| |

Se her: Laboratoriemodifiserte mygg: «Kommer de til din by neste gang?»

Tina Lia, president og grunnlegger av Hawaii Unites, deltok denne uken i podcasten «The Defender In-Depth» for å diskutere Hawaiis plan om å sette ut opptil 775 992 000 laboratoriemodifiserte, bakterieinfiserte mygg på Maui hver uke de neste 20 årene.

Talsmenn for et program som vil sette ut opptil 775 992 000 laboratoriemodifiserte, bakterieinfiserte mygg på Maui hver uke de neste 20 årene, hevder at det vil bidra til å forhindre spredning av fuglemalaria, beskytte mennesker og snu nedgangen i bestanden av innfødte fuglearter.

Men lokale aktivister hevder at det ikke ble gjennomført en miljøkonsekvensanalyse før prosjektet ble satt i gang, og advarer om at de mulige negative konsekvensene av myggutsettingen kan være større enn fordelene.

I fjor saksøkte Hawaii Unites delstaten Hawaii og det tverretatlige partnerskapet som står bak myggprosjektet.

Etter et rettslig tilbakeslag i forrige måned, da en domstol på Hawaii ga delstaten medhold, har Hawaii Unites startet en innsamlingsaksjon med sikte på å samle inn nok penger til å anke saken innen utgangen av måneden.

Tina Lia, president og grunnlegger av Hawaii Unites, deltok denne uken i podcasten «The Defender In-Depth» for å diskutere prosjektet.

Lia diskuterte den juridiske utfordringen organisasjonen hennes har lansert, de mektige aktørene som støtter prosjektet, prosjektets fremtidige mål og de potensielle skadene prosjektet kan påføre mennesker og det lokale økosystemet.

Staten burde ha gjennomført en miljøkonsekvensanalyse

Ifølge Lia er fortellingen fra prosjektets talsmenn «at de ønsker å bekjempe den sørlige husmyggbestanden her, som er bærer av fuglemalaria, noe som påvirker de truede og utrydningstruede innfødte fuglene.»

I stedet for en miljøkonsekvensutredning har delstaten gjennomført en miljøvurdering, som ifølge Lia er en «mye mer grunnleggende vurdering av hva som kan skje.»

«Vi har stevnet dem for retten for å få en avgjørelse om å kreve en miljøkonsekvensutredning, noe som vil bety at de må gjøre en omfattende studie av dette», sier hun.

I mai 2023 saksøkte Hawaii Unites staten for Circuit Court of the First Circuit på Hawaii. I en kjennelse 29. januar innvilget domstolen statens begjæring om summarisk dom.

«Advokaten vår la frem svært overbevisende informasjon», sier Lia. «Staten kunne ikke engang svare for seg selv.» Likevel «endte dommeren opp med å dømme i deres favør.»

Prosjektet bruker teknikker som ikke har blitt testet tidligere

Lia forteller at teknikken som brukes på Hawaii, kjent som «Wolbachia incompatible insect technique«, innebærer avl og utsetting av mygg som er infisert med Wolbachia-bakterien.

«Hensikten er at avkommet ikke skal være levedyktig når de formerer seg med de ville myggene,» sier Lia. «Men det krever utsetting av enorme mengder mygg for at det i det hele tatt skal være effektivt.»

Hun legger til:

«De vet ikke engang om det kommer til å være effektivt, for de har aldri gjort dette før. Dette er en ny teknikk de bruker, og de sier hele tiden at «dette har blitt gjort over hele verden, det har vist seg å være trygt».»

Lia listet opp noen potensielle risikoer knyttet til prosjektet, som også ble beskrevet av et ekspertvitne for Hawaii Unites, ekspert på tropiske sykdommer og vektorer, Dr. Lorrin Pang, leder for Hawaiis District Health Office for Maui.

Ifølge Lia er det «potensial for at bakteriene kan overføres på utilsiktede måter… til eksisterende villmygg og andre insekter, inkludert sykdomsvektorer.»

«Et annet problem som ikke er undersøkt, er vindavdrift av biologiske plantevernmidler», sier Lia, og påpeker at myggen er klassifisert som et biologisk plantevernmiddel av US Environmental Protection Agency.

«Vi er også bekymret for det som kalles superinfeksjon… når myggen kan bli smittet med flere bakteriestammer i stedet for bare én», sier Lia. «Vi vet ikke hva som kan skje når det gjelder evnen til å overføre sykdommer.»

Ifølge Lia stilles det også spørsmål ved metodene som brukes for å spre myggen, blant annet helikoptre og batteridrevne droner, som utgjør en brannfare og en risiko for kollisjon med fugleflokker.

Lia sier:

«Disse partnerskapene med flere instanser har ikke svart på noe av dette… De fortsetter å hevde at de har sett nok informasjon til å føle at dette er trygt, og de henviser til andre studier som har å gjøre med ulike myggarter og ulike teknikker for utsetting av mygg.»

Lia sier at noen Hawaii-innbyggere allerede har tatt kontakt med organisasjonen hennes og rapportert om uvanlige myggstikk, reaksjoner og annen myggrelatert aktivitet – inkludert mygg som «ser annerledes ut» eller som «ikke lager lyd», og sår som er «større», «mer smertefulle» eller har en «uvanlig form.»

Bioteknologifirmaer har siktet seg inn på Hawaii

Tilhengerne av prosjektet hevder også at det haster på grunn av den synkende fuglebestanden, sier Lia.

Men, sier Lia, «de har ikke lagt frem bevis [og] vi har ennå ikke funnet solide bevis for at det er en direkte sammenheng eller [at dette er] hovedårsaken til nedgangen i fuglebestanden.»

Ifølge Lia kan en av grunnene til dette være mektige økonomiske interesser og støttespillere.

«Det er mye penger involvert i dette», sier hun. «Det er føderal finansiering. Det er bioteknologibransjen som ønsker å eksperimentere her.» Hun forteller at det amerikanske innenriksdepartementet alene har bevilget 30 millioner dollar i føderal støtte til prosjektet.

En av organisasjonene som deltar i det tverretatlige partnerskapet bak prosjektet, Kauai Forest Bird Recovery Project, oppgir Corteva Agriscience som partner. Corteva, et konglomerat som ble dannet gjennom sammenslåingen av Dow Agro Sciences og DuPont/Pioneer, eier mange patentergenredigeringsteknologien CRISPR.

Ifølge Lia er ikke dette overraskende. «De snakker om å utføre CRISPR-genredigering på mygg etter hvert som dette utvikler seg», sier hun. Corteva er også koblet til prosjektet for å utføre «tilrettelagt tilpasning«, som innebærer å bruke CRISPR-genredigering på fuglene «for å gjøre dem mindre mottakelige for fuglemalaria», sier Lia.

Planene for prosjektet inkluderer utsetting av Aedes aegypti- og Aedes albopictus-mygg (gulfebermygg) «for å bekjempe sykdommer som er problematiske for menneskers helse», sier Lia.

Og det er planer om å bygge et laboratorium på Hawaii for å «produsere disse myggene for utsetting på øyene til evig tid», sa hun, sammen med planer om å bruke en CRISPR-teknikk, den «presisjonsstyrte sterile insektteknikken«.

En fagfellevurdert studie fra forskere ved Yale University i 2019 avslørte at over to år med kontinuerlige utsettinger av genmodifiserte mygg på et testområde i Brasil ikke klarte å redusere bestanden av Aedes aegypti. Selv om myggene skulle være sterile, viste studien at de likevel formerte seg med ville mygg.

Lia sier at Bill Gates har fremmet denne typen teknikker.

«Vi fant ut at Bill & Melinda Gates Foundation finansierte den opprinnelige teknologien til et av mygglaboratoriene som myggen importeres fra», sier Lia. Gruppen hennes «fant også en forbindelse til… Verily Life Sciences«, et datterselskap av Google.

Dr. Robert Califf, US Food and Drug Administration-kommisjonær, jobbet tidligere for Verily, med en lønn på 2,7 millioner dollar og opptil 5 millioner dollar i aksjer, ifølge CNBC.

Lia kalte Maui for «ground zero» for slike eksperimenter og sa at Hawaii, som en gruppe øyer, «alltid er et målområde for eksperimenter» Hun antydet at «fuglefortellingen» knyttet til det siste myggprosjektet «bare er en praktisk måte», en «trojansk hest… for å starte hele denne prosessen med myggutsetting», med den hensikt å «eskalere» prosjektet i fremtiden.

«De vil at vi bare skal forsvinne«

Ifølge Lia vokser den lokale motstanden mot prosjektet.

«De vil at vi bare skal forsvinne», sier Lia. «Jeg tror ikke de forventet å bli konfrontert med det som står i deres egne dokumenter, og det de har gitt en uriktig fremstilling av til folket. Men vi kommer ikke til å gi oss. Vi kommer til å fortsette å forske på dette og bringe frem informasjonen.»

«[Vi] håper at vi kan fortsette å gå videre, hvis vi får medhold i ankesaken og kan gå tilbake til tingretten og gå til rettssak», sier Lia. «Dette handler ikke bare om at Maui er «ground zero» for eksperimentet… Dette er et globalt problem, for hvis dette får lov til å skje her … kommer det til din by neste gang.»

Se denne ukens «The Defender In-Depth»:

https://boxcast.tv/view-embed/ground-zero-lab-altered-mosquito-release-ikpkklcstgpnjec20te9

Suggest a correction

Similar Posts