| | |

Pandemická smlouva WHO je „útokem na naše svobody“: Člen parlamentu

Nápis před sídlem Světové zdravotnické organizace v Ženevě 17. srpna 2020. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Jistý britský poslanec varoval, že navrhovaná smlouva Světové zdravotnické organizace (WHO) o prevenci a připravenosti na pandemie představuje „útok na naše svobody“ a vytvořila by „rozsáhlý mechanismus dohledu nad veřejným zdravím“.

V pondělí poslanci debatovali o tom, zda by vláda měla uspořádat referendum o zapojení Spojeného království do smlouvy WHO o pandemii (pdf).

Podnětem k debatě byla petice na toto téma, jež shromáždila více než 156 000 podpisů.

V roce 2021 vydali světoví lídři „naléhavou výzvu“ k uzavření mezinárodní pandemické smlouvy, kterou spolupodepsal bývalý premiér Boris Johnson.

WHO uvedla, že takové opatření by signalizovalo „politickou akci na vysoké úrovni potřebnou k ochraně světa před budoucími zdravotními krizemi“.

Nová mezinárodní smlouva

Smlouva se však setkala s podezřením a obavami od některých, kteří se domnívají, že by organizaci WHO předala více pravomocí a suverenity.

Konzervativní poslanec Nick Fletcher při zahájení rozpravy uvedl, že „existuje snaha, aby WHO získala policejní pravomoci v oblasti reakce na pandemie, a naše vláda se tím musí vážně zabývat“.

Konzervativní poslanec Danny Kruger uvedl, že během pandemie COVID-19 došlo k „nadměrné globální spolupráci a nedostatečné nezávislosti a rozhodně ne k dostatečné parlamentní kontrole“.

„Zpochybňuji navrhované předpisy a smlouvu, protože jsou zcela a od základu špatné a představují útok na naše svobody,“ řekl.

Kruger zmínil, že spolupracoval s kampaňovou skupinou UsForThem, která zastupovala děti a mladé lidi během lockdownů COVID-19, která je „nyní velmi znepokojena tím, co by návrh WHO mohl znamenat pro nejzranitelnější lidi v naší společnosti“.

Kruger uvedl, že „potřebujeme spolupráci a strategickou vizi, ale ne, nepotřebujeme stále více centralizovaných řešení“.

Poslanec Danny Kruger 27. března 2023. (Yui Mok/PA Media)

Tvrdil, že nařízení navrhují „vytvoření rozsáhlého mechanismu neustálého dohledu nad veřejným zdravím na veřejné náklady“.

„Pokud se samotná WHO vůbec o něco opírá, tak to by bylo z podstatné části financováno farmaceutickým průmyslem,“ dodal.

To se podle něj „rovná rozsáhlému přesunu moci na WHO“.

Uvedl, že některá z těchto nových nařízení by zahrnovala umožnění právně závazných povinností pro země, které by nařídily finanční příspěvky na financování činností v oblasti reakce na pandemii.

Tato nařízení by mohla „přebít národní procesy schvalování bezpečnosti vakcín, terapií založených na genech, zdravotnických prostředků a diagnostiky,“ uvedl.

Pravomoci WHO

Kruger také uvedl, že pravomoci WHO se „potenciálně“ rozšíří na to, že budou nařizovat zemím uzavírat hranice, omezovat cestování, sledovat kontakty a odmítat vstup do zemí.

Uvedl, že by to mohlo vést k nucené karanténě, lékařským prohlídkám, prokazování očkování a „nucené medikaci osob“.

„Tyto pravomoci mohou být uplatněny nejen v případě, že již byla vyhlášena pandemie; WHO si tyto pravomoci nárokuje, když prostě existuje potencionální možnost takové mimořádné situace,“ řekl.

Andrew Bridgen, který nechal odstranit bičík Konzervativní strany poté, co kritizoval vakcíny proti COVID-19, na archivní fotografii vydané 11. ledna 2023. (PA)

Nezávislý poslanec Andrew Bridgen uvedl, že má „opravdu obavy, zda kolegové smlouvu skutečně četli“.

„Protože je jasné, že když z ní pozměňovacím návrhem vyjmeme slova ‚nezávazné‘, smlouva se stane závaznou. Jsou to závazné smlouvy: pokud nic neuděláme, jsou závazné, právně závazné napříč všemi státy,“ řekl.

Labouristický poslanec John Spellar uvedl, že ve Spojených státech existuje „jedovatá žumpa pravicového ekosystému konspiračních teorií“ a že „některé otázky již řeší mezinárodní orgány“.

„Jsem velkým příznivcem našeho spojenectví s USA, ale uvnitř nich existuje děsivá subkultura těch, kteří žijí konspiračními teoriemi,“ dodal.

Spellar uvedl, že smlouvy jsou „součástí zapojení do světa, pokud nechceme být jako Severní Korea a mít politiku pro poustevníky“.

„To, čeho jsme svědky, je přehnaná reakce a hysterie,“ dodal.

„Opak toho, co je potřeba“

Alan Miller, spoluzakladatel organizace Together Declaration, která se zasazovala o občanské svobody během lockdownů COVID-19, sdělil e-mailem deníku The Epoch Times, že národní státy „musí demokraticky rozhodnout o tom, co je potřeba“.

„Myšlenka, že by se dodatky k pandemické připravenosti prosazované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) – známé jako Mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR) – měly stát závazným stanoviskem všech národních států, je více než směšná. Národní státy musí demokraticky rozhodnout o tom, co je potřeba,“ řekl.

„Ve Velké Británii jsme měli naprosto adekvátní strategii připravenosti na pandemii, ale byla zavržena, aby se zavedly škodlivé zbytečné lockdowny a omezení, kterými všichni trpíme ještě nyní,“ dodal.

Miller uvedl, že ačkoli státy budou muset ratifikovat jakékoli změny, „skutečnost, že jeden člověk se může domnívat, co je ‚nezbytné‘ ve WHO, a vzápětí je to všude, tak to je opakem toho, co je potřeba“.

„V organizaci Together budeme i nadále trvat na tom, aby u jakýchkoli opatření byla provedena analýza nákladů a přínosů, aby byla zajištěna parlamentní kontrola, transparentnost a aby veřejnost byla v centru dění, včetně svobodné diskuse a kritiky,“ dodal.

Molly Kingsleyová, spoluzakladatelka organizace UsForThem, sdělila deníku The Epoch Times e-mailem: „Poslanci, kteří se uchylují k recitaci minulých úspěchů WHO v nesouvisejících oblastech a zároveň házejí špínu na ty, kteří kladou náročné otázky, se zdají být slepí k měnící se povaze financování WHO a konfliktům.“

V březnu vláda uvedla, že postoj Spojeného království k přesné podstatě smlouvy „se teprve uvidí, jak budou pokračovat jednání“.

Původně publikoval server Epoch Times

Suggest a correction

Podobné příspěvky