|

Povinné očkování navždy – WHO přijímá digitální EU Covid certifikát jako celosvětový standard

V červnu končí platnost právního základu pro digitální EU Covid certifikáty. Ty umožňují prokázat očkování nebo testy potřebné k cestování nebo účasti na společenských aktivitách. WHO nyní zavádí tuto digitální infrastrukturu jakožto permanentní model pro celosvětové cestování. Tím se požadavek, aby se každý, kdo chce cestovat, řídil aktualizovanými doporučeními WHO o očkování, stane trvalým. WHO ji bude moci kdykoli aktivovat, tedy pokud získá nové pravomoci předpokládané v tzv. Pandemické smlouvě a v reformovaných Mezinárodních zdravotnických předpisech.

Obrázek: Freepik

Světová zdravotnická organizace (WHO) to oznámila 5. června:

„V červnu 2023 převezme organizace WHO systém Evropské unie (EU) pro digitální certifikaci COVID-19, aby vytvořila globální systém, který pomůže usnadnit globální mobilitu a chránit občany na celém světě před současnými i budoucími zdravotními hrozbami, včetně pandemií. Jedná se o první stavební kámen WHO certifikační sítě globálního digitálního zdraví (GDHCN), jež bude vyvíjet širokou škálu digitálních produktů s cílem zajistit lepší zdraví pro všechny.“

O tomto monstrózním počinu, který naplňuje celou řadu údajných konspiračních příběhů, se toho dá říci tolik, že jednotlivé aspekty musím pro stručnost ponechat v odrážkách. Budu však odkazovat na podrobnější příspěvky o jednotlivých krocích při přípravě tohoto globalistického převzetí moci.

V neposlední řadě je to článek (v němčině) z března 2022 s následujícím názvem a krátkou ukázkou (přeloženo):

„Digitální pasová kontrola očkování na cestě k trvalému zavedení
V Německu i ve světě se cíleně usiluje o to, aby svoboda pohybu a jednání všech občanů byla trvale závislá na prokázání očkování podle nejnovějších státních požadavků. Tímto způsobem je realizována tzv. ID2020 – agenda totálního sledování.“

O významu tohoto kroku

Plánovaná pandemická smlouva WHO a plánované posílení Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) výrazně posílí roli organizace WHO při utváření zdravotní politiky na celém světě. Pokud bude přijata v plánovaném znění, bude mít WHO pravomoc nařídit používání digitálních zdravotních pasů v případě mimořádných zdravotních situací, které může vyhlásit generální tajemník WHO bez dohledu a kontroly. Připomeňme, že i taková nevýrazná událost, jako je menší výskyt opičího moru, byla nedávno prohlášena za globální zdravotní krizi. To by platilo ještě více, kdyby USA, které volí generálního tajemníka WHO, a podřízená EU nařídily tyto certifikáty pro vstup na svých hranicích.

Na návrh velkých globálních korporací se skupina největších ekonomických zemí G20 v listopadu 2022 rozhodla zavést trvalou povinnost vydávat zdravotní osvědčení pro cestování.

Očkování, které musíme v případě „zdravotní nouze“ podstoupit, pokud chceme cestovat, má být díky drastickému snížení bezpečnostních požadavků v budoucnu vyvinuto a schváleno do 100 dnů.

Vše je již dlouho plánováno

Projekt Commons je financován Rockefellerovou nadací a od 6. ledna 2020 pracuje na „vývoji nástrojů pro správu zdravotních údajů a dalších osobních informací“. V červenci 2020 se stal globální organizací se sídlem v Ženevě (spolu s WHO a leteckými organizacemi) s velmi významnou správní radou. Již 7. října projekt Commons a Světové ekonomické fórum oznámily zahájení terénního testování nově vyvinuté aplikace CommonPass, která umožní každému, kdo má protilátky proti Coroně nebo kdo byl očkován, znovu cestovat do zahraničí.

V únoru 2022 se zdravotní průkaz SMART od iniciativy Vaccine Credential Initiative (VI), na níž se podílejí společnosti Microsoft, Salesforce a Oracle, již stal standardem v USA, Kanadě, Střední Americe, Japonsku, Singapuru, Velké Británii a některých částech Afriky.

Souběžně s vývojem digitálního certifikátu Covid v EU na jaře 2022 vypracovala WHO, financovaná Gatesovou nadací a Rockefellerovou nadací, pokyny pro digitální certifikáty Covid 19.

Již v únoru 2022 WHO pověřila společnost T-Systems, aby zajistila přeshraniční ověřitelnost QR kódů očkovacích průkazů. Dceřiná společnost Deutsche Telekom měla WHO umožnit, aby všem svým 194 členským státům poskytla „technický rámec pro zavedení digitálních očkovacích průkazů“. Tento nový systém by se po překonání pandemie Corony stal standardním postupem pro dokumentaci a prokazování očkování všeho druhu. (Poznámka: Odkazovaná zpráva tiskové agentury je v němčině)

Evropská komise a národní vlády se dohodly, vyvinuly a zavedly vyhovující systém certifikátů Covid v celé Evropě během několika týdnů. Nic podobného v EU dosud nebylo. Podle mého názoru musely v pozadí sehrát zásadní roli IT společnosti s obrovskými vývojovými kapacitami, jako jsou Microsoft, Salesforce a Oracle (VCI). Koneckonců deklarovaným cílem VCI bylo poskytnout vládám standard pro digitální zdravotní certifikáty.

EU jako federace států byla pravděpodobně vybrána jako ideální kandidát pro pilotní projekt zavedení mezinárodně harmonizovaných zdravotních certifikátů (Citace: „Digitální certifikát Covid EU byl jediným systémem, který fungoval na mezinárodní úrovni.“)

Velký krok směrem k ID2020

Francouzský dodavatel obranných zařízení Thales, který má rovněž divizi digitální identity, při zahájení popsal digitální očkovací průkaz EU a potřebu vystavit jej všude za průkopnické univerzální mobilní digitální doklady totožnosti.

Gatesova a Rockefellerova nadace financovaly nejen politiku WHO týkající se certifikátu Covid, ale jsou také přímými či nepřímými sponzory iniciativy ID2020. Tato iniciativa si klade za cíl zavést do roku 2030 pro každého člověka na světě jedinečnou digitální identitu, která by se používala k různým veřejným i soukromým účelům. Odvrácenou stranou těchto jedinečných identit používaných ke všemu budou propojené megadatabáze, v nichž budou uloženy údaje o všech lidech, protože veškeré informace o těchto lidech bude možné shromažďovat automatizovaně, aniž by docházelo k záměně identit. Výsady pro očkované osoby, které byly zachovány, a to navzdory nyní stále zřejmější neschopnosti zabránit přenosu infekce, mají smysl jako prostředek k prosazení programu ID2020.

WHO jedná proti svým vlastním směrnicím

Směrnice WHO pro digitální očkovací průkazy výslovně uvádí:

„Očkovací status jedince je soukromou informací a musí být zavedeny ochrany, které zajistí, že žádná osoba nebude nucena zveřejnit nebo veřejně vystavit DDCC:VS (Digitální dokumentace COVID-19 certifikátů: Vakcinační status; pozn. překl.), aby získala přístup do veřejného prostoru nebo k veřejné činnosti. Taková praxe a/nebo samotná absence DDCC:VS může vést ke stigmatizaci osob bez DDCC:VS a může zvýšit riziko újmy.“

Tohle ale byl od začátku jasně jakýsi fíkový list, něco, co se má deklarovat, aniž by to mělo smysl. Vždyť v pokynu jde do značné míry o prokázání očkování a o to, aby se při něm zabránilo podvodům. Komplexní prevence podvodů, která je jádrem pokynu, je nutná pouze v případě, že existují významné nevýhody spojené s nemožností prokázat (požadované) očkování.

Závěr

WHO jedná v zájmu koalice korporací, nadací a vlády USA, které financují většinu rozpočtu WHO a rozhodují o tom, co se bude dít. Podporuje jejich záměr stát se světovým pasovým orgánem pro mezinárodní cestování a připojit všechny lidi k automaticky ověřitelnému systému biometrické digitální identity. Pro tyto firmy z toho vyplývá spousta cenných dat a pro vládu USA a další mocné vlády kontrola nad lidmi, kteří jsou připojeni k vzniknuvším megadatabázím.

Německá verze (s dalšími odkazy na předchozí analýzy)

Původně publikováno na serveru Money and more

Suggest a correction

Podobné příspěvky