Neoficiální otázky a odpovědi k mezinárodním zdravotnickým předpisům
|

Neoficiální otázky a odpovědi k mezinárodním zdravotnickým předpisům

1.Proč tyto neoficiální otázky a odpovědi? Světová zdravotnická organizace (WHO) na svých internetových stránkách uvádí sekci otázek a odpovědí k navrhovaným nástrojům pro mimořádné situace v oblasti zdraví. Tento dokument nedostatečně charakterizuje návrhy změn, které mají závažné důsledky pro základní lidská práva a demokratický proces. Proto jsou zde ty návrhy a jejich důsledky na základě…