A WHO-szerződés és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) javasolt módosításaival kapcsolatos nyolc fő aggályos kérdés

1. Biológiai harcanyagok elterjedése.

A szerződés és a javasolt módosítások előírják a nemzeteknek, hogy a potenciális pandémiás kórokozókat felügyelniük kell, szekvenáló laboratóriumokat kell létrehozniuk vagy fenntartaniuk, és a tényleges mintákat meg kell osztaniuk a WHO-val (ahol erre a célra létrehoztak egy BioHubot), valamint a szekvenciákat online is meg kell osztaniuk. Ez a biológiai fegyverek terjesztését követeli meg – ami véleményem szerint bűncselekmény (a Biztonsági Tanács 1540. számú határozatának és az 1972-es biológiai fegyverekről szóló egyezménynek az értelmezése alapján).

1 a. A szerződés 2023. június 2-i „elnökségi szöveg” változata is felszólította a Gain-of-Function kutatást végző nemzeteket, hogy csökkentsék a munka „adminisztratív akadályait”. Más szóval, lazítani kellene a kutatásra vonatkozó korlátozásokon, ami valószínűbbé tenné a laboratóriumi szivárgásokat. Ezt a bekezdést törölték a szerződés 2023. október 30-i változatából.

2. A WHO-nak üres csekket adnak arra, hogy a jövőben új szabályokat alkosson

A szerződés előírja, hogy a jövőben létre kell hozni a részes felek konferenciáját és egy új WHO-titkárságot, amely szabályokat alkot a világjárvány-megelőzési és -reagálási apparátus működésére vonatkozóan – ami lényegében egy üres, aláírt szerződést biztosít a WHO számára, hogy olyan szabályokat alkosson, amilyeneket csak akar.

3. A görbületi sebességgel kifejlesztett, felelősségmentes vakcinákat gyártani fogják

A szerződés gyors vakcinafejlesztést/gyártást és az oltóanyag-fejlesztés, -tesztelés és -gyártás minden aspektusának időmegtakarítását írja elő. Ez megköveteli, hogy az oltóanyagokat engedélyek nélkül használják, és a szerződés felszólítja a nemzeteket, hogy törvényeket alkossanak a sürgősségi felhasználási engedélyek kiadására e célból, valamint a felelősségi kérdések „kezelésére”. Lásd „A WHO javasolt szerződése növeli az ember által okozott járványok számát” című cikket, ahol további információkat olvashat erről. Az USA, az EU és mások kifejezetten 100 napos vakcinafejlesztést és további 30 napot kértek a világjárvány elleni vakcinák előállítására. Ez nem tenné lehetővé az érdemi humán tesztelést.

4. Az emberi jogi garanciákat törölték az új módosításokból

A módosítások törölték az „emberi jogok, a személyek méltósága és szabadsága” kifejezést az IHR meglévő szövegéből. A panaszok nyomán ezt a mondatot később beillesztették a szerződésbe – de a szerződést 2024-ben nem biztos, hogy elfogadják. Eközben a módosítások elfogadásához csak egyszerű többségre van szükség, titokban írják őket, és így valószínű, hogy a legproblémásabb kérdések a módosításokban találhatók majd meg.

5. A közösségi média megfigyelése és a polgárok cenzúrázása szükséges

Mind a módosítások, mind a szerződés felszólítja a nemzetállamokat, hogy végezzék el állampolgáraik közösségi médiájának felügyeletét, valamint cenzúrázzák és akadályozzák meg a WHO közegészségügyi narratíváinak nem megfelelő információk terjedését. Ugyanakkor a szerződés azt is előírja, hogy a polgárok szabadon hozzáférhetnek az információkhoz, ugyanakkor meg kell védeni őket az „infodémia”, azaz a túl sok információ ellen. A polgárokat meg kell akadályozni a félretájékoztatás és dezinformáció terjesztésében is.

6. A módosítások tartalmát csak elfogadásuk után ismerhetjük meg

A módosításokról az elmúlt kilenc hónapban teljesen titokban tárgyaltak, miközben ez idő alatt a világjárványról szóló szerződés több egymást követő tervezetét is nyilvánosságra hozták. És bár a megtárgyalt módosításokat januárban kellett volna nyilvános felülvizsgálatra benyújtani, a WHO fő jogtanácsosa jogi fügefalevéllel próbálta elkerülni a nyilvánosságra hozatal kötelezettségét 4 hónappal a szavazás előtt. Vajon a nyilvánosság egyáltalán látni fogja a módosításokat, mielőtt szavazásra kerülne róluk sor?

Miért van ekkora titkolózás a javasolt módosításokkal kapcsolatban?

7. A WHO főigazgatója az Ön személyes orvosa lehet

A javasolt módosítások szerint a WHO főigazgatója képes lenne lefoglalni és egyik országból a másikba szállítani az orvosi ellátmányt, eldönteni, hogy milyen kezelések alkalmazhatók, és korlátozni más kezelések alkalmazását.

8. Mikor élhet majd a WHO az újonnan szerzett jogköreivel?

A módosítások a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet (PHEIC) kihirdetését követően lépnek hatályba. Ugyanakkor a potenciális PHEIC kihirdetése is kiváltja ezeket a hatásköröket. A hatáskörök a PHEIC megszűnése után is kiterjeszthetők, amint azt a COVID és a majomhimlő (MPOX) bejelentések esetében láthattuk.

A szerződés folyamatosan hatályban lesz, és nem lesz szükség nyilatkozatra vagy világjárványra ahhoz, hogy a WHO új hatásköröket kapjon.

Dr. Meryl Nass

Suggest a correction

Similar Posts