Osem točk, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost v zvezi s predlagano pogodbo SZO in spremembami mednarodnega zdravstvenega pravilnika – MZP

1. Širjenje bioloških bojnih sredstev.

Pogodba in predlagane spremembe državam nalagajo, da morajo izvajati nadzor potencialnih pandemskih patogenov, zgraditi ali vzdrževati laboratorije za sekvenciranje ter deliti dejanske vzorce s SZO (kjer je bil v ta namen ustanovljen BioHub-u) in sekvence deliti tudi na spletu. To zahteva širjenje povzročiteljev biološkega orožja – kar je po mojem mnenju kaznivo dejanje (na podlagi moje razlage Resolucije Varnostnega sveta 1540 in Konvencije o biološkem orožju iz leta 1972).

1 a. V različici “uradnega besedila” pogodbe z dne 2. junija 2023 so države, ki izvajajo raziskave pridobivanja funkcij (gensko spreminjanje organizma na način, ki lahko izboljša biološke funkcije), pozvali tudi k zmanjšanju “upravnih ovir” pri tem delu. Z drugimi besedami, omejitve za take raziskave bi bilo treba sprostiti, zaradi česar bi bila verjetnost uhajanja iz laboratorijev večja. Ta odstavek je bil iz različice pogodbe z dne 30. oktobra 2023 odstranjen.

2. Svetovna zdravstvena organizacija je dobila prazen list za oblikovanje novih pravil v prihodnosti

Pogodba poziva k ustanovitvi konference pogodbenic in novega sekretariata SZO, ki bosta v prihodnosti oblikovala pravila za delovanje aparata za preprečevanje pandemij in odzivanje nanje – kar je v bistvu prazna, podpisana pogodba SZO-ju, da lahko oblikuje pravila, kakršna želi.

3. Proizvajala se bodo cepiva brez odškodninske odgovornosti, ki se bodo razvijala s svetlobno hitrostjo

Pogodba poziva k hitremu razvoju/proizvodnji cepiv in skrajšanju časa za vse vidike razvoja, testiranja in proizvodnje cepiv. To zahteva, da se cepiva uporabljajo brez dovoljenj, pogodba pa poziva države, da sprejmejo zakone za izdajo dovoljenj za uporabo v izrednih razmerah v ta namen in za “obvladovanje” vprašanj odgovornosti. Za več informacij o tem glej “Predlagana pogodba SZO bo povečala število pandemij, ki jih je povzročil človek“. ZDA, EU in druge države so izrecno pozvale k 100-dnevnemu razvoju cepiva in dodatnim 30 dnem za proizvodnjo pandemskih cepiv. To ne bi omogočilo smiselnega testiranja na ljudeh.

4. V novih spremembah so bila odpravljena jamstva človekovih pravic

Spremembe so iz obstoječega besedila mednarodnih konvencij o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin črtale “človekove pravice, dostojanstvo in svobodo ljudi”. Na podlagi pritožb je bil ta stavek pozneje vključen v pogodbo – vendar pogodba leta 2024 morda ne bo sprejeta. Medtem pa je za sprejetje sprememb potrebna le navadna večina, pišejo se v tajnosti, zato je verjetno, da se bodo najbolj problematična vprašanja znašla v spremembah.

5. Zahteva se nadzor družbenih medijev in cenzura državljanov

Tako spremembe kot pogodba pozivajo nacionalne države, naj izvajajo nadzor nad družbenimi mediji svojih državljanov ter cenzurirajo in preprečujejo širjenje informacij, ki niso v skladu s pripovedmi SZO o javnem zdravju. Vendar pa pogodba tudi poziva, naj imajo državljani prost dostop do informacij, hkrati pa jih je treba zaščititi pred “infodemijo”, ki je opredeljena kot prevelika količina informacij. Državljanom je treba preprečiti tudi širjenje napačnih in zavajujočih informacij.

6. Morda bomo izvedeli, kaj je v spremembah, šele po njihovem sprejetju

Pogajanja o spremembah so bila zadnjih devet mesecev v celoti tajna, medtem ko je bilo v tem času v javnosti objavljenih več zaporednih osnutkov pogodbe o pandemiji. Čeprav bi morale biti spremembe, o katerih so potekala pogajanja, predložene v javno obravnavo januarja, je glavni pravni strokovnjak SZO pripravil pravni figov list (skrivanje nerodnega položaja), da bi se izognil obveznosti njihove objave štiri mesece pred glasovanjem. Ali bo javnost sploh videla spremembe, preden se bo o njih glasovalo?

Zakaj so predlagane spremembe tako skrivnostne?

7. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije lahko postane vaš osebni zdravnik

V skladu s predlaganimi spremembami bi lahko generalni direktor SZO zasegel in premikal medicinske pripomočke iz ene države v drugo, odločal o tem, katera zdravljenja se lahko uporabljajo, in omejeval uporabo drugih zdravljenj.

8. Kdaj bo SZO lahko uporabila svoja nova pooblastila?

Spremembe bodo začele veljati po razglasitvi izrednega stanja na področju javnega zdravja mednarodnega pomena (PHEIC). Vendar bodo ta pooblastila začela veljati tudi ob razglasitvi potencialnega izrednega stanja (PHEIC). Pooblastila se lahko razširijo tudi po koncu PHEIC, kot smo videli pri razglasitvi COVID-a in opičjih ošpic (MPOX) s strani generalnega sekretarja ministrstva za zdravje.

Pogodba bo veljala neprekinjeno in ne bo zahtevala nobene izjave ali pandemije, ki bi SZO podelila nova pooblastila.

Meryl Nass, dr. med

Suggest a correction

Similar Posts