Teamet

John Stone

John Stone er autismeforelder, forkjemper for vaksinesikkerhet og har vært britisk og europeisk redaktør for AgeofAutism.com siden 2010. John har fokusert på den feilaktige fremstillingen av hendelser og vitenskapen rundt autismekrisen og vaksiner. Han har hatt et omfattende bidrag til debatten om vaksinesikkerhet og bransjeetikk i Storbritannia og USA i to tiår.

Jutta Degner – Leder for oversettelsesteamet

Jutta Degner studerte språk tidlig på 1990-tallet og utdannet seg senere til sykepleier med spesialisering i anestesi og intensivbehandling. I flere år jobbet hun på universitetsklinikker i Tyskland og Sveits. I 2007 begynte hun en karriere i den kliniske forskningsbransjen, der hun gjennomførte studier fra fase I til fase IV, noe som utviklet hennes ekspertise i hvordan klinisk forskning normalt utføres, spesielt med tanke på å overholde alle lover og retningslinjer for god klinisk praksis slik de er formulert i Helsinkideklarasjonen og International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH-GCP). Da det politiske klimaet i forbindelse med covid-19 startet, innså hun raskt at det var problemer med «tallene», ettersom hun har ekspertise på analyse og statistikk. Siden har Jutta holdt foredrag på demonstrasjoner for å forklare offentligheten om misbruk av PCR-tester, medisinsk grunnlag for smittsomhet og den normale rutinen for utvikling av nye legemidler. Målet hennes er å forsvare den mest sårbare gruppen i befolkningen, «barna våre, de er fremtiden vår».

.

Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D., bosatt i Aten i Hellas, er seniorreporter for The Defender og en av programlederne for CHD.TVs «Good Morning CHD». I ti år var han produsent og programleder for radioprogrammet og podcasten «Dialogos», og han har tidligere blitt publisert i blant annet The Guardian, Huffington Post, Daily Kos, Truthout og Mint Press News. Han fullførte sin doktorgrad i medievitenskap ved University of Texas i 2018 og har en mastergrad i offentlig politikk fra Stony Brook University. Han har undervist ved en rekke høyere utdanningsinstitusjoner i Hellas og USA.