Odejście ze Światowej Organizacji Zdrowia
|||||

Odejście ze Światowej Organizacji Zdrowia

Źródło: Drzwi do wolności, dr Francis Boyle, 01 kwietnia 2024 r Często zadawanym pytaniem jest to, w jaki sposób narody mogą opuścić WHO, ponieważ nie ma procedury wyjścia z WHO określonej w konstytucji WHO. Profesor prawa międzynarodowego Francis Boyle przedstawia poniższe rozwiązanie. „Wystąpienie z Konstytucji WHO może zostać dokonane poprzez powołanie się na doktrynę fundamentalnej…