de kliniske studiene bare så etter bivirkninger i løpet av de første 14 dagene, ifølge Rosenberg.

«Autoimmune tilstander … kan ta mange år å utvikle, mange år å diagnostisere» og består ofte av en «konstellasjon av symptomer» som vanligvis er «vanskelig å diagnostisere», sier hun.

Ifølge Delépine kvier mange leger seg for å trekke en åpen forbindelse mellom pasientens tilstand og HPV-vaksinen. «Legene er redde for å sende denne observasjonen til myndighetene, for da blir de kalt «vaksinemotstandere»,» sa han.

Kennedy sa at det amerikanske systemet for rapportering av vaksinebivirkninger (VAERS) «rett og slett ikke fungerer», ettersom forskning har vist at «færre enn 1 % av bivirkningene fra vaksiner noensinne blir registrert»

Ifølge Kennedy «stanset India sine Gardasil-forsøk etter en rekke dødsfall og alvorlige skader», og «Japan fjernet anbefalingen tre måneder etter at vaksinen ble tatt inn i vaksinasjonsprogrammet»

Kennedy fortalte at japanske myndigheter oppdaget at bivirkningene som ble rapportert etter at Gardasil ble godkjent, var mange ganger høyere enn for andre vaksiner [og] inkluderte blant annet krampeanfall, alvorlig hodepine, delvis lammelse, komplekst regionalt smertesyndrom og en spontanabortrate på opptil 30 %.

«Selv om forebygging av kreft ved hjelp av denne vaksinen er … «fantasifullt», er skadene som har oppstått, reelle», sier Holland, og legger til at det amerikanske vaksineskadeerstatningsprogrammet (VICP) har truffet avgjørelser som «beviser at Gardasil t.o.m. har forårsaket dødsfall i noen få tilfeller»

Foreldre til HPV-vaksinerammede forteller om manipulasjon og sensur

Foreldre som talte under webinaret, delte opprivende detaljer om deres barns reaksjoner etter HPV-vaksinen.

Mandeep Badial, en tidligere ansatt i Johnson & Johnson, beskrev hvordan datteren ble skadet av Gardasil-vaksinen.

«Datteren min var veldig ung. Hun gikk på en jenteskole. Hun var ikke seksuelt aktiv … hun burde ikke engang ha tatt vaksinen», sier Badial. «Men det var i stor grad påpresset av helsesøstrene som kom til skolen og sa: «Du må ta denne sprøyten. Du kommer til å få kreft hvis du ikke tar denne sprøyten».»

Andre foreldre fortalte om lignende press og påtrykk.

Amanda Dew, hvis datter ble skadet av Gardasil, fortalte at hun takket nei til å gi datteren HPV-vaksinen da hun var 12 år.

«Jeg sa: «Nei, jeg synes ikke det er noen god idé. Det er ikke nødvendig for en 12-åring» Hun sa til meg: «Å, ja, så da bryr du deg ikke om livmorhalskreft»,» sier Dew.

Etter datterens andre dose «forandret alt seg», sa Dew. «Hun fikk et anfall, og jeg tenkte at dette ikke kunne stemme. Hun har aldri besvimt i hele sitt liv. Hun var så frisk.» Til tross for dette sa legene at «det var nok et engangstilfelle» og at hun sannsynligvis bare var «litt stresset»

Dew fortsatte:

«Hun har sannsynligvis hatt nesten hundre anfall i løpet av de siste åtte årene.

«Hun har så mange andre symptomer også. Balanseproblemer, uklart syn. Hun svetter utrolig mye, hun er trett, har hodepine og menstruasjonsproblemer, men det verste for henne har kanskje vært den [reduserte] kognitive funksjonen og mangel på fantasi.»

Caron Ryalls datter ble skadet av HPV-vaksinen Cervarix etter å ha fått en serie av doser av vaksinen da hun var 12 og 13 år gammel.

Ryalls fortalte at før datteren ble vaksinert, «var hun en høyt presterende person … og hun var veldig sporty. Hun danset og drev med konkurranseidrett. Hun var veldig frisk.»

«Det var et stort sjokk da hun ble syk etter den første vaksinen», sier Ryalls. «Hun var syk i to uker etter vaksinen [og] hun var sengeliggende i omtrent tre uker.»

Noen uker senere, etter at hun var tilbake på skolen, fikk Ryalls» datter et anfall.

«Hun rørte seg ikke. Hun våknet ikke for å gå på toalettet. Hun fikk ikke i seg noe å spise eller drikke. Hun bare sov.» Ryalls forteller at dette snart ble en gjentakende syklus.

«Og etter den andre vaksinen ble hun sykere. Det skjedde oftere», forklarte hun.

Etter den tredje dosen fikk hun alvorlige nevrologiske problemer. «Hun mistet følelsen i visse deler av kroppen. Hun tålte ikke lys på soverommet. Alt måtte dempes. Hun hadde forferdelig hodepine. Hun måtte krype til badet på hender og knær fordi hun ikke kunne stå oppreist uten å besvime», sa Ryalls.

«Det tok oss to år med grundig research og mange legebesøk før vi fant ut at hun hadde POTS [postural ortostatisk takykardisyndrom], som i flere studier har blitt knyttet til HPV-vaksinen «, legger hun til.

Steve Hinks beskrev også hvordan han ble villedet av legene. Han sa at da han ble informert av datterens skole om at hun kunne få HPV-vaksinen, «valgte vi å ikke samtykke», ettersom hun «hadde en ganske alvorlig bivirkning av MMR-vaksinen som baby»

«Helsesøsteren på skolen … forklarte min kone at vi nektet [datteren min] en vaksine som kunne redde livet hennes», sa han. «Kona mi skrev motvillig under på samtykkeskjemaet.»

Etter den andre dosen «slet datteren hans og måtte til legen på grunn av smerter» Og etter den tredje dosen «fikk hun en umiddelbar reaksjon. Hun hadde smerter, voldsom hodepine og klarte ikke å holde seg våken.»

Noen foreldre forteller at de ble sensurert da de forsøkte å dele historiene sine.

«På et tidspunkt ble jeg bedt om å gi et intervju med [den britiske TV kanalen] ITV», forteller Dew. «Da jeg kom dit, fikk jeg ikke komme inn i bygningen. Personen jeg skulle intervjues av, hadde forsvunnet.»

På samme måte fortalte Ryalls at hun hadde samarbeidet med en journalist i Sunday Times i nesten 12 måneder og var blitt forsikret om at de ville publisere en halvsides artikkel. «Og i siste liten», sa hun, «fikk vi en e-post der det sto: «Dessverre blir det ikke noe av.» Det samme skjedde med [den britiske TV kanalen] Sky News.»

Da søndagsutgaven av The Independent publiserte datterens historie, sa Ryalls at datteren «mottok drapstrusler på sosiale medier som påsto at hun hadde løyet» og meldinger som ønsket at hun «skulle få livmorhalskreft og dø.»

Badial, som bor i Storbritannia, fortalte at parlamentsmedlemmet for hennes distrikt er den tidligere britiske statsministeren Theresa May, som hun har møtt for å diskutere datterens tilstand. May sa imidlertid til henne at «vi har en stor farmasøytisk industri» i distriktet, noe som antydet at «de politisk sett «ikke kan lage bølger'», sa Badial.

«Det er det vi står overfor», sa Ryalls. «Sensuren er forferdelig, og vi står overfor en samordnet innsats for å hindre at informasjonen kommer ut.»

Hinks, som var med på å grunnlegge SaneVax (Safe, Affordable, Necessary Vaccines) og Facebook-gruppen «Parents of sons and daughters suffering illness after HPV vaccine«, fortalte at han utviklet et spørreskjema, og at de fleste av de 94 jentene som svarte, sa at de hadde fått bivirkninger innen en måned etter vaksinasjonen.

Likevel «ignorerte britiske medisinske myndigheter oss, og de bare fortsatte», sa han.

«Det var en total mangel på medfølelse, og det sjokkerte meg dypt at leger, sykepleiere, skoler og andre mennesker kunne være så ufølsomme», fortalte Dew.

Noen vellykkede tiltak ble imidlertid trukket frem.

Elin, lærer og aktivist i Frankrike, som jobber med CHD Europe, forteller at en rettssak om vaksineskade med Gardasil fikk stor oppmerksomhet i Frankrike i 2013, noe som økte bevisstheten blant landets foreldre.

«Jeg tror det skremte mange franskmenn fra å ta HPV-vaksinen, for vi har ganske lave vaksinasjonstall i Frankrike», sa hun.

Elin rapporterte om en landsomfattende kampanje i Frankrike der rektorer på ungdomsskolene og foreldreforeninger ble oppfordret til å reservere seg mot opprettelsen av skolebaserte vaksinasjonsklinikker og til å informere foreldrene om den reelle risikoen forbundet med vaksinen.

Denne «fantastiske innsatsen», som rettet seg mot skoleadministratorer på lavere nivå i stedet for politikere eller myndigheter, har vært en vellykket strategi, fortalte Elin.

Elin sa til The Defender at «i Frankrike har flere katolske videregående skoler allerede trukket seg fra HPV-vaksinasjonskampanjen«, og viste til at skoleledere har uttrykt bekymring for sikkerheten og mangelen på ressurser.

«Vaksinasjon på skolen er i seg selv risikabelt», la hun til. «I de fleste tilfeller er det ingen lege til stede som kan gå gjennom barnets sykehistorie, allergier og eksisterende medisinske tilstander for å foreta en individuell risiko-/nyttevurdering. Og hvis barnet får en umiddelbar allergisk reaksjon på vaksinen, er ikke skolemiljøet nødvendigvis rustet til å håndtere disse bivirkningene.»

Dew rådet foreldre til å aldri gi opp og forsøke å få barnet til å bli bedre hvis «barnet ditt får en reaksjon», og fortalte at datteren hennes, til tross for skadene, har fullført utdannelsen sin og blitt biokjemiker.

Holland kommenterte fremgangen hun har sett:

«Den gode nyheten er at vi møtes her i dag, og at oppslutningen rundt vaksinen har vært lav. Vi har forpurret Big Pharmas planer … det er stor skepsis til denne sprøyten over hele verden, og jeg håper at initiativer som dette forumet og andre vil fortsette å holde denne skepsisen i live.»

Se webinaret her eller på CHD Europes nettsted her (red.)

The Defender legger av og til ut innhold relatert til Children’s Health Defense’s ideelle oppdrag som inneholder Kennedys synspunkter på de sakene CHD og The Defender regelmessig dekker. I tråd med Federal Election Commissions regler representerer ikke dette innholdet en støtte til Kennedy, som har permisjon fra CHD og søker Demokratenes nominasjon til presidentvalget i USA.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts