Osm bodů, které vzbuzují největší obavy v souvislosti s navrhovanými změnami smlouvy WHO a Mezinárodních zdravotnických předpisů

1. Šíření biologických bojových látek.

Smlouva a navrhované dodatky nařizují státům, že musí provádět dohled nad potenciálními pandemickými patogeny, vybudovat nebo udržovat sekvenační laboratoře a sdílet skutečné vzorky se Světovou zdravotnickou organizací (kde byl za tímto účelem vytvořen tzv. BioHub) a také sdílet sekvence online. To vyžaduje šíření původců biologických zbraní – což je podle mého názoru zločin (na základě mého výkladu rezoluce Rady bezpečnosti č. 1540 a Úmluvy o zákazu biologických zbraní z roku 1972).

1 a. Verze „úředního textu (angl. Bureau text)“ smlouvy z 2. června 2023 rovněž vyzývá státy provádějící výzkum Gain-of-Function, aby v tomto díle omezily „administrativní překážky“. Jinými slovy, omezení výzkumu by měla být zmírněna, což by zvýšilo pravděpodobnost úniku látek z laboratoří. Tento odstavec byl z verze smlouvy z 30. října 2023 odstraněn.

2. Poskytnutí bianko šeků Světové zdravotnické organizaci, aby vytvořila nová pravidla v budoucnosti

Smlouva vyzývá k tomu, aby byla v budoucnu vytvořena konference smluvních stran a nový sekretariát WHO, který bude vytvářet pravidla pro fungování aparátu pro prevenci a reakci na pandemie – což organizaci WHO poskytuje v podstatě prázdnou, podepsanou smlouvu, aby si vytvořila pravidla, jaká chce.

3. Budou se vyvíjet vakcíny bez odpovědnosti, které se budou vyrábět zrychleně

Smlouva vyzývá k rychlému vývoji/výrobě vakcín a ke zkrácení času ohledně všech aspektů vývoje, testování a výroby vakcín. To vyžaduje, aby se vakcíny používaly bez licencí, a smlouva požaduje, aby státy měly k tomuto účelu zavedeny zákony pro vydávání povolení k nouzovému použití (EUA) a pro „zvládání“ otázek ohledně odpovědnosti. Více informací o této problematice naleznete v článku „Navrhovaná smlouva WHO zvýší počet pandemií způsobených člověkem“. USA, EU a další země výslovně vyzvaly ke 100dennímu vývoji vakcín a k dalším 30 dnům na výrobu pandemických vakcín. Tohle by neumožnilo žádné užitečné testování na lidech.

4. Záruky lidských práv byly v nových pozměňovacích návrzích odstraněny

Změny odstranily ze stávajícího znění IHR „lidská práva, důstojnost a svobodu osob“. Na základě stížností byla tato věta později do smlouvy vložena – smlouva však nemusí být v roce 2024 přijata. Mezitím jsou změny, které vyžadují ke schválení pouze prostou většinu, psány v tajnosti a tak je pravděpodobné, že nejproblematičtější otázky se budou nacházet právě v pozměňovacích návrzích.

5. Je vyžadován dohled nad sociálními médii a cenzura občanů

Pozměňovací návrhy i smlouva vyzývají národní státy, aby prováděly dohled nad sociálními médii svých občanů a cenzurovaly a bránily šíření informací, které nejsou v souladu s narativy WHO o veřejném zdraví. Smlouva však také požaduje, aby občané měli svobodný přístup k informacím, přičemž mají být chráněni před „infodemiemi“, které jsou definovány jako příliš mnoho informací. Občanům je také třeba zabránit v šíření mis-informací a dezinformací.

6. Co všechno je v dodatcích obsaženo se možná nedozvíme, až teprve poté co budou přijaty

O dodatcích se v uplynulých devíti měsících jednalo zcela v tajnosti, přičemž během této doby bylo na veřejnost uvolněno několik po sobě jdoucích návrhů pandemické smlouvy. A přestože vyjednané pozměňovací návrhy měly být předloženy k veřejnému posouzení v lednu, hlavní právník WHO poskytl právní „fíkový list“, aby se vyhnul povinnosti zveřejnit je čtyři měsíce před hlasováním. Uvidí vůbec veřejnost pozměňovací návrhy dříve, než o nich bude hlasováno?

Proč jsou navrhované změny tak tajné?

7. Generální ředitel WHO by se mohl stát vaším osobním lékařem

Podle navrhovaných změn by generální ředitel WHO mohl zabavovat a přesouvat zdravotnický materiál z jedné země do druhé, rozhodovat o tom, jaké léčebné postupy lze používat, a omezovat používání jiných léčebných postupů.

8. Kdy bude moci WHO využít své nově nabyté pravomoci?

Změny vstoupí v platnost poté, co bude vyhlášen stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC). Avšak vyhlášení neboli deklarace potenciálního PHEIC spustí tyto pravomoci rovněž. Pravomoci mohou být rozšířeny (prodlouženy) i po skončení PHEIC, jak jsme viděli v případě vyhlášení COVID a opičích neštovic (MPOX) generálním ředitelstvím.

Smlouva bude platit nepřetržitě a nebude vyžadovat žádné vyhlášení nebo žádnou pandemii pro to, aby WHO získala nové pravomoci.

MUDr. Meryl Nassová

Suggest a correction

Podobné příspěvky