Åtte punkter som gir grunn til bekymring når det gjelder den foreslåtte WHO-traktaten og endringene i det internasjonale helsereglementet (IHR)

Åtte punkter som gir grunn til bekymring når det gjelder den foreslåtte WHO-traktaten og endringene i det internasjonale helsereglementet (IHR)

1. Spredning av biologiske stridsmidler. Traktaten og de foreslåtte endringene pålegger landene å overvåke potensielle pandemiske patogener, bygge eller vedlikeholde sekvenseringslaboratorier og både dele faktiske prøver med WHO (der det er opprettet en BioHub for dette formålet) og dele sekvensene på nettet. Dette krever spredning av biologiske stridsmidler – noe jeg mener er en forbrytelse…

Helsevesenet tilpasser seg pandemiberedskapen, enorme utgifter og rask utvikling av mRNA-vaksiner mot infeksjoner, men kanskje også mot alle andre medisinske tilstander
| | |

Helsevesenet tilpasser seg pandemiberedskapen, enorme utgifter og rask utvikling av mRNA-vaksiner mot infeksjoner, men kanskje også mot alle andre medisinske tilstander

Dokumenter fra EU-kommisjonen og amerikanske myndigheter Europa og USA har allerede kjøpt seg inn i den globale biosikkerhetsagendaen, også kjent som pandemiberedskap. Europa publiserte sin rapport om den globale helseagendaen i mars, og den handler ikke om helse, men om å gjøre helse til en drivkraft i WHOs/globalistenes agenda. Det er vel ingen overraskelse. Men…