Teamet

John Stone

John Stone er autismeforelder, forkjemper for vaksinesikkerhet og har vært britisk og europeisk redaktør for AgeofAutism.com siden 2010. John har fokusert på den feilaktige fremstillingen av hendelser og vitenskapen rundt autismekrisen og vaksiner. Han har hatt et omfattende bidrag til debatten om vaksinesikkerhet og bransjeetikk i Storbritannia og USA i to tiår.

Michael Nevradakis, Ph.D.

Michael Nevradakis, Ph.D., bosatt i Aten i Hellas, er seniorreporter for The Defender og en av programlederne for CHD.TVs «Good Morning CHD». I ti år var han produsent og programleder for radioprogrammet og podcasten «Dialogos», og han har tidligere blitt publisert i blant annet The Guardian, Huffington Post, Daily Kos, Truthout og Mint Press News. Han fullførte sin doktorgrad i medievitenskap ved University of Texas i 2018 og har en mastergrad i offentlig politikk fra Stony Brook University. Han har undervist ved en rekke høyere utdanningsinstitusjoner i Hellas og USA.