| | | | |

Družba Pfizer je po tiho preučevala miokarditis pri otrocih mesec dni pred odobritvijo cepiv za COVID za otroke, stare od 5 do 11 let

Medtem ko je Center za nadzor in preprečevanje bolezni promoviral cepivo za COVID-19 kot “varno in učinkovito” za otroke in najstnike, je družba Pfizer preučevala, ali in koliko je le-to poškodovalo njihovo srce, kot je razvidno iz poročila DailyClout o internih dokumentih družbe Pfizer.

Medtem ko je Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) promoviral cepivo za COVID-19 kot “varno in učinkovito” za otroke in najstnike, je podjetje Pfizer preučevalo, ali in koliko je le-to poškodovalo njihova srca, kot je razvidno iz poročila DailyClout o internih dokumentih podjetja Pfizer.

Dokumenti kažejo, da je družba Pfizer v Evropi izvedla “študijo faze 2/3”, med katero je cepila in odvzela vzorce krvi otrok, starih 5-11 in 12-15 let, ter jih testirala na troponin I.

Troponin I, beljakovina, ki se ob poškodbi srca sprošča v krvni obtok, je pokazatelj subkliničnega miokarditisa.

Družba Pfizer je študijo začela izvajati septembra 2021, mesec dni preden je ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) družbi Pfizer izdala dovoljenje za izredno uporabo (EUA) za cepivo COVID-19 za otroke, stare od 5 do 11 let.

Agencija FDA je sporočila, da je dovoljenje EUA izdala na podlagi “temeljite in pregledne ocene podatkov”, ki jo je opravila agencija in v kateri ni ugotovila “nobenih resnih stranskih učinkov”.

Vendar pa je podjetje Pfizer s stalnim aktivnim nadzorom in testiranjem troponina 1 priznalo nerazkrito tveganje miokarditisa in perikarditisa, ki ga je povzročilo cepivo, meni Dr. Christopher Flowers, ki je za DailyClout napisal poročilo o dokumentih podjetja Pfizer.

Niti družba Pfizer niti agencija FDA nista dali javnosti na voljo rezultatov študije proizvajalca cepiva, je za The Defender povedal Flowers.

Flowers, upokojeni akademski radiolog z več kot 40 leti kliničnih izkušenj, je pregledoval dokumente, ki jih je družba Pfizer posredovala agenciji FDA v svoji vlogi EUA, odkar je agencija FDA leta 2022 začela objavljati dokumente na podlagi sodnega naloga.

Posebej se je osredotočil na dokaze o miokarditisu med mladimi.

Dejal je, da je še posebej zaskrbljujoče, da je družba Pfizer testirala majhne otroke na markerje subkliničnega miokarditisa, saj ti običajno niso starostna skupina, ki je izpostavljena tveganju za to bolezen.

“Če so bili zaskrbljeni zaradi tega in so hkrati vsem govorili, da je uporaba varna, potem leva roka dela nekaj drugega kot desna,” je dejal.

Flowers je dejal, da je še bolj zaskrbljujoče, da rezultati niso bili objavljeni. Kajti če imajo majhni otroci po cepljenju višje vrednosti troponina 1, bi bil to še en pokazatelj, da cepiva ne bi smeli jemati.

“Ugotovili smo, da je bilo veliko preskušanj teh otrok opuščenih. Na spletni strani clinicaltrials.gov [kjer so klinična preskušanja registrirana] so številna predlagana preskušanja, za katera je podjetje Pfizer agenciji FDA povedalo, da jih bo izvedlo, izginila s spletne strani, kar pomeni, da se ne izvajajo,” je dodal.

“Zato imamo pomisleke, da so vedeli, da se nekaj dogaja, vendar nimamo podatkov. Želimo resnico in preglednost. To me je spodbudilo k pisanju tega poročila.”

Flowersovo poročilo je del projekta DailyClout in War Room, ki analizira 450.000 strani Pfizerjeve dokumentacije o njegovem mRNA cepivu za COVID-19 – dokumentacije, ki jo je proizvajalec poskušal, neuspešno, ohraniti zasebno 75 let.

Flowers vodi na tisoče prostovoljnih znanstvenikov, zdravnikov, medicinskih sester, odvetnikov in drugih v projektu, ki pregledujejo dokumente, vlagajo zahtevke v zvezi z zakonom o svobodi obveščanja (FOIA) in izdajajo preiskovalna poročila.

Otroci dajejo informirano “soglasje”?

Flowersovo poročilo je analiziralo Pfizerjeve dokumente, objavljene oktobra 2023, vključno s protokoli študije in obrazci za soglasje, ki so jih prejeli starši, skupaj z obrazci za informirano “soglasje” otrok, ki so študijo pojasnili v jeziku, ki naj bi bil primeren za majhne otroke in najstnike.

Obrazec soglasja za mlajše otroke je bil v obliki stripa. Otroci podpišejo obrazce soglasja – če so dovolj stari, da se lahko podpišejo.

Podpisna vrstica soglasja družbe Pfizer za otroke, stare od 5 do 12 let (stran 8).

“Cinizma, ko zaposleni v korporaciji otrokom izročajo stripe, da bi si zagotovili njihovo soglasje za testiranje morebitne življenjsko nevarne poškodbe srca, ni treba poudarjati,” je zapisal Flowers.

V informativnem dokumentu za starše je bilo poudarjeno dejstvo, da lahko otroke, ki zbolijo za COVIDom-19, prizadene tudi “multiinflamatorni sindrom“, ki lahko prizadene njihove organe.

Starše je tudi obvestil, da je miokarditis možen, vendar malo verjeten neželeni učinek pri otrocih in da morajo poiskati zdravniško pomoč, če ima njihov otrok bolečine v prsih, oteženo dihanje ali občutek, da mu hitro bije, utripa ali razbija srce.

Študija je bila namenjena približno 1 250 otrokom, ki so prejeli po dve injekciji. Ob vsakem obisku so otrokom odvzeli bris, predvidoma za COVID-19.

V mlajši starostni skupini je polovica otrok prejela placebo, v starejši skupini pa so vsi otroci prejeli aktivno cepivo. Otroci v skupini s placebom pri mlajših testnih osebah naj bi bili po šestih mesecih odkriti in bi jim ponudili cepivo.

Starši bi sedem dni po vsaki injekciji v elektronski dnevnik beležili vse opažene simptome pri svojih otrocih. Krvni vzorci bi bili odvzeti ob prvem obisku, drugi krvni vzorec za testiranje troponina pa bi bil odvzet ob kliničnem obisku štiri dni po cepljenju. Kasnejši nadaljnji pregledi bi potekali le po telefonu.

Flowers je opozoril, da je agencija v predstavitvi na sestanku svetovalnega odbora FDA 26. oktobra 2021 navedla, da ima pomisleke glede varnosti zaradi miokarditisa in perikarditisa pri otrocih, starih od 5 do 11 let, ter priporočila postmarketinški nadzor za ta in druga stanja.

Povedal je, da želi družba Pfizer s študijo dokazati, da so poškodbe miokarda, ki jih povzroča cepivo, blage in začasne ali da cepivo ne povzroča miokarditisa.

Ker je bila študija izvedena v Evropi, je bila preučevana le različica cepiva Comirnaty, ne pa tudi cepivo, ki mu je bilo v ZDA izdano dovoljenje EUA.

“Postavlja se vprašanje: Ali je bila študija izvedena samo s cepivom Comirnaty™, da bi ameriški javnosti preprečili dostop do informacij?” je Flowers zapisal.

Kaj so vedele agencije za javno zdravje in kdaj

Poročilo dopolnjuje številne in vedno večje dokaze, da so se Pfizer, FDA in CDC zavedali – še preden so cepiva dobila dovoljenje – povezave med mRNA cepivi za COVID-19 in miokarditisom ter da je to stanje še danes zaskrbljujoče.

A čeprav je bilo teh dokazov v letu 2021 vse več, se je direktorica CDC Rochelle Walensky še naprej pojavljala v medijih in poročala, da podatki o spremljanju kažejo, da so cepiva za otroke varna.

Danes CDC še vedno priporoča cepljenje s cepivom za COVID-19 za vse, stare 5 let in več – in celo za dojenčke, stare 6 mesecev in več. CDC je cepiva COVID dodal tudi na urnik cepljenja otrok.

CDC in FDA nista upoštevala opozoril iz sistema poročanja o neželenih dogodkih pri cepivih (VAERS), vladne zbirke podatkov, ki je vidna od začetka leta 2021.

V tednu od 19. februarja 2021 je sistem VAERS prejel dovolj poročil o resnih neželenih dogodkih, ki kažejo, da je miokarditis povezan s cepivom za COVID-19 pri mladih moških, kar je razvidno iz dokumenta, ki sta ga pripravila znanstvenika organizacije Children’s Health Defense (CHD ) Karl Jablonowski, dr. med. in Brian Hooker, dr. med.

Podatki, ki jih je februarja 2023 na zahtevo organizacije CHD na podlagi zakona o dostopu do infomacij posredoval CDC, so pokazali, da je 28. februarja 2021 tudi izraelsko ministrstvo za zdravje stopilo v stik s CDC-jem, opozorilo agencijo na varnostni signal in zaprosilo za komentar.

Flowers je leta 2022 napisal tudi drugo poročilo War Room/DailyClout, iz katerega je razvidno, da sta se svetovalni odbor za FDA in CDC spomladi leta 2021 verjetno zavedala tudi, da bi lahko bila cepiva povezana z miokarditisom, saj sta prejela informacije iz dokumenta Pfizer Post-Marketing Experience 5.3.6 document.

Bela hiša in CDC sta aprila 2021 vedela, da je Pfizerjevo mRNA cepivo za COVID-19 povezano s poškodbami srca v obsegu, ki je za cepivo brez primere – vendar sta to vedenje skrivala pred javnostjo, medtem ko sta uveljavljala obveznost cepljenja, kar je razvidno iz elektronske pošte, ki jo je DailyClout pridobil na zahtevo na podlagi zakona o dostopu do informacij.

Elektronska sporočila kažejo, da se je komunikacijska ekipa Bele hiše trudila pripraviti sporočilo za prikrivanje, ki bi zmanjšalo povezavo med mRNA cepivom za COVID-19 in miokarditisom.

Vendar sta CDC in FDA 26. aprila 2021 zanikala, da bi obstajali “varnostni signali” za miokarditis po cepljenju s cepivi za COVID-19.

Junija 2021 je tudi Izrael poročal o povezavi med Pfizerjevim drugim cepivom in miokarditisom pri moških, mlajših od 30 let.

Namesto da bi to znano tveganje vključili v svoja sporočila, je zapisal Flowers, so agencije za javno zdravje najprej opozorile, da je miokarditis lahko posledica okužbe s COVIDom-19 – in na tej podlagi spodbujale k cepljenju.

Kasneje so si po njegovih besedah “močno prizadevale, da bi javno zmanjšale resnost tega tveganja in prikrile ta možni vzrok in učinek”.

Opozoril je, da so ta prizadevanja presegla okvire CDC-ja in se razširila tudi na Bidnovo administracijo, ki je sodelovala s podjetji za družbene medije, da bi cenzurirala ali omejila informacije o miokarditisu in COVIDu-19 na splošno na družbenih medijih, kar je bilo razkrito kot del “datotek Twitter” (op. p. gre za niz javno objavljenih internih dokumentov družbe Twitter, ki so razkrili nekatere vprašljive poslovne prakse Twitterja pred prevzemom s strani Elona Muska).

Suggest a correction

Similar Posts