Uoffisielle spørsmål og svar om internasjonalt helsereglement
|

Uoffisielle spørsmål og svar om internasjonalt helsereglement

1.Hvorfor disse uoffisielle spørsmål og svar? Verdens helseorganisasjon (WHO) har lagt ut et spørsmål og svar om sine foreslåtte instrumenter for helsesituasjoner på sine nettsider. Dette dokumentet gir en utilstrekkelig beskrivelse av endringsforslagene, som har betydelige konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske prosesser. Derfor forklares forslagene og konsekvensene av dem nærmere her, basert på WHOs…