Αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
| | | | |

Αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Πηγή: Francis Boyle PhD., 01 Απριλίου 2024 Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά είναι πώς τα έθνη μπορούν να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαδικασία αποχώρησης από τον ΠΟΥ που να καθορίζεται στο Καταστατικό του ΠΟΥ. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Francis Boyle δίνει τη λύση παρακάτω. “Η αποχώρηση από το Σύνταγμα του ΠΟΥ…