HPV-kampanjer annonsert i Europa – foreldre, ta kun informerte valg!
| |

HPV-kampanjer annonsert i Europa – foreldre, ta kun informerte valg!

Verdens helseorganisasjons globale strategi for å øke opptaket av HPV-vaksinasjon ble vedtatt i august 2020. I WHOs globale strategi er målet for vaksinasjonsopptaket definert som 70-90 % innen 2030. WHOs veikart for Europaregionen, som ble vedtatt i 2022, er i tråd med de globale målene og er nå klar til å tas i bruk i…

Se her: RFK jr. og Mary Holland deltar på webinar om HPV-vaksiner med CHD Europe
| |

Se her: RFK jr. og Mary Holland deltar på webinar om HPV-vaksiner med CHD Europe

Robert F. Kennedy jr, Children’s Health Defense (CHD) grunnlegger og styreleder (for tiden på permisjon) og CHD-president Mary Holland møtte CHD Europe og foreldre til skadede barn for å diskutere risikoen og de falske løftene som omgir vaksinen mot humant papillomavirus (HPV). Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av The Defender – Children’s Health Defense’s News…

FNs nye politiske erklæring om pandemier
|

FNs nye politiske erklæring om pandemier

Den 20. september skal våre representanter i FN undertegne en «erklæring» med tittelen «Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response» («Politisk erklæring fra FNs høy-nivå generalforsamling om pandemi forebygging, beredskap og respons»). Dette ble kunngjort som en «taushetsprosedyre», noe som betyr at stater som ikke svarer,…